art 577-6 §8 eerste lid

1 antwoord [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline


 ".....bij volstrekte meerderheid van stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming  aanwezig zijn...., tenzij de wet een  gekwalificeerde meerderheid vereist. "

Wilt dat zeggen dat " als de wet een gekwalificerder meerderheid vereist " de noemer van de berekening van de uitslag, is : de som van JA en NEEN stemmen.
 

 


mvg

nescio1
Offline
B.W. Art.577-6 § 8 (tweede lid)

De wetgever maakt geen onderscheid inzake berekeningswijze tussen volstrekte of bijzondere meerderheden.