Betaling gerechtskosten

1 antwoord [Laatste bericht]
Peter J.
Offline
Vraag naar aanleiding van het vonnis van de vrederechter om gemene delen toe te wijzen binnen de mede-eigendom aan 15 parkings die momenteel nog geen gemene delen hebben.
Mijn vraag is wie dient de gerechtskosten te betalen.
 

In het vonnis van de vrederechter staat :

"wat betreft de verdeling van de gerechtskosten binnen de mede-eigendom is er reeds een beslissing genomen door de algemene vergadering van ..../.../.... (datum). Deze beslissing is definitief geworden.

De verdeling van de gerechtskosten zal intern derhalve door de syndicus kunnen gebeuren conform de beslissing van de algemene vergadering."

In het verslag van deze algemene vergadering staat :

De AV beslist unaniem of bij 11/11 dat :

- Een forfaitaire bijdrage van 100 euro per parkeerplaats 1 tot 15 redelijk is.

- de meerkost van de deskundige (er werd een gerechtsdeskundige aangesteld) door de VME zal gedragen worden en over iedereen in functie van zijn gemene delen zal verdeeld worden.

De algemene vergadering is unaniem of bij 8925/8925 akkoord dat de kosten die 1.500 euro overstijgen gedragen worden door de VME volgens hun 10.000sten, doch dit tot een maximaal bedrag van 2000 euro. Bij overstijgen van dit bedrag dient de Vrederechter zich uit te spreken over wie deze kost zal dragen.

De algemene vergadering beslist unaniem of bij 8925/8925 11/11 deze kost te financieren aan de hand van een extra opvraging die zal plaatsvinden zodra facturatie van de deskundige gekend is en dit conform bovenstaande bepalingen.

Op de agenda voor de volgende AV staat als agendapunt :

Beslissing betreffende de verdeling van de kosten van de expertise en de hele procedure. Meerderheid 4/5

-----------------

Toelichting :

11/11 : dit zijn de eigenaars van 1 van de 15 parkings

Het is maar 11/11 omdat 4 eigenaars van een parking niet dienen mee te betalen aangezien zij de rechtzaak hebben gewonnen.
Deze 4 eigenaars hebben zich wel akkoord verklaard om de forfaitaire bijdrage van 100 euro te betalen.

8 eigenaars van een parking hebben momenteel wel al aandelen en stemrecht aangezien ze ook eigenaar zijn van een appartement.

De eigenaars van de andere 3 parkings hebben momenteel geen aandelen en geen stemrecht aangezien ze geen eigenaar zijn van een appartement.
Ikzelf bezit daarvan 1 parking en iemand anders 2 parkings.

Er zijn momenteel momenteel nog geen aandelen verbonden aan deze 15 parkings, dit zal pas zo zijn als iedereen zich akkoord verklaard om naar aanleiding van het vonnis de wijzigende basisakte te ondertekenen.

De gerechtskosten overstijgen de 2000 euro.

Mijn vraag is :

1. Waarvoor dien ik mee te betalen ?

2. Er werd mij tijdens een privégesprek gevraagd om akkoord te gaan om de helft van het overstijgende bedrag te betalen, als ik hier niet mee akkoord ga beweren ze dat er zal gestemd worden op de volgende AV en de kans groot is dat naar aanleiding van deze stemming ikzelf het ganse overstijgende bedrag zal moeten betalen. Is dit mogelijk ?
Zoals gezegd, ikzelf heb geen stemrecht dus kan niet zelf deelnemen aan de stemming.

Astrid Clabots
Offline
Geachte   De AV dient zich
Geachte
 

De AV dient zich te houden aan de 
- verdeelsleutel van kosten en lasten cfr de statuten
- uitzondering : de wettelijke afwijkende regeling in functie van winst of verlies van procedure

Nochtans, indien de AV dit doet en de beslissing wordt niet aangevochten, wordt zij inderdad definitief.
Zaak is eventueel deze verdeling te betwisten en ze zover als nodig tijdig aan te vechten.

Astrid CLABOTS
CLABOTS