boekhouding syndicus

97 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Syndicus, boekhouding, Rekeningcommissaris.
Heel deze discussie, die ik maar vanop afstand kan bekijken omdat ik van boekhouding niets afweet, bewijst nog maar eens mijn stelling dat de nieuwe wet op de medeeigendom (2010 én 2019) " armleunstoelwetgeving " is die in de praktijk niet altijd werkt.
90 quotes over dit onderwerp zonder een oplossing in het vooruitzicht.
Lieve en Marc
ronald de wilde
Offline
toch niet...
Geheel deze discussie heeft de richtlijn dd.2012 duidelijk in beeld gebracht, met dank aan "hdauw", en alvast naar onze VME ertoe geleid om die rekeningen 700 en 701 op die eindbalans (inventaris !) over te boeken naar de 48-rekeningen. En, om werk te maken van dat inventarisboek, en dan nog uitgebreid met toevoeging van de betreffende (uitgebreide) CvR-verslagen.
Ook al zijn dat maar de goedgekeurde AV-documenten, waarvoor décharge is gegeven, ze zijn nu verzameld en gebundeld, werkjaar na werkjaar, én geparafeerd door mij als CvR (want ook mijn verantwoordelijkheid geldt in deze).
Door de softwareleverancier is toelichting gegeven, aan mij als CvR, over de werking van zijn programma, en door de syndicus is mij, onrechtstreeks maar duidelijk, bevestigd dat aan een afgesloten werkjaar niét meer kan worden gemorreld, de eindbalans ligt dus "vast" de beginbalans van het volgende werkjaar ook.

Onze boekhouding was reeds zeer transparant, ik heb ze nu zoveel als redelijk (ik blijf dus bepaalde bezwaren opperen, en dus niet afdwingen bij de syndicus) met de richtlijn in regel gebracht, samen met onze syndicus, zonder slag of stoot.
Een syndicus, beste "Lieve en Marc", die mij nog antwoord - omdat ze er ook mee begaan is - om 0:44u! Omdat ook zij worstelt met het gegeven in regel te willen zijn én tegelijk een vlot beheer wenst te kunnen voeren, en daarvoor dus beroep doet op een ernstige softwareleverancier (die, zoals reeds gesteld, ook vlot op mijn vragen heeft geantwoord).

De discussie, beste "Lieve en Marc", is alvast voor mij niet nutteloos geweest, ook niet voor onze VME.
En tot slot - omdat ze ook oeverloos ter discussie staat - de HUIDIGE én binnenkort WAT WIJZIGENDE wetgeving is strak genoeg om sàmen met goede Statuten en RIO (en dat is verantwoordelijkheid van de VME zélf!!) tot goed beheer te komen, toch volgens mij, INDIEN alle mandaathouders op een ernstige wijze met mekaar tot communicatie kunnen/willen komen om dat ook prima af te leveren, EN de VME die mandaathouders op een ernstige wijze heeft aangeduid.
Komen tot goed beheer, dat is het uiteindelijke doel van de wetgeving, toch?!!

Ron
  
e.d.v.
Offline
Werkkapitaal
Beste experts,

Wij zijn een kleine VME (6 app) waar ik als ME syndicus ben. Wij hebben een vast werkkapitaal dat opgevraagd wordt als iemand ME wordt en uitbetaald wordt als de ME zijn appartement verkoopt. Verder is er een jaarlijkse provisie die terugbetaald wordt als de kosten op het einde van het boekjaar kleiner zijn dan de provisie.
Ik heb begrepen dat het vaste werkkapitaal in de inventaris onder de rekening 4891 moet staan, maar wat met de uit te keren provisie? Als die ook onder 4891 staat zie je geen verschil tussen vast en terug te storten wat niet transparant is.
Emiel
Emiel D.V.
hdauw
Offline
Veelal wordt er gewerkt met
Veelal wordt er gewerkt met rekeningnummers van 6 cijfers.
Dan kunt U b.v.

489100 Permanant werkkapitaal
489101 Werkkapitaal jaarlijks voorschot

Waardoor er in de boekhouding een duidelijk onderscheid is.

