Basisvraagjes

7 antwoorden [Laatste bericht]
Michel VdS
Offline
Dag,

vorig jaar werd ik eigenaar van een appartementje aan zee. Tijdens een eerste 'tamme' algemene vergadering trachtte ik het geheel wat te dynamiseren en wat ideeën naar voor te schuiven. Vandaag, een jaar later werd mij gevraagd om voorzitter te worden van de raad van mede-eigendom. Het tamme gedrag tijdens de algemene vergadering is symptomatisch voor de manier waarop de eigendom beheerd wordt. Ik ben dus van plan om hier wat werk van te maken, ben in de materie gedoken en - godzijdank - ook op deze site terecht gekomen waar ik al behoorlijk wat ideeën en kennis op deed. Ik heb een aantal - misschien domme en beginnersvraagjes waar ik een antwoord op zoek.

1) Er is een vereniging van mede-eigenaars opgericht. In de gecoördineerde statuten staat de naam vermeld en tevens dat haar zetel gevestigd is op het adres van het gebouw waarin de appartementen zich bevinden. Kan dit ? Aangezien er geen enkele brievenbus is op naam van de vereniging.

2) Als een derde zich tot de vereniging van mede-eigenaars wil richten tot wie richt ze zich dan ? Tot de Algemene Vergadering ? De voorzitter van de raad van mede-eigendom ? De syndicus ? En dan opnieuw : tot welk adres moet de derde zich richten ?

3) De financiële verslagen worden telkens geprint en aan elkaar geniet met als schutblad de vermelding van de naam van de vereniging, handelsnummer, boekjaar...maar wel geprint op papier met hoofding, fotootjes, publiciteit, adres  etc van de syndicus. Kan dit ? Moet dit financieel verslag niet geprint zijn op hetzij wit papier, hetzij op - als het zou bestaan - papier van de vereniging (dus eventueel met adres, logo etc) ?

4) Statuten. De statuten is een onoverzichtelijk geheel van statuten, reglementen, algemene opmerkingen...opgedeeld in hoofdstukken, secties, paragrafen, artikelen, bijlagen....aangeduid met letters, romeinse cijfers, normale cijfers, vetgedrukt en niet vet gedrukt, onderlijnd en niet onderlijnd....Waar kan ik een standaard lay out vinden van wat er in de statuten idealiter opgenomen is en hoe dit opgedeeld wordt ?

Alvast hartelijk dank om mij op weg te helpen

Met vriendelijke groeten

Michel VdS
deskundige
Offline
Beste,Tot op heden (er zou
Beste,

Tot op heden (er zou wel aan een wetsvoorstel worden gewerkt die dit wijzigt) bevindt de maatschappelijke zetel zich nog altijd op het adres waar het gebouw of de groep van gebouwen is gelegen.

De VME moet aldus daar bereikbaar zijn. M.a.w. ze moet een brievenbus hebben.

Aangezien in het merendeel van de gevallen de praktijk uitwijst dat nagenoeg geen enkele VME een brievenbus heeft, heb ik hier in een van mijn boeken een casus aan besteed.

Het lijkt misschien banaal maar het niet voorzien van een brievenbus kan vergaande gevolgen hebben. Ik heb ooit geweten dat een VME op het adres van het gebouw werd gedagvaard. Aangezien er geen brievenbus was, heeft de deurwaarder de dagvaarding in de gemeenschappelijke hal achtergelaten en dit tussen reclame die daar lag.

Pas op het ogenblik dat er een verstekvonnis voorlag kwam de VME in kennis van het gebeuren en diende ze in verzet te gaan, wat uiteraard zinloze extra kosten met zich meebracht.
Michel VdS
Offline
Goedemorgen, Dank voor uw
Goedemorgen,

Dank voor uw snel en duidelijk antwoord !

Hopelijk helpt er mij nog iemand op weg met de andere vragen

Mvg

Michel VdS
Quimmo
Offline
Het is inderdaad zo dat men

Het is inderdaad zo dat men de zetel van de mede-eigendom op het adres van de syndicus wil vestigen, maar daar is ook nog oppositie tegen met het argument dat een oneerlijke syndicus zo de mogelijkheid krijgt om alle belastende inkomende post weg te moffelen. De kogel is nog niet door de kerk ...

Verder kan contact met de VME meestal via de syndicus gebeuren. Aan elk gebouw moet op een zichtbare plaats uithangen wie de syndicus is.

Wat het briefpapier betreft zegt de wet niets, ik weet niet wat de deontologie van de syndici erover zegt. Zolang het geen reclamebrochure wordt en de syndicus niet te veel afdruk-/kopijkosten in rekening brengt, zou ik daar persoonlijk niet te zwaar aan tillen. Dat de naam van de syndicus op de hoofding (op wit papier dan) staat gebeurt wel meer. Zo is het ook duidelijk, als er kemels in staan, van wie deze komen.

Wat de statuten betreft: als u een notaris kent, kunt u daar misschien eens een voorbeeld vragen. Anders vindt u op niet-beveiligde websites op het internet ook wel statuten van  verschillende gebouwen terug.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
antwoorden vraag 2:
antwoorden
vraag 2: correspondentie aangaande de gemeenschappelijke delen wordt gericht aan de VME doch per adres aan de syndicus die het gebouw beheert.
Vraag 3: goede vraag waarover eigenlijk weinig wordt nagedacht. Ik ga me hier eens over buigen.
Vraag 4: inhoudelijk dienen de statuten aan de wettelijke bepalingen te voldoen. Deze zijn terug te vinden binnen artikel 577-4§1 Burg. Wb.
Michel VdS
Offline
Dank u !
Dank u !
ALIBI
Offline
Wat het gebruik van
Wat het gebruik van hoofdingen op correspondentie-papier betreft:

Al te dikwijls gaan syndici en syndicus-vennootschappen hierbij ook (bijkomende) hoofdingen  gebruiken van aanverwante (sic!) immo-kantoren  ...
Allicht als een soort publiciteit!?

Deze handelswijze sticht dan bij vele mede-eigenaars dan de grootste verwarring en zelfs misleiding!!!!

Wàt kan hiertegen gedaan worden????
ALIBI
Quimmo
Offline
Uw syndicus duidelijk maken

Uw syndicus duidelijk maken dat u dit niet wil. En volgende keer voorzien in zijn contract.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom