Camera's

3 antwoorden [Laatste bericht]
louisleonard
Offline
Beste,

Sedert 2016 zijn er door de eigenaar van de 1ste verdieping camera's geïnstalleerd aan de voorgevel ter hoogte 1ste verd. (op zijn kosten) Wettelijk moet er een akkoord zijn van de A.V.  Er is echter geen schriftelijk akkoord en werd ook nooit besproken op een A.V.  
De reden voor de installatie : overlast en vandalisme door de bewoner van het gelijkvloers.
(beschadiging inkomdeur, beplanting, auto...) De installatie werd uitgevoerd door een erkende firma, volgens de regels die op dat ogenblik van toepassing waren.  Er is tevens melding gedaan bij de politie.
Sinds een 8-tal maanden woont op het gelijkvloers een nieuwe eigenaar.  Gezien er geen schriftelijk akkoord van de A.V. bestaat, en gezien hij zich beroept op zijn  privacy, eist hij de verwijdering van de camera's.
In de periode vanaf de plaatsing in 2016 tot de komst van de nieuwe eigenaar, dus ongeveer 6 jaar, is er geen enkel bezwaar over de aanwezigheid van de camera's ingediend door de eigenaars en bewoners, wat toch wijst op een stilzwijgend akkoord.
Kan de eigenaar van het gelijkvloers de verwijdering eisen, of kan de eigenaar van de 1ste verdieping zich beroepen op  een "gedoogbeleid" ?  De nieuwe eigenaar heeft zijn appartement gekocht met de aanwezigheid van de camera's, zodat men kan veronderstellen  dat hij hiermede akkoord gaat. Kan hij nog na een periode van een aantal maanden  de verwijdering eisen ?
 

Callens R

Baton
Offline
camera


De nieuwe eigenaar heeft een punt nml. privacy en wil niet gefimd worden zonder zijn toestemming.

Feit is : géén besluit van de AV mbt. de camera , staat niet in het RIO.....

Nieuwe eigenaar moet de statuten en het RIO respecteren ......

De VME kan zich niet beroepen op een gedoogbeleid of stilzwijgend akkoord.

Wat te doen : Agendapunt , camera's - bewaking - veiligheid en beslissing AV , desnoods nu met de corona een schriftelijke AV organiseren.
https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/tijdelijke-versoepelde-schriftelijke-besluitvorming-op-algemene-vergaderingen-wordt-weer-een-feit

AV beslissing is dan wat ze is , is dan rechtsgeldig en voor iedereen van toepassing.
Nieuwe eigenaar kan dan al dan niet tegenstemmen en beroep doen op een vrederechter....

tip: belangrijk :omschrijf en motiveer voldoende het nut en doel van de camera's in de notulen , duidelijk voor iedereen...(ook voor de vrederechter