Boekhoudperiode en datum AV

16 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
Hallo,
Top heden ging de boekhoudperiode in onze VME steeds van 1-1 t/m 31-1.
De AV vind dan ook jaarlijks plaats in Januari.
nu, volgens het RME, moet deze vergadering gebeuren in Mei.
Betekent dit dan ook dan de boekhoudperiode bv van 1-5 t/m 30-4 loopt?
kan de VME, op de AV, afwijken van deze in het RME opgenomen datum voor AV?
kan de VME, op de AV, zelf de boekhoudperiode bepalen?
ps. Wij zijn een kleine VME met 8 kavels

alvast dank voor jullie gewaardeerde input
SCORPIOEN
Offline
EDVS


De boekhoudperiode is statutair bepaald in een notariële akte

De datum voor de algemene vergadering is sedert 1.1.2019 niet meer geldig in het Reglement van Mede-eigendom maar hoort sedert die datum thuis in het Reglement van Inwendige Orde.
DE periode van 14 dagen waarin de Algemene Vergadering moet plaats vinden kan nu, zonder notariële akte; gewijzigd worden door een beslissing van de Algemene Vergadering.

Een algemene vergadering wordt best zo rap mogelijk na datum einde statutair boekjaar gehouden,,  want zonder goedgekeurde begroting voor het nieuwe jaar, kunnnen ook geen kwartaalprovisies opgevraagd worden...en de syndicus komt in geldnood, gezien ook de eind-afrekening van het be-eindigd bopekjaar nog niet is goedgekeurd en kan evenmin opgevraagd worden.

Met vriendelijke groeten


mvg

EDVS
Offline
Boekhoudperiode
bedankt voor de reactie. Inzake de boekhoudperiode heb ik er opnieuw de statuten bijgehaald. Daar staat niets gespecifieerd. Enkel dat de syndicus een boekhouding moet voeren volgens het principe van de eenvoudige boekhouding gezien < 20 kavels.
nescio1
Offline
Corona maakt alles vloeibaar.

 
De boekhoudperiode is voor ons een akkevietje.
 
De nu quasi-onmogelijkheid om een AV in de opgelegde periode te houden, brengt niet mede dat de boekhoudperiode veranderd zou moeten worden.
Stabiliteit in de tijd is een voornaam kenmerk van een boekhouding.
 
 
De syndicus hoort te zorgen voor permanente inkomsten voor de VME.
 
B.W. Art. 577-8 § 4 4 °
B.W. Art. 577-9 § 1
 
“… De syndicus…bewaren van de rechten…door de algemene vergadering. “

geven de syndicus, in de huidige omstandigheden, een voldoende juridische basis om provisies op te vragen in lijn met deze gevraagd in voorgaande jaren.

 
nescio1
Offline
verwijderd

verwijderd
nescio1
Offline
grondig herlezen a.u.b.

 # 2:   “…syndicus een boekhouding moet (*) voeren volgens het principe van de eenvoudige boekhouding…”
 
 
 
Ook voor de syndicus mede-eigenaar geldt de algemene regel dat de boekhouding van de VME gevoerd hoort te worden volgens het systeem “dubbel boekhouden”.
 
B.W. Art. 577-8 § 4 17 °
https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/uitgewerkt-voorbeeld-bij-het-minimum-genormaliseerd-rekeningenstelsel-voor-verenigingen
 
(Een vereenvoudigde boekhouding is toegelaten < 20 kavels).
 
(*) onze aanvulling
EDVS
Offline
Boekhoudperiode
mijn vraag was niet corona gerelateerd. Ik wou eigenlijk gewoon weten of er wettelijke bepalingen bestaan inzake de boekhoudjaar van een VME
EDVS
Offline
Biekhoudsysteem
zoals gezegd, onze gebouw telt slechts 8 kavels. Het principe van de dubbele boekhouding is dus niet van toepassing.
nescio1
Offline
Afsluiten boekjaar+++theorie en praktijk+++

 “… van 1-1 t/m 31-1.”
 
 
Waarschijnlijk bedoeld als: 01 januari tot en met 31 december.
 
Niet alle leveranciers zijn even stipt met het opmaken en verzenden van hun facturen.
 
Dit betekent dat in vele gevallen de syndicus slechts einde februari, begin maart, nagenoeg zeker, in bezit is van alle documenten betreffende het voorgaande boekjaar, afgesloten 31 december.
 
Vandaar dat AV veelal gepland worden in de maand mei.
nescio1
Offline
de algemene regel is en blijft: dubbel boekhouden

Wel kan u een beroep doen op de mogelijkheid van afwijking vervat in:

B.W. Art. 577-8 § 4 17 °
 
ronald de wilde
Offline
#8
Wij sluiten af op 31 maart (wat ook die 31/12, zoals in de vraagstelling, kan zijn) en per 1 april (soms zelfs al 31/3 's avonds laat) ligt de afrekening bij mij, als CvR.
De syndicus weet perfect welke werken er tegen die datum dienen gefactureerd, en zal dus die leveranciers van diensten achter de hielen zitten om tijdig te facturen. Als CvR weet ik dat ook heel precies.
Dit loopt nu al 6 (werk)jaren op rij, zonder problemen. Een kwestie van anticiperen en de leveranciers diets te maken dat de VME correct (en dat is dus ook tijdig) wenst gefactureerd te zien.
Elke maand heb ik als CvR een balans en detail van de onkosten, opvolgen is dus geen enkel probleem.

