Boete opleggen aan mede-eigenaar

11 antwoorden [Laatste bericht]
Pvdb
Offline

Welke sancties kunnen we opleggen aan een mede-eigenaar die het reglement van interne orde niet respecteert en een beslissing op de algemene vergadering naast zich neerlegt?

In ons huishoudelijk reglement staat enkel dat de syndicus dit kan doen, na akkoord van de raad van mede-eigenaars. Ook is dit  beperkt tot een telefonische aanmaning, daarna een schriftelijke en dan een aangetekend schrijven. Maar er is geen boete bepaald en ook geen verdere acties als voorgaande stappen zonder gevolg blijven.

Zijn er nog meer mogelijkheden? 

pvdb


PVDB

Baton
Offline
wat...


Wat precies respecteert die mede-eigenaar niet ?
Laat hij de inkomdeur soms openstaan ? ect....

Pvdb
Offline
Boete opleggen aan mede-eigenaar

vuilzakken en fietsen plaatsen in een technisch lokaal.

 


PVDB

Baton
Offline
boete


https://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede...
#4

https://quimmo.be/nl/forum/juridisch/intern-reglement
#1

https://www.quimmo.be/nl/forum/juridisch/reglement-van-orde-invoering-boete
#1 en #2

let wel : wet mede-eigendom is aangepast bv. 3/4 meerderheid is nu 2/3 meerderheid ect..

De invoering van een boete  : dit gegeven is op voorwaarde van kennisgeving tegenstelbaar aan de mede - eigenaren  en andere houders van zakelijke rechten.

SIEBE
Offline
BOETE
Ik sluit mij aan bij Baton.

Maar een kanttekening voor uzelf : oppassen met lichtzinnig boeten toe te passen : kan als een boemerang terug komen. En een te hoge boete zal door de vrederechter ook niet gesmaakt worden.
Oppassen voor een politieomgeving ( werkt dikwijls negatiever ).

Tracht zonder meer zo over een te komen.

Plaatsen met nutsvoorzieningen en technische installaties MOETEN steeds vrij blijven.  
Pvdb
Offline
Technische ruimtes steeds vrijblijven?

Bedankt voor antwoord.
Welke wetgeving zegt dat technische ruimtes zoals lokaal waar elektriciteitstellers, gastellers, watertellers of omvormers zonnepanelen staan, deze steeds moeten leeg blijven? Als de meerderheid beslist (2/3de) om het genot, gebruik van deze lokalen 'uit te breiden' dan is dat toch toegelaten? Dus voorbeeld om er fietsen te mogen stallen, bij gebrek aan fietsenstalling in de residentie?

pvdb


PVDB

Baton
Offline
technische.....


Zoals Siebe aangeeft moeten de technische ruimtes steeds vrij en toegankelijk blijven.
U geeft aan "leeg" blijven !

Hoe staat de technische ruimte beschreven in de statuten van het gebouw ?

Indien de AV beslist om deze ruimte ook te voorzien als fietsenstalling of iets anders en dit is anders dan bepaalt in de statuten....is het een bestemmingswijziging . Dit vereist dan ook een notariele aanpassing van de statuten.

Het is niet aangewezen dat bv. iemand een meteropname wenst te doen of een herstelling/controle en dan eerst zaken moet gaan verplaatsen omdat deze in de "weg" staan. 

SIEBE
Offline
#6 Baton
Treed dit volledig bij en zeker zijn blok 3.

Veiligheid eerst. 
Hier bij ons al voorgehad dat nutsbedrijven weigerden hun job te doen omdat deze ruimten volstonden met allerlei. Zij zijn niet verplicht eerst alles op te ruimen en dan hun opdracht uit te voeren.
Zij gingen onverwijld terug naar hun bedrijf, en de rekening voor nodeloos bezoek kwam bij de VME. Soms hardleers.
Daarom worden dit ook technische ruimtes genoemd.

Natuurlijk doet een AV of een VME hiermee wat ze willen; maar de gevolgen zijn voor de VME. Toelating om het een te plaatsen, maakt plaats om er van alles te plaatsen.

 
Pvdb
Offline
Bedankt voor alle reacties.

Bedankt voor alle reacties. Zeer nuttig.
Maar ons technisch lokaal omvormers zonnepanelen is zeer ruim. We zouden ook enkel en alleen fietsen toelaten. Die staan dan nog op voldoende afstand van de omvormers. Dus technici en de bewoners kunnen gemakkelijk hun omvormer blijven controleren.
In onze basisakte staat niets vermeld over de technische ruimtes.
Het is dan toch een genots- en of gebruikswijziging - uitbreiding?
Dus zou 2/3de meerderheid voldoende geweest zijn?
 


PVDB

SIEBE
Offline
#8
Indien jullie technisch lokaal zeer ruim is; misschien trachten een scheiding tussen beide te plaatsen. Moet niet duur zijn bv. een tuinscherm ... terrasafsluiting ...

Boven vermelde reacties blijven wel staan.
Baton
Offline
2/3.....


In onze basisakte staat niets vermeld over de technische ruimtes.
Het is dan toch een genots- en of gebruikswijziging - uitbreiding?

Dus zou 2/3de meerderheid voldoende geweest zijn?

2/3 meerderheid is voldoende , maar als dit een wijziging van de statuten met zich meebrengt (?) is een notariele aanpassing verplicht.
Als er niets in de statuten staat mbt. die "ruimte" is ze gemeenschappelijk en kan ze gebruikt worden conform die ruimte....

U kan laten stemmen met meerderheid (50 +1) en laten opnemen in het RIO
bv. fietsen stallen in de technische ruimte of lokaal X is toegelaten op voorwaarde dat de fietsen gestald worden :
- 1,50 meter verwijderd van de technische infrastructuur
- doorgang moet steeds vrij blijven
- de raad krijgt de bevoegdheid de fietsen in overtreding te verwijderen
- bij overteding een waarschuwing bij herhaalde overtreding  een boete van 25€ , dit kan vastgesteld worden door twee leden van de raad of syndicus met foto's
- ect.....

Iemand niet akkoord met die AV beslissing....kan beroep doen op een vrederechter.
Niemand naar de vrederechter OK...AV beslissing is rechtsgeldig, uitvoerbaar , is wat ze is en heeft een administratief "gezag van gewijsde".

Afscheiding zoals Siebe aanhaalt is duidelijk , want in deze corona tijden is 1,5 meter voor velen tien centimeter. Een witte gearceerde lijn op de vloer maakt veel duidelijk....

 

Art. 577-7.

§ 1. De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van twee derden van de stemmen:
a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1

Pvdb
Offline
Onze syndicus heeft dit onder


Onze syndicus heeft dit onder 4/5de meerderheid laten goedkeuren.
Daardoor net niet goedgekeurd. 

De syndicus geeft de fout wel ergens toe maar wil, kan of mag de beslissing niet wijzigen.

Moeten we nu echt via een advocaat naar een vrederechter? Kan dit niet in een minnelijke  schikking geregeld worden? Het is tenslotte een fout van de syndicus. Als we naar advocaat gaan, komen al die kosten in de  VME en worden alle eigenaars met die kosten belast en dat gaat de goede samenleving niet ten goede komen. We hebben nog 1,5 maand. 

 

 

 


PVDB