Bijzondere AV - ontslag syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
Sonja
Offline

Beste,
Het mandaat van de syndicus is bijna afgelopen. Wij, medeigenaars, willen een BAV samenroepen om de huidige syndicus te ontslaan. We hebben het nodige percentage (1/5/ van de stemmen). Wij willen via een aangetekend schrijven de syndicus verzoeken om een BAV te organisren met 1 agendapunt "ontslag syndicus".
Wij hebben ook al een nieuwe syndicus in gedachten.
Kunnen/mogen wij die ook al uitnodigen of moeten wij na die BAV een andere BAV samenroepen om de nieuwe voor te stellen en eventueel hierover te laten stemmen.
Graag uw mening hoe wij dit moeten aanpakken.
Hartelijke dank

 

deskundige
Offline
Beste, U meldt dat het
Beste,

U meldt dat het mandaat van de syndicus bijna is afgelopen.

Normaliter betekent dit dat hij zelf het nodige initiatief moet nemen om een vergadering bijeen te roepen omdat hij over de al dan niet verlenging van zijn mandaat moet laten beslissen. Doet hij dat niet, dan mag hij vanaf het moment dat zijn mandaat officieel verstrijkt geen enkele (rechts)handeling voor de VME meer uitvoeren.

Om te vermijden dat dusdanig de VME zonder syndicus zit en in een juridisch vacuüm belandt, is jullie vooropgestelde werkwijze verstandig.

Buiten het ontslag syndicus dient bijkomend het punt aanstelling syndicus te worden opgenomen.

Op de vergadering nodigt u dan tevens de kandidaat nieuwe syndicus uit, die alsdan kan worden aangesteld.

Tenzij u er zeker van bent dat minstens de volstrekte meerderheid de kandidatuur van de nieuwe syndicus gaat aanvaarden, lijkt het me aangewezen om de vergadering niet de laatste dag van het mandaat van de huidige syndicus te organiseren. Dus eigenlijk moet de vergadering worden bijeengeroepen op een moment dat het mandaat nog minstens 30 dagen loopt aangezien dit de periode is waarbinnen de syndicus de vergadering moet organiseren. Ik weet natuurlijk niet of dat hier nog het geval zal zijn.

Stel dat toch de volstrekte meerderheid niet voor de nieuwe kiest en dat de huidige wordt ontslagen, dan zitten jullie op het moment van de AV zonder syndicus.  Is het mandaat van de huidige syndicus daarentegen op het moment van de AV nog niet verlopen, dan ontslaan jullie hem op de dag van het einde van het mandaat wat betekent dat hij dus tijdens en na de vergadering zijn werk nog moet doen wat jullie dan wat extra tijd geeft om een andere syndicus te zoeken.

Is deze werkwijze niet meer mogelijk, dan kan dit eventueel wel worden ondervangen door tijdelijk een mede-eigenaar als syndicus aan te stellen.

Mvg.

PS. In het kader van het zelf oproepen van de vergadering wanneer de syndicus dit binnen de 30 dagen nalaat, vermeldt u best in de brief ook dat de syndicus u alle namen en adressen van de mede-eigenaars moet doen toekomen. Hij is dit conform de wet verplicht te doen en kan zicn hier niet achter de privacywet verschuilen.
Houd ook rekening met de wettelijke bepalingen inzake het organiseren van de vergadering (bijvoorbeeld verplicht aangetekend oproepen behalve wanneer een eigenaar individueel en expliciet schriftelijk bevestigt dat hij bijvoorbeeld via mail mag worden opgeroepen, enz...)

Sonja
Offline
Bijkomend gegeven


Hartelijke dank voor uw verhelderend antwoord maaar er is nog het volgende: het mandaat van de syndicus loopt tot de volgende AV (staat zo in de notulen van vorige AV) en dat is al de 1e vrijdag van maart. Als wij een BAV samenroepen, kan dat eigenlijk al samenvallen met de jaarlijkse AV.
Is het dan wel nuttig/verstandig om een BAV te laten organiseren.
De "oude" syndicus moet dan toch iedereen samenroepen.
Hij moet dan toch nog het boekjaar afsluiten of niet?
Kunnen wij na dat overzicht dan niet het volgende en enige agendapunt aanpakken 'niet verlenging mandaat syndicus en aanstelling nieuwe syndicus'. Waarschijnlijk zal de 'oude'syndicus hier niet voor te vinden zijn.
Vriendelijke groet


 

Van Wynsberghe Jan
Offline
Beste, Het is misschien beter
Beste,

Het is misschien beter om aan de "zittende" syndicus te vragen om als punt van de dagorde op te nemen. " Verlenging benoeming syndicus en indien de benoeming niet verlengd wordt aanstelling nieuwe syndicus ".

Mvg

Jan Van Wynsberghe