BAV ontslag syndicus

Geen reacties
ebrou
Offline

Beste,

Sedert 1 april ll. stelden wij een professionele syndicus aan. Tot op heden heeft hij niets van zijn contractuele verplichtingen nagekomen, noch van zijn opdrachten hem gegeven op de eerste AV.
Omdat hij niet ingaat op het aangetekend verzoek van 4 (op 10) medeeigenaars om een BAV in te richten om hem te ontslagen, gaan wij dit nu zelf doen.

We willen zijn ontslag (wanbeheer) met onmiddellijke ingang  en hem vervangen door een medeeigenaar.

Welke maatregelen moeten wij naar de ontslagen syndicus toe nemen oa op welke manier hem van de beslissing op de hoogte brengen, overdracht dossier en banken ?

Moet de commissaris van de rekeningen nog eerst een controle doen of mag dat later? Wij zijn alleszins niet van plan hem décharge te verlenen.

Mvg