Art. 577-6 § 7 Algemene vergadering

3 antwoorden [Laatste bericht]
Allard
Offline

Algemene vergadering

Art. 577-6 § 7 "Niemand kan aan de stemming deelnemen,  zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken." 

Concreet: er zijn drie Mede-Eigenaars
A - 40 Stemmen  
B - 30 stemmen
C - 30 Stemmen

C geeft volmacht aan B : dus B vertegenwoordigt 60 stemmen wat groter is dan de 40 van A. De andere mede-eigenaars is hier dus één mede-eigenaar.

Kan dit? Is dit rechtgeldig.
 

nescio1
Offline
begrijpend lezen+++patstelling+++

Grondig herlezen van het wetsartikel brengt u tot de conclusie dat het stemtotaal van B+C wordt afgetopt op 40 stemmen.
 
Allard
Offline
Dan wordt het dus 40/40.
Dan wordt het dus 40/40. Betekent dit dat een agendapunt alleen kan goedgekeurd worden wanneer beide aanwezigen voor stemmen?
nescio1
Offline
goed begrepen

Indien beide partijen op hun standpunt blijven moet u een beroep doen op de rechter.
 
Eenvoudiger oplossing is natuurlijk dat C een volmacht geeft aan een buitenstaander met steminstructies.