AV, vergaderingen nietig of niet? Commisaris van de rekeningen.

Geen reacties
Beatrix
Offline
 Geachte,
Naar aanleiding van een artikel dat ik las in:
 
juridische stappen door 1 mede-eigenaar tegen syndicus
stel ik mij volgende vragen:
  1. 1.        -Kan een syndicus, waarover de rechter besliste, dat hij geen mandaat meer had van 24/01/2012 tot de BAV 27/10/2012, zijn maandelijkse factuur van beheer -honoraria zich laten uitbetalen of moet hij deze facturen terugstorten en crediteren aan de VME ?
2.         -Zijn, tijdens die periode, de handelingen van deze syndicus nietig ? zoals aftekenen van definitieve oplevering van de gemene delen van het gebouw ?
3.         -zijn de vergaderingen AV en de notulen hiervan nietig evenals de notullen?
 
4.         -Moet een commissaris van de rekeningen de boekhouding niet “afkeuren” indien de syndicus eigen maandelijkse facturen van beheer inschrijft voor de periode zonder mandaat ?
5.         -Moet een commissaris van de rekeningen niet de boekhouding “afkeuren” indien de syndicus niet alle lopende rechtszaken en vonnissen, de mogelijke kosten en schade ten laste van de VME, niet  provisioneert in dat boekjaar ? (gezien er nieuwe eigenaren nog appartementen kunnen kopen en de lasten van de veroorzaakte kosten van de VME over de vorige jaren niet moeten dragen, maar wel ten laste zijn van de uittredende eigenaar ).

Graag lees ik hierover een mening.
 
Beste dank
 
Beatrix
Beatrix