algemene vergadering aanwezigheden

2 antwoorden [Laatste bericht]
dim
Offline
Als eigenaar van een appartement was ik naar de algemene vergadering gegaan.
Mijn moeder die bij mij inwoont vergezelde mij.  Volgens de syndicus kon de vergadering niet starten zolang zij aanwezig was.  Het was niet de bedoeling dat zij meestemde.
Ik stel wel vast dat koppels die aanwezig zijn op de vergadering er ook maar één iemand tekent en ook één iemand stemt.  Zij mogen dan wel met twee aanwezig zijn.  Andere aanwezigen hadden ook geen bezwaar dat zij aanwezig was. 
wimke
Offline
rechtsgeldige aanwezigheid op de algmene vergadering
Beste,

het probleem dat u hier schetst is een veel voorkomend iets. In vele gevallen wordt dit oogluikend toegestaan doch wettelijk is het mijns inziens toch iets anders. Ik meen te kunnen stellen dat het inderdaad niet toegestaan is om met meer dan één persoon deel te nemen aan de beraadslagingen van een alg. vergadering laat staan deel te nemen aan de stemming. Hier speelt immers art 577.6 lid 2 van het BW . Dit impliceert dat de gehuwde of wettelijk samenlevende onverdeelde eigenaars van een kavel ,  zullen moeten beslissen wie deelneemt en zal stemmen op de algemene vergadering.
De deskundige mag mij verbeteren doch ik meen dat de oude wet op de mede-eigendom dit ook reeds zo regelde.

Wimke
Willy Govaers
Quimmo
Offline
Tendens is 1 aanwezige per kavel

Ik neem aan dat uw moeder geen mede-eigenaar is van uw kavel? De tendens lijkt te zijn dat, zelfs in het geval van een huwelijksgemeenschap, sommige syndici vragen van één van beide partners als vertegenwoordiger aan te wijzen. In andere gevallen wordt aanwezigheid van de huwelijkspartner wel nog geduld maar moet het wel duidelijk gemaakt worden welke partij mag meepraten en meestemmen. Zeker in geval van stemming bij handopsteking is het risico op fouten anders groot.

De wet zegt in elk geval dat "Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen. In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel, of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn."

Met de nieuwe wet is het probleem misschien wel minder erg. Gezien alle informatie over de te behandelen punten nu beschikbaar moet zijn met de uitnodiging, kunnen de belanghebbenden op voorhand overleggen en beslissen welk standpunt de aanwezige zal innemen. Indien u vindt dat u niet voldoende informatie heeft bij de uitnodiging, vraag uw syndicus dan om bijkomende informatie of stem tegen op de vergadering.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom