Boekhouding VME

2 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline


Betreft een VME met minder dan 20 kavels

hebben gekozen voor vereenvoudigde boekhouding

Moet er ook jaarlijks een inventaris gemaakt worden van het vermogen van de VME ?


mvg

nescio1
Offline
gelijke monniken, gelijke kappen
JA.
SCORPIOEN
Offline
Boekhouding VME


Voor dubbele boekhouding is dat verplicht door het KB, en toen er nog geen sprake was van dat KB (dus 2011 en 2012) was dat wettelijk voorzien,me dunkt ( vind ik wel niet terug ).

Trouwens, in de dubbele boekhouding krijgt je automatish een INVENTARISREKENING ( voor vennootschappen  noemt dat BALANSREKENING ), die meestal niet voorgelegd wordt aan de AV omdat het doorsnee toch niet begrepen wordt,

Omdat het een " rekening is " wordt het stilzwijgend  goedgekeurd onder de noemer " goedkeuring van de rekeningen " 


mvg