bankrekening RVM

Geen reacties
baguetje
Offline
De voorbije jaren boekte de syndicus de kosten van het onderhoud van het gebouw in de post 601500 'onderhoud gebouw'. Dit onderhoud gebeurt 'in eigen beheer'.... De uitbetaling gebeurde rechtstreeks op de bankrekeing van de poetsvrouw.

De syndicus heeft deze post (om voor de hand liggende redenen) hernoemd naar 'aankoop onderhoudproducten en klein materiaal'. Dit voor een bedrag van +/- 4800 euro. De betaling gebeurt nu op een bankrekening op naam van 'Raad van Mede-Eigendom'. Dit bedrag wordt ten laste gelegd van de mede-eigenaars. Deze rekening is zeer waarschijnlijk / ongetwijfeld eigendom van de poetsvrouw.

Ter info: commissaris der rekeningen = voorzitter RVM (en enig lid) = echtgenoot poetsvrouw.

M.i.
1) kan/mag de syndicus geen rekening openen op naam van de RVM want deze kan geen betalingen uitvoeren.
2) is de naam op de rekening misleidend en maakt het misbruik van de benaming van een bestuursorgaan van de VME
3) blijft technisch gezien het bedrag op deze rekeniing eigendom van de VME en mag het niet ten latste van de mede-eigenaars worden gelegd. Immers wie de 'voorgeschiedenis' niet kent kan dit boekhoudig alleen maar zo interpretern.
4) brengt deze constructie mogelijke nieuwe leden van de RVM fiscaal in gevaar
5) is dit valsheid in geschriften. er zij immers geen facturen....

Wat valt hiertegen te doen?

Uw visie graag.
 
baguetje