BTW op syndicusvergoeding ja of neen

2 antwoorden [Laatste bericht]
Vanhamel-Verbrugghe
Offline
Nadat op Quimmo het bericht verscheen dat er geen BTW betaald moet worden op de syndicusvergoeding hebben wij aan onze syndicus gevraagd hiermee ook te stoppen.
Nu zijn wij meer dan een jaar verder en nog steeds zijn de facturen van de syndicus met BTW omdat, volgens onze syndicus, hij de goedkeuring van de belastingscontroleur moet krijgen.
Hoe lossen wij dit op?
 
vrijwsyndicus
Offline
hoe is het mogelijk?
Verander van syndicus en dien klacht in bij het BIV.

Op minder dan 5 minuten vindt u op de site van FOD financiën met de trefwoorden syndicus, vergoeding, BTW onder circulaires de : aanschrijving nr 13 dd. 20-09-1995!!! die de situatie uitvoerig bespreekt. 
deskundige
Offline
Uw antwoord is wel kort door
Uw antwoord is wel kort door de bocht en klopt ook totaal niet aangezien er naar uw mening nooit BTW op het ereloon van syndici verschuldigd is.

Vooreerst dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen professionele en occasionele syndici en tussen een professionele syndicus die zijn organieke vertegenwoordiging als natuurlijk persoon dan wel als rechtspersoon uitoefent.

Als natuurlijk persoon dient er geen BTW op het ereloon te worden aangerekend doch dit geldt enkel en alleen voor taken en opdrachten die contractueel zijn bepaald. Voor buitencontractuele taken en opdrachten dient er i.c. wel BTW op het ereloon te worden aangerekend.

In geval van een rechtspersoon is het uiteraard de syndicus zelf die beslist of hij al dan niet als BTW-belastingsplichtige wenst te worden aanzien dan wel dat hij volgens de BTW aanschrijving 13/1995 hieraan niet onderworpen wenst te worden.

In het geval van de intiële poster dient dus voorzeker ook de beheersovereenkomst te worden nagekeken aangezien hierin meer dan waarschijnlijk een ereloon werd afgesproken waarop BTW verschuldigd is.

Onder voorbehoud, maar de melding van de syndicus dat hij thans de goedkeuring van de BTW administratie nodig heeft om van het ene regime over te schakelen naar het andere, lijkt me dan ook zeer aannemelijk.