BETREDING APPARTEMENT DOOR SYNDICUS EN RVM

10 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
Vraagje :
Onderwerp : architect komt inspectie doen van de staat der terrassen, zoals beslist op de AV. Hierover geen probleem.

Is een eigenaar verplicht om een syndicus en de leden van RVM toe te laten in zijn appartement samen met die architect ?

Graag de wettekst hieromtrent aub.
De architect is geen probleem, die persoon doet zijn opdracht. Maar mag er geweigerd worden omdat syndicus en C° binnen te laten.

Dank voor info.
nescio1
Offline
notulen herlezen

Hebt u, voor de AV, het desbetreffende agendapunt gelezen?
 
Werd in de AV het agendapunt uitgebreid besproken? Wat was hierin uw bijdrage?
 
Wat werd er uiteindelijk beslist?
 
Wat is er opgenomen in de notulen, die, naar wij vermoeden, door u tegengetekend werden?
 
SIEBE
Offline
notulen herlezen
Nescio 1,

De AV en de notulen zijn op dat item volledig correct verlopen. In tegenstelling tot het groot aantal andere punten.
p.s. tegenstemmen had geen zin, want syndicus en voorzitter hebben notulen opgesteld met negering van de tegenstemmen. Maar dit feit is hier nu niet van toepassing.

Een architect zou alle terrassen komen inspecteren en zijn bevindingen/verslag opstellen.

Daar heb ik absoluut geen problemen mee, en ook geen tegenstem.

Wij hebben nu de datum van onderzoek ontvangen ( ook geen probleem ). Echter wel het feit dat syndicus en de 2 raadsleden hem vergezellen.
Volgens mijn mening heb ik het wettelijk recht om deze 3 laatsten de toegan te weigeren.
De deskundige zal zijn taak zeker wel alleen aankunnen en is zijn deskundigheid.

Werken van gemeenschappelijke aard en onderzoeken moet men als eigenaar steeds toegang verlenen tot zijn appartement = logisch.

Syndicus heeft niet het recht om uw privatief te betreden zonder uw toelating.
Behalve in geval van hoogdringendheid ( brand, lekken ... ) en dan nog kan men dit weigeren MAAR dan zijn de kosten en de gevolgen voor de weigeraar = logisch.

 
SCORPIOEN
Offline
toelating voor syndicus en rvm


Als de syndicus de architect moet toelaten op uw appartement,  lijkt het mij wenselijk dat hij erbij is/blijft.

De leden van de Raad vanb Mede-eigendom hebben daar niets verloren : tenzij zij daarvoor een specifieke opdracht zouden gekregen hebben door de Algemene >Vergadering ( 2/3e meerderheid !)  Dan nog,...

Gekend misbruik is: de algemene vergadering geeft opdracht aan de syndicus om samen, met de raad van M-E.......
Voor opdrachten aan de syndicus is een volstrekte meerderheid genoeg, maar quid met de opdracht van de raad van M-E ?

mvg


mvg

nescio1
Offline
hoogtewerker aangewezen

 
“Als de syndicus de architect moet toelaten op uw appartement,……”
 
 
Eigenaardige manier van werken. Men zou dus bereid moeten zijn de syndicus de sleutels te overhandigen en hem, met de architect, toegang geven tot het appartement zonder aanwezigheid van de eigenaar.
 
Stuur de VME een aangetekend schrijven waarin u stelt dat u waarde hecht aan uw privacy. Stel dat u er geen enkel bezwaar toe heeft dat de architect ALLEEN zijn opdracht komt vervullen in uw aanwezigheid op een duidelijk afgesproken dag en uur
 
Stel dat alle andere curieuseneuzen het terras, op afspraak, komen mogen keuren, op hun kosten, mits zij gebruik maken van een hoogtewerker.
 
 
 
Opgelet : 2 identieke aangetekende brieven, zie :
 
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °
 
TIP:
 
Plaats onderaan de aangetekende brief een formule in de aard van:
Deze aangetekende brief werd u ook als gewone brief verzonden.
 
Ook:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101001&table_name=wet
G.W. Art. 53bis
 
 
 
SIEBE
Offline
#4 nescio1

Zeer goede reactie nescio1. Top.
SCORPIOEN
Offline
BETREDING APPARTEMENT DOOR SYNDICUS EN RVM

@#4 Nescio1

Het betreft een groep van gebouwen met ongeveer 400 appartementen, waarvan 80% tweede-verblijvers.... vandaar dat de syndicuseen sleutel heeft van alle appartementen !

 


mvg

SCORPIOEN
Offline
verwijderd wegens dubbel


verwijderd wegens dubbel gebruik

 


mvg

SIEBE
Offline
#6

Scorpioen,

Bij ons betreft het een VME + 20 appartementen, met de nodige heibels en chaos.
Zowel syndicus als RVM zijn 1 triumviraat. Vertrouwen VER  te zoeken.

In een VME 400 app. kan ik mij voorstellen dat de tweede verblijvers een sleutel aan de syndicus geven : MAAR WEL OP HUN EIGEN UITDRUKKELIJK VERZOEK. Syndicus heeft dan wel de taak om deze eigenaars op de hoogte te stellen als hij die gebruikt heeft en waarom.

 
nescio1
Offline
commentaar geven is voor een buitenstaander steeds een valstrik

Een buitenstaander kan zijn commentaar slechts baseren op de elementen die hem aangereikt werden door de vraagsteller.
 
In de kuststreek kunnen er, zeker indien het appartement soms ook verhuurd wordt door de syndicus, tevens makelaar, bijzondere punten opgenomen worden in verhuurovereenkomsten en zelfs het RIO.
 
Wij vinden het echter niet kunnen dat de rechten van een eigenaar lager zouden komen te liggen dan het “rustig genot” van een huurder.
 
 
Wij zouden ons kunnen indenken dat, voor noodgevallen, de syndicus van een eigenaar, gesteld op zijn privacy, de beschikking krijgt over een sleutel in een verzegelde omslag, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gebruik ervan, zo het niet op voorhand kan gemeld worden, binnen de 24 u. aan de eigenaar dient gerechtvaardigd te worden.
 
 
 
SIEBE
Offline
#9
Met uw antwoord ben ik het volledig eens.
VME van +/- 24 app. of van 400 app. is ook iets anders.