Ron
EDVS
Offline
Boekhoudperiode
dus, in conclusie .... de wet legt niet op de boekhouding verplicht van 1 jan t/m 31 dec moet lopen. Het mag ook bv van 1 mei t/m 30 april, of gelijk welke periode van 12 maanden.
ronald de wilde
Offline
#11
Als men die periode binnen de VME wenst gewijzigd te zien, mede de datum van de AV, gaat de AV zich moeten uitspreken. De wijzigingen kunnen via het (nieuwe) RIO wettelijke kracht worden gegeven. Slechts dan, dus een gewone wijziging omdat het de ene of andere beter uitkomt kan niet. De AV-datum wijzigen kan het gemakkelijkst, sleutelen aan de wijziging van afsluitingsdatum van een werkjaar weer wat minder; trouwens waarom zou dat moeten wijzigen.

Ron 
SIEBE
Offline
#12
TS : dit is het correcte antwoord op uw vraag. Volg Ronalds raad.

En indien op einddatum boekjaar bv. 31.12; en syndicus weet dat er nog facturen moeten komen kan hij die gerust boeken op bepaalde rekeningen ( nog te ontvangen facturen ... ),
kan deze dan ook opnemen in de kosten verdeling. De gebruikte rekening zal zich na de einddatum boekjaar aanzuiveren.
Astrid Clabots
Offline
boekjaar VME

Geachte

hierover is wettelijk niets bepaald, en we lezen hierover ook zelden iets terug in statuten.
U begrijpt dat het einde van het boekjaar het best quasi samenvalt met het tijdstip van de jaarvergadering.

Astrid CLABOTS

CLABOTS
 

nescio1
Offline
festina lente

 
Hoger vindt u reacties die niet getuigen van realiteitszin binnen de “normale” VME.
 
 
“… best quasi samenvalt met het tijdstip …”
 
Vermits de jaarrekening normaal een agendapunt is dat ter stemming wordt voorgelegd, geldt ook hier ze voorafgaandelijk ter inzage moet liggen. En dan spreken wij nog niet over de CvR die voldoende tijd moet hebben voor zijn eindcontrole.
 
 
 
“… gerust boeken op bepaalde rekeningen…”
 
 
Het overdadig gebruik van overgangsrekeningen maakt het voor een niet-boekhouder nog moeilijker om de realiteit van de boekhouding te (onder)kennen.
Werkbasis voor elke malefide boekhouder.
 
 
 
Ons inziens sluit op een boekjaar afgesloten op 31-12, doorgaans pas vanaf 15 maart een SAV aan waarin de slotjaarrekening besproken en goedgekeurd kan worden door “gewone” mede-eigenaars.
 
SCORPIOEN
Offline
BOEKHOUDPERIO EN DATUM ZAV #15 Nescio1

Schiet niet op de pianist : stricto sensu noemt Jaarrekening nu INVENTARISREKENING, om te vermijden dat de commissaris van de rekeningen een Revisor zou moeten zijn

Mij lukt het niet de bespreking van de Inventarisrekening ( IR ) op de dagorde te zetten, omdat volgens de overeenkomst met de syndicus dat voorbehouden is aan de Raad van Mede-eigendom(sic)

Wel wordt de IR jaarlijks goedgekeurd samen met de Rekeningen, die ook niet bespreekbaar zijn omdat...

Van de kwartaalopvragingen ( provisiies) werd  eertijds beslist dat het  "afrekeningen"zouden van de gemaakte kosten, definitieve  afrekeningen trouwens omdat het afrekeningen zijn van gemaakte kosten. Daarvoor heeft hij van een statutaair boekjaar vier echte  boekjaren maakt, met vier keer IR en verslag van de  commissaris ( waarvan we maar 1  krijgen), wel zonder vier Algemene Vergaderingen.

Bovendien zegt en schrijft hij ( de syndicus) dat hij zo doende,  niet  gebonden is aan de goedgekeurde begroting...omdat hij definitieve afrekeningen maakt  van gemaakte kosten... die betaald werden .

Zeggen dat een VME de syndicus heeft die  het verdient is een boutade, mij goed :  de Algemene Vergadering wordt dom gehouden en bang gemaakt, omdat we na 30 jaar ploeteren met een niet professionele syndicus ( mede-eigenaar) we nu  een professionnele  syndicus hebben die het  helemaal niet beter doet, integendeel, en er goed voor betaald wordt.

Een andere boutade " als de algemene vergadering vraagt om bedrogen te worden, kan je het de syndicus niet kwalijk nemen dat hij het dan ook doet ", maar dat mag niet veralgemeend worden.

A propos : de commissaris van de rekeningen is nochtans een erkend boekhouder, die als orgaan van toezicht op de syndicus, deskundig faalt.

Ga je daarmee naar de vrederechter... moet je opdraaien voor het betalen van een deskundige..

Mij rest de mogelijkheid die situatie aan te klagen bij de Beroepsinstantie van erkende boekhouders, maar dat is  ook niet voor handlioggend

Wijze raad is goud waart,

waarvoor dank.

 


mvg