Betwiste verkiezing syndicus, niet vooraf gekend.

3 antwoorden [Laatste bericht]
Pojkan23
Offline
Gisteren Bijzondere Algemene Vergadering, agendapunt: aanstelling syndicus, duur mandaat en aanstelling mandataris voor ondertekening contract.
3 eigenaars in klein gebouw: a:500/1000, b:300/1000 en c:200/1000 (ikzelf)

Lagen vooraf ter inzage bij syndicus: 3 offertes met telkens bijgevoegd contract.

Voorstel dat ik deed: week vooraf met de 2 andere eigenaars overleggen over beste keus. Geen reactie van hen, dus ik maakte zelf een uitgebreide vergelijking, met een suggestie voor de beste keus. Deze tabel naar de mede-eigenaars verstuurd voorafgaand aan de vergadering.

Bespreking agendapunt:
 Mede-eigenaar a(500/1000) stelt onverwacht zichzélf kandidaat en zegt enkel voor zichzelf een ja-stem te zullen geven. De vergadering stelt vragen over termijn, voorwaarden, en waarom er niet voorafgaand aan de vergadering werd geïnformeerd. Antwoord van mede-eigenaar a: “Geen commentaar, einde bespreking.”
Ik roep op tot weloverwogen besluit om tussenkomst door vrederechter te vermijden.
Ik wil ook duurtijd en mandataris bespreken: niemand reageert, ook voorzitter en syndicus niet. En zo staat er over een duurtijd of mandataris ook niets in het verslag. Een zeer korte vergadering waar niemand wil overleggen, naar mijn mening neemt deze VME de zaak niet ernstig.

Stemming:
Offerte 1: ja 50%, nee 50% door mede-eigenaar a
Offerte 2: nee 100 %
Offerte 3: nee 100 %
Onaangekondigde kandidatuur mede-eigenaar syndicus:  ja 50%, nee 20% (ik), onthouding 30% (eigenaar b)

Conclusie syndicus = mede-eigenaar a is verkozen als syndicus met een meerderheid van 500/800sten. Mede-eigenaar 2 en ik vroegen of dit geen duidelijke staking van stemmen is, want door de onthouding kan mede-eigenaar 1 niet meer stemmen hebben dan de helft. De syndicus zegt dat staking van stemmen hier niet geldt.

Achteraf: een uur na de Vergadering stuur mede-eigenaar 1 ons per e-mail zijn contract, nooit eerder vertoond. Huidige syndicus (= advocaat-syndicus) reageert per e-mail: “in orde, u bent de nieuwe syndicus dus ik zal u overmorgen het dossier langsbrengen.”

Ik ben zeer verbaasd. De kandidatuur van de mede-eigenaar-syndicus was door niemand gekend, hij heeft geen stem gekregen behalve 'van zichzelf' en ik dacht dat hier staking van stemmen geldt. Ook heeft hij geen ondertekend contract en was het contract op de vergadering niet bekend.

Mag die mede-eigenaar zich wel 'verkozen syndicus' noemen?
 
SIEBE
Offline
STEMMING
In verband met staking der stemmen het volgende :

art.577-6,§7, 4° lid bw : 
Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of als lasthebber, voor een groter aantal stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

art.577-6, § 9 BW ;

een lasthebber van de VME of iemand die door haar in dienst is genomen of voor de VME diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

https://www.oximo.be/nl/nieuws/mag-medeeigenaar-die-syndicus-is-mee-stemmen
Pojkan23
Offline
onthouding t.o.v. staking
Wie kan mij hierin helpen?

Mijn syndicus schrijft: "De onthouding (300/1000) was wél aanwezig op de vergadering, daarom is er geen staking van stemmen bij de 2 eigenaars die stemden. Enkel als de onthoudende mede-eigenaar naar huis zou zijn teruggekeerd, dus afwezig, was er een staking van stemmen geweest."
Is dat een foute interpretatie van het Burgerlijk Wetboek?
SIEBE
Offline
# 2
https://www.desyndic.be/blog/onthoudingen-stemming-algemene-vergadering

In deze link vindt u zeker het antwoord.

De derde eigenaar was aanwezig, maar onthield zich. Stemming geldig. Onthoudingen en blanco, foute stemmen worden niet meegerekend.