Beslissing BAV

1 antwoord [Laatste bericht]
Wakke
Offline
Onlangs heeft de syndicus een BAV moeten inrichten voor het aanpassen van de basisakte. 
Tijdens deze BAV hebben de mede-eigenaars een extra aanvullende tekst die in de gewijzigde basisakte wordt opgenomen gestemd. Omdat DE NIEUWE EIGENAAR (DIE NOG NIET STEMGERECHTIGD WAS) hiervan nadeel heeft, wil hij via het de vrederechter deze tekst uit de basisakte laten schrappen. 
Wat gebeurt er wanneer de vrederechter beslist om de tekst te verwijderen?
Kunnen de mede eigenaars wanneer de vrederechter hier in zou tegemoet komen nog in beroep gaan?
Eenmaal de vrederechter de uitspraak heeft gedaan gaat die dan onmiddellijk in voege of is er dan nog een bepaalde wachtperiode? Moet er opnieuw een tussenkomst van de notaris?
Jan P
Offline
re
Heeft de VME de nieuwe eigenaar op correcte wijze geinformeerd over de wijziging van de basisakte vooraleer hij zijn aankoopakte heeft getekend? 577-11 BW

Beroep is mogelijk.

Ik weet niet waarover het gaat, maar je kan ook aan tafel zitten met de benadeelde koper. Beter dat dan duizenden euro's advocatenkosten en gerechtskosten.

Belangrijk element in wat je schrijft is dat de nieuwe eigenaar daar nadeel van heeft...

Het kan niet de bedoeling zijn dat men - als men hoort dat een appartement net is verkocht - rap een BAV samenroept om wat zaken te wijzigen in het nadeel van het verkochte appartement met tal van problemen tot gevolg...