 
't appartement
Offline
windstil
Geen nieuws van het BIV front.
We zijn in "blijde" verwachting tot de reus een muis baart.
wimke
Offline
Boekhouding VME balans opstellen
Beste,

Het is bedroevend vast te stellen dat er over de minder belanrijke dingen een discussie ontsponnen wordt terwijl men aan de essentie voorbij gaat . Een voorbeeld wil ik zeker niet weerhouden . Als volmachthouder woonde ik een algemene jaarvergadering bij waarop de syndicus de balans verduidelijkte. Van de 76 aanwezigen was er één (ikzelf) dewelke de syndicus er op attent moest maken dat hij nog met de balans van het vorige boekjaar bezig was .  Dit om te zeggen "Hoeveel mensen verstaan een balans". Is het niet beter dat men van alle gegevens die op een balans moeten vermeld worden deze in detail voor te stellen op de vergadering. Zo kan je zeggen dat wanneer je een leveranciersrekeing op de passiefzijde van de balans plaatst  dit bedrag (positief) betekent dat de VME nog een openstaande factuur heeft bij die leverancier en dat het reservefonds zoveel Euro's bedraagt (staat aan de passief zijde van de balans) maar dat er op de spaarrekening (of reservefondsbankrekning een 5-rekening op de actief zijde) zoveel Euro's staan Dat een 7-rekening niet op een balans thuishoort weet je wanneer je enige boekhoudkundige noties hebt maar de doorsnee mede-eigenaar heeft hier geen boodschap aan. Hem interesseert op dat vlak, hoe groot het reservefonds nog is, hoe groot het werkkapitaal is, hoeveel er op de spaarrekening staat en op de provisierekening, hoe groot waren de kosten ...... hoeveel EUro's zijn er binnengekomen en hoeveel Euro's zijn er buiten gegaan en hoeveel moeten wij met zijn allen nog bijbetalen en of terugkrijgen. Als men die gedetailleerde informatie verschaft aan de mede-eigenaars zullen deze met een goed gevoel naar huis terug keren maar met een balans met daarop wat cijfers op, blijven ze met vragen zitten, en vragen creeren meestal ook nog nieuwe vragen . Om te besluiten toch dit  :Wanneer al deze gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn,  is het voor die techneuten die persé een balans eisen ,  een klein kunstje om uit deze gegevens een balans op te stellen en is bij deze ook hun honger gestild. Waarom dan oeverloos zitten te discussieren over een balans waarvan meer dan 90% van de mede-eigenaars geen snars van begrijpt ??? Omdat het een wettelijk gegeven is. Dan is dit wettelijk gegeven toch danig voorbij gegaan aan zijn doel . TRANSPARANTIE !!!!!

Jammer ! 


 
Willy Govaers
ronald de wilde
Offline
#96
Beste Wimke,

waarom die discussie? Omdat er nu eenmaal regels zijn, en omdat er ook personen zijn die ze graag correct ingevuld weten. Niet om dat correcte zelf, wél omdat veel, zoniet alles, vanuit dat correcte vertrekt.

En transparantie? Indien de VME-mandaten goed zijn ingevuld, dus met personen die voldoende weten waar de klepel hangt, en al zeker het CvR-mandaat, dan is het voor die laatste een klein kunstje om die correcte balans duidelijk naar de AV te vertalen.
En dat is niét, toch niet zoals ik het zie, de taak van de syndicus. En, het is niet omdat er wordt opgemerkt dat het de juiste balans niet is, dat .. (zelf in te vullen).

Het is jammer dat u, met deze reactie, elke goedmenende, neen, gedegen CvR een trap onder de broek geeft.
Zo voel ik, als één van de reactiegevenden hierboven en als CvR, het tenminste toch aan. 

En, nu 'dram' ik nog even door, élke ME in onze VME, ook de financieel-minst-begaafde, weet na het lezen van m'n CvR-verslag(en), mét bijlagen die er toe doen, hoe het financieel is gesteld met de VME, wat de vooruitzichten voor de provisie-betalingen zijn in de drie volgende jaren, wat het 'spekken' van het reservefonds betekent en wat voor financiële zekerheid dat biedt tot (nu) het jaar 2030.

Dat is ook wat u voor ogen heeft, het verwerven als ME of gevolmachtigde van al die informatie, maar dat vertrekt vanuit de wil om een correcte boekhouding te zien voeren en die mee op te volgen.
En, beste Wimke, op de voorliggende balans einde werkjaar, de inventaris, staan de bedragen die er moeten staan, of behoren te staan, om het voorgaande te bevestigen, niets meer, niets minder.  

Ron