Brandverzekering

8 antwoorden [Laatste bericht]
majan
Offline
hallo
ik wilde graag vragen of iemand weet of het bealangenvermenging is al de syndic en de branverzekering onder 1 en dezelfde firma handelen?
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 15 °

 geeft u de definitie van belangenvermenging volgens de wetgever.

 
 
nescio1
Offline
AV heeft het laatste woord

 
De AV beslist soeverein over de haar voorgelegde voorstellen onder de vorm van agendapunten (uiteraard binnen het wettelijk kader: wetten, decreten, gemeente- en provinciereglementen, basisakte, contracten, in vorige AV behoorlijk goedgekeurde, en behoorlijk genotuleerde agendapunten, etc. )
 
Eveneens te vermijden: conflict met deontologie syndicus:
http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar
Ook:
B.W. Art. 577-10 § 3, § 4

U zou in een agendapunt "belangenvermengeling" strikter kunnen definiëren en aldus laten opnemen in het RIO.

Vraag blijft of uw huidige syndicus dit zal aanvaarden. U dwingt hem zodoende tot ontslag.(Schadevergoeding?)

 
 
 
majan
Offline
Belangenvermenging
bedankt voor uw antwoord,maar het is mij nog niet duidelijk
u bedoelt dat AV dit zelf kan beslissen of beslist heeft?

maar ik weet niet of dit gebruikelijk is dat de syndic bij een firma die ook verzekeringen doet daar hun verzekering hebben
het was maar een vraag omdat ik het niet weet
als het belangenvemenging is en de syndic wil aftreden is er geen schadevergoeding nodig,toch?

ik vindt het raar omdat zo de belangen van de medeeigennaren zwakker liggen bij schade
wat als de verzekering maar deels wil uitbetalen? dan kan de syndic moeilijk aan de kant van de medeeigenaar gaan staan dacht ik
SIEBE
Offline
belangenvermenging
TS   de reacties van Nescio zijn grotendeels volgens de wetgeving en BIV regels.
Zijn theoretisch ook oké.
Maar intussen weet hij ook al dat ik aan de andere kant sta ( zijn reacties waardeer en zeker niet afbreek ).
Maar ik heb geen hoge dunk van de appartementswet, BIV deontologie en syndici.
Er is veel kaf onder het koren.

Wettelijk gezien kan uw syndicus deze constructies. Hij kan het echter niet zonder goedkeuring van de AV. Het zijn de mede-eigenaars die uiteindelijk beslissen en het wettelijk maken.

Ondanks dat blijf ik het persoonlijk BELANGENVERMENGING vinden. Want ze doen het niet enkel bij verzekeringen MAAR ook bij energieleveranciers, brandstoffen, aannemers, karweimannen, architecten ...  Aan de ene kant verdienen ze eraan en aan de andere kant gewoonlijk ten koste van de VME ( kostprijs ).

Is zo wat van alle walletjes eten. Schoenmaker blijf bij uw leest.

Hier is ook een groot belang weggelegd voor de RVME en de rekencommissaris.
Quimmo
Offline
Niet per sé

Mij lijkt het belangenvermenging indiend de syndicus zelf zou meestemmen over de keuze van de verzekeraar. Indien hij geen stemrecht heeft of zich onthoudt bij de stemming, dan is er strikt genomen geen belangenvermenging, lijkt me. Wel oneerlijke concurrentie gezien hij de prijzen van de andere offertes kent, maar als hij daarop wil spelen zal  hij een lagere prijs moeten afgeven wat ook niet in het nadeel van de VME is.

En dat de syndicus niet aan de kant van de mede-eigenaar zou kunnen staan bij een schadegeval, dat lijkt me niet direct zo. Dat zou u dan van elke verzekeringsmakelaar kunnen zeggen, dat deze nooit de belangen van de klant verdedigt.

Dus belangenvermening niet, lijkt me, wel van twee walletjes eten.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
antidotum: mondige mede-eigenaars gevraagd

“… Maar ik heb geen hoge dunk van de appartementswet, BIV deontologie en syndici. …”
 
 
SIEBE
Offline
hoge dunk
Nescio1, van die hoge dunk was op mijzelf bedoeld.

En mondige mede eigenaars : dat is het grootste probleem in de VME's.
Het zijn altijd de enkelingen ( Don Quichot's ) die de kar trekken en in de vuurlinie staan;
tot het welletjes is en het besef komt het gezegde : één voor allen, allen voor één niet opgaat.
Daarom ook mijn gezegde : de sterkste syndicus of werkgever is deze met de meeste onenigheid tussen eigenaars en werknemers.
En in een VME heeft men veel eigenaars ( zeker de ouderen ) : gelatenheid, desinteresse,
onwetendheid ( gewild, bewust of effectief ), het zal onze tijd nog wel duren ...
Typisch voor de hedendaagse samenleving.

En Nescio1 : veel respect en waardering voor uw talrijke tussenkomsten alom.
nescio1
Offline
was reeds op voorhand zo begrepen

 “… Nescio1, van die hoge dunk was op mijzelf bedoeld…”
 
 
Mundus vult decipi, ergo decipiatur
 
https://www.encyclo.nl/begrip/Mundus_vult_decipi,_ergo_decipiatur
Onbegrijpelijk hoe “de” mensen soms passief blijven of handelen tegen hun belangen in: brexit, coronafeestjes, …