AV - dagorde - wijziging RiO

1 antwoord [Laatste bericht]
WEVEGE
Offline

Op de dagorde van de AV plaatst de syndicus "aanpassing van het RiO". Dit document werd 1.7.2019 door de VME zèlf opgesteld, strikt volgens de voorzieningen van de Wet en op de AV eenparig.goedgekeurd en ondertekend. Het voorziet nogal stringente voorzieningen voor de syndicus. De verhouding met de syndicus staat onder druk, er is een vermoeden dat hij wat wil wijzigen. Bij mijn weten zijn er sedert 1.7.19 geen wettelijke wijzigingen. Zelfs als die zich voordoen, heeft de syndicus dan het recht de VME wijzigingen op te dringen (mits kosten), en de VME de kans te ontnemen dit zèlf te doen?
dank, wevege.

 

nescio1
Offline
dialoog?
 
B.W. Art.577-10 § 2 (wetgeving versie 2018)
 
 
“De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van interne orde bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.”
 

Het gedeelte:
“De syndicus heeft ook de verplichting om het reglement van interne orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, …”
kan geïnterpreteerd worden als: voor zover de AV geen initiatief terzake genomen heeft of van plan is dit te doen
 
Het is gewenst dat in deze omstandigheden er een dialoog is tussen syndicus en VME over wat wie doet wat wanneer.