A.V. uitstellen wegens Corona?

1 antwoord [Laatste bericht]
Lowie
Offline

Onze jaarlijkse A.V. zou normaal moeten doorgaan op 01.12.2020. Een aantal eigenaars hebben reeds laten weten dat ze niet aanwezig zullen zijn wegens de oprukkende coronacijfers. De meeste eigenaars hebben al een bepaalde leeftijd. Ik zie ook niet meteen in hoe ik een plaats kan vinden waar op een veilige manier een vergadering zou kunnen plaatsvinden Wat nu? Kan/mag de A..V. uitgetseld worden? Is dat dan wettelijk?

nescio1
Offline
Gedane zaken nemen geen keer
 
Wij zullen ons moeten aanpassen aan de omstandigheden.
 
Denkt u dat u, met b.v. een uitstel van de AV met 3 maanden buiten de coronaperiode zult vallen ?
Bent u syndicus van een vacantiepark met >400 kavels en verwacht u > 150 deelnemers?
Waarschijnlijk niet.
 
Hoeveel deelnemers waren er aan de jongste AV?
 
Leg in een begeleidende brief uit dat u uiteindelijk slechts een coronaconform lokaal met xx plaatsen hebt kunnen reserveren.
Vraag de mede-eigenaars een maximaal gebruik van volmachten te maken.
 
Voeg bij de bijeenroeping een lijst van de naam en adres van de eigenaars van de kavels, met telefoon en e-mailadres van de eigenaars die hiertoe een toelating gegeven.
 
Dit geeft hen de mogelijkheid informatie uit te wisselen en volmachten met vermelding van steminstructies te geven
 
 
De laatste link hieronder is bijzonder instructief voor een syndicus.
 
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/uitgestelde-algemene-vergaderingen
https://us8.campaign-archive.com/?u=2b1067facf9c5175f4f8ecdbe&id=f9113c2bb2
 
De Minister stelt in zijn nieuwe richtlijn dat er vanaf nu inderdaad opnieuw algemene vergaderingen georganiseerd kunnen worden.
 
https://mcusercontent.com/2b1067facf9c5175f4f8ecdbe/files/de27d7eb-dbc3-48c6-bb18-f35fe11b7876/SFDelaatsre323_Covid_19_NL_v02.pdf blz.22