AV: samenroeping afdwingbaar?

8 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
door de corona crisis werden de 2 laatste AV niet samengeroepen.

Hoewel vergaderingen met een groot aantal personen nu wel toegelaten zijn weigert de syndcus een AV samen te roepen vanwege 'tijdsgebrek'.

Hoewel er geen goedkeuring gegeven werd aan de eindafrekening werd  deze reeds 2x als te betalen opgevraagd.

Vele VME's zijn de voorbije 20 maanden samengekomen. Is de bijeenroeping van de AV afdwingbaar zonder dat daarvoor een BAV moet voor georganiseerd worden? Gezien de algemene apathie in onze VME lijkt een BAV samenroepen zelfs een utopie te zijn.
baguetje
nescio1
Offline
SAV
De syndicus hoort de wet en statuten te respecteren en te zorgen voor een AV in de in de basisakte aangegeven periode.
 
baguetje
Offline
#1
ook in deze coronaperiode? onze AV heeft normaliter plaats in de laatste week van juni.
baguetje
nescio1
Offline
Geen verontschuldigingen voor s,yndicus
baguetje
Offline
#3
Dank je!

Hoe moet ik nu reageren? Bijeenroeping eisen als enkeling? Sactioneren?
baguetje
SIEBE
Offline
#4
Met 20 % van de aandelen een BAV aanvragen : moet wettelijk toegelaten worden ipv AV.
Agenda duidelijk specifiëren.
Een gewone AV hangt af van de goodwill van de syndicus.
baguetje
Offline
#3
baguetje
SIEBE
Offline
#6
Denk niet aan tegenspraak.
De AV die moesten plaats hebben voor 30.09.2021 kunnen verplaatst worden naar de eerstvolgende AV ( dus 1 jaar ).
Indien reeds 2 AV uitgesteld voor 30.09.2021 : wordt het 1 AV bij de volgende AV datum ( bij jullie dus 6.22 ).

Wil dus niet zeggen dat jullie geen BAV kunnen laten plaats vinden intussen tijd.

AV's op papier, video of andere visuele mogelijkheden konden dus wel plaats vinden. Maar of die een aanrader zijn geweest : dat betwijfel ik en bovendien is niet iedereen er voor gessteld.

Bij ons zijn wij ook in dit geval : volgende AV einde jaar.

Indien jullie intussen al zo gezegde afrekeningen ( zonder kwijting ) hebben moeten betalen : betalen onder voorbehoud van kwijting boekjaren op de volgende AV
baguetje
Offline
allen
dank voor alle reacties
baguetje