AV zonder eindafrekeningen en controle CvR

7 antwoorden [Laatste bericht]
Wakke
Offline

Volgende week hebben we na 22 maanden onze tweede AV. Tot op heden hebben we van de syndicus nog steeds geen afrekeningen ontvangen. De rekeningcommissaris is ook tot op heden nog steeds niet uitgenodigd om een controle van de rekeningen uit te voeren. Als agendapunten staan er genoteerd, (verslag v/d controle rekeningen CvR, goedkeuring van de rekeningen, decharge van de syndicus en decharge van de CvR).
Hoe reageren we het best op deze agendapunten?
Is het aangewezen om unaniem als VME te reageren of individueel?
De syndicus heeft ook aangegeven om zijn contract niet te verlengen. 

SIEBE
Online
AV
De syndicus moet bij de uitnodiging ( 2 weken voor de AV ) alle documenten meesturen of laten raadplegen die betrekking hebben op de agendapunten AV.

Op de AV zeker geen kwijting geven aan geen enkel punt.
Geen controle rekencommissaris = geen controle op de boekhouding. Waar zit hij ?

Beste reactie is allemaal unaniem kwijting weigeren. Kunt reden van non-kwijting laten optekenen in het verslag/notulen van de AV. Indien 50 % + 1 geen kwijting, is azlles afgekeurd.
Wakke
Offline
Controle CvR
De CvR heeft een tussentijdse controle uitgevoerd.
Zijn opmerkingen ivm de rekeningen heeft hij  aan de syndicus en de VME gesignaleerd.
SIEBE
Online
CVR
CVR moet ook een eindafrekeningscontrole voeren, zeker na 2 jaar.
Tussentijds is niet in aanmerking te nemen voor kwijting. Na zijn tussentijdse controle kan er heel wat gebeurd zijn.
Correctheid eisen.
Wakke
Offline
Boekjaar
Wat is de procedure met de afrekeningen wanneer de samenwerking met de syndicus wordt stopgezet nog voor het boekjaar is afgelopen?
Wakke
Offline
Boekjaar
Wat is de procedure met de afrekeningen wanneer de samenwerking met de syndicus wordt stopgezet nog voor het boekjaar is afgelopen?
SIEBE
Online
EINDAFREKENINGEN
Indien uw syndicus een contract heeft, dan zult u voor opzegging voor het einde maandaat een vergoeding moeten betalen.

Indien jullie de eindafrekeningen of jaarafrekeningen  niet goedkeuren en geen kwijting geven aan de syndicus : dan blijft de boekhouding tot nu open staan tot er een oplossing is.
Oplossing is : de vrederechter ( indien geen compromis met syndicus ). Kan zonder advocaat. Wel een degelijk dossier samenstellen met bewijzen ( kopies facturen, mails ... ).

Jullie zijn met 3 ( syndicus incluis ), dus best met de 2 anderen naar de vrederechter, want de syndicus gaat niet tegen zichzelf een procedure opstarten.

Wapen jullie grondig ( met docs ).
Wakke
Offline
Eind&frekeningenn
De opzegging is gebeurd bij einde contract syndicus.