Algemene vergadering geeft geen decharge

3 antwoorden [Laatste bericht]
TotalGreen
Offline
Ik ben uittredend niet professioneel syndicus. Vanwege enkele onenigheden wil de RVM overschakelen op een nieuwe syndicus. Het probleem is dat dit goedgekeurd werd op een schriftelijke algemene vergadering, maar de algemene vergadering heeft geen meerderheid om mij decharge te geven. Wat zijn nu de gevolgen? De nieuwe syndicus kan volgens mij wel starten, maar wat met de kwijting die ik niet kreeg?
nescio1
Offline
blaffende honden bijten niet

 
“Wat zijn nu de gevolgen?”
 
GEEN.
 
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/aansprakelijkheid-syndicus-0 # 4, # 6
 
Geeft de AV geen kwijting dan blijft dit een dode letter zolang de VME niet handelend optreedt.
 
Zij zal eventueel aan de nieuwe syndicus in een (B)AV in agendapunten taken moeten opleggen.
 
Dit kan b.v. de opdracht tot een boekenonderzoek zijn.
Bij ernstige fouten kan de nieuwe syndicus opdracht krijgen deze te (laten) onderzoeken en ze uiteindelijk voor de rechter te brengen.
 
 
Merk op dat dergelijke opdrachten niet behoren tot de hem wettelijk opgelegde taken m.a.w. hij zal deze taken verrichten tegen uurtarief. Het riskeert dus een dure grap te worden.
 
Heeft men te maken met verstandige mede-eigenaars dan trachten zij een forfaitair bedrag of een maximumbedrag overeen te komen.
 
Ook:
https://immo.vlan.be/nl/advies/buren---mede-eigenaars/14251/hoe-reageren-als-de-syndicus-om-een-kwijting-vraagt 
nescio1
Offline
verschilt in detailpunten (.6) voor VME
nescio1
Offline
ook