artikel 577-6§10 maakt anoniem stemmen onmogelijk

5 antwoorden [Laatste bericht]
ulefr01
Offline
Het is toch veel eerlijker om anoniem stemmen toe te laten , publiek stemmen wordt beinvloed door het resultaat van  reeds gestemde stemmen ....  ook moet niet vermeld worden in de notulen van het SAV-verslag de namen van iedere mede-eigenaar op wie of wat hij gestemd heeft .  Artikel 577-6§10 maakt anoniem stemmen onmogelijk  is verouderd en niet meer van deze tijd.
Er bestaat software om te stemmen in webinars zodat enkel het resultaat vermeld wordt...
SIEBE
Offline
anoniem
U heeft zeker een punt : de beïnvloeding.

Maar de wetgever heeft stemmen op naam verplicht ingevoerd om de wettelijkheid.
Effectieve controle van de juistheid stemmentelling.
Dan de verplicht vermelding van de tegenstemmers : is voor juridische gronden : de termijn van 4 maanden die enkel geldt voor tegenstemmers om aanklacht in te dienen, vrederechter. Ook onthoudingen en afwezigen staan vermeld.
Op deze manier wordt misbruik vermeden.

Alhoewel ik volledig eens ben met uw punt betreft beïnvloeding stemming.
Uit ervaring heb ik ook ondervonden dat stemmingen op naam en afroeping sommigen hun stemgedrag verandert.
Maar wetgeving is wetgeving.
nescio1
Offline
geen tegenstem: causa finita?

Wij vinden de wetgeving appartementsmede-eigendom 2010-2018 meer doordacht dan algemeen aangenomen wordt.
 
De eerste vraag die een rechter zal stellen aan een mede-eigenaar die hem een geschil voorlegt zal zijn: hoe hebt u gestemd in de (B)AV?
 
Indien hij aan de hand van de notulen niet kan bewijzen dat hij tegengestemd heeft is zijn zaak al nagenoeg verloren.

 
 
nescio1
Offline
wederzijdse beïnvloeding opvangen door stemformulier

 
De praktijk: de dagvoorzitter (en hij alleen) vraagt: iedereen akkoord of beslissen bij handopsteken heeft veelal tot gevolg dat de meer kritische stem gesmoord wordt.
 
U kan dit deels opvangen door gebruik te maken van een nominatief stemformulier.
 
 
Bij een bijzonder delicate stemming hebben wij ooit een stemformulier ontworpen met onderaan een formulering als: enkel de mondelinge bevestiging van het stemformulier is rechtsgeldig.
Zodoende kon iedereen, zonder gezichtsverlies, van mening veranderen na de bespreking.
 
Ingevolge de tafelschikking (en ons opzet) kwam het stemformulier in handen van de echtgenote (gedoogbeleid) van de opposant.
Zij stemde ja.
 
Bij de terugkeer van de formulieren konden wij zeggen dat iedereen het voorstel aanvaardde.
 
Op de vraag: wenst iemand zijn stem te veranderen: volledige stilte.
 
In de notulen kon dan ook een unaniem akkoord opgenomen worden.
 
 
SIEBE
Offline
#3 nescio1
Vraag : Wat indien op de vraag wenst iemand zijn stem te veranderen ? En er zijn eigenaars die er op ingaan.
Wettelijke grond ? En wat gebeurt er dan met de stemming ? Herstemming, terug beïnvloeding ? Want ook de voorzitter of de secretaris heeft de resultaten op de formulieren gezien en bij die vraagstelling of iemand zijn beslissing wil veranderen ( kan uit de toonaard en de gezichtsuitdrukking naar bepaalde eigenaars toe ) toch nog enige beïnvloeding optreden.

Weet niet of dit de wettelijkheid doorstaat. Herziening stemformulieren.
Graag uw verduidelijking. ( niet als kritiek ).
nescio1
Offline
het doel heiligt de middelen?
 
Het stemformulier was duidelijk opgesteld: enkel de latere, mondelinge bevestiging was doorslaggevend.
In de casus, hoger, kon in alle objectiviteit een eerste, voorlopige uitslag bekend gemaakt worden.
Van de mogelijkheid van mondelinge correctie werd GEEN gebruik gemaakt.
 
Wij ontkennen niet dat hier, onderliggend, door een machiavellistich optreden, een sturing van de uitslag mogelijk gemaakt zou worden (en gepland was).