Burgerlijk Wetboek artikel 577 – 6§1 &. 6§7

3 antwoorden [Laatste bericht]
M-ke
Offline
Burgerlijk Wetboek artikel 577 – 6
 
Artikel 577 – 6 § 1  : Eerste alinea , iedere eigenaars van een kavel is lid van de AV en neemt 
                                     deel  aan de beraadslagingen .
                                     Daaronder alles over verdeling eigendomsrecht ; melding aan syndicus enz. ...
                                  
Artikel 577 – 6 § 7 : Eerste alinea : een lasthebber is AL of NIET lid van de algemene verg.
   
                                     Er staat nergens in de wet dat een lasthebber geen buitenstaander ( vreemd aan de VME) mag zijn 
                                     M.A.W. het kan iedereen zijn ; behalve de syndicus !
                                    Dit is juridisch waterdicht ! ?

  "Mijn vraag is dit een correcte interpretatie ??? " 


                                    Of dit een goed reglement is ? ; dat is wat anders !!!

M-ke

nescio1
Offline
vrijheid = blijheid

U hebt wel degelijk juist gelezen. De wetgever geeft in delen van de herziening wet appartementsmede-eigendom (2010) blijk van vertrouwen in het gezond verstand van de burger.
 
Neemt u dit de wetgever kwalijk ? Had hij nog verder moeten volharden in een diplomafetisjisme en creatie van monopoliehouders inzake vertegenwoordiging, die onder het mom van belangenbehartiging van de ”burger” vooral niet vergeten hun eigen, geldelijke, belangen te behartigen ?
 
 
 
Monopoliehouders : versta hieronder al wat begint met : ”orde van….”, inbegrepen de orde van de vastgoedmakelaars.
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 § 7
Astrid Clabots
Offline
lasthebber - volmacht - VME


Geachte


De lasthebber moet geen mede eigenaar zijn.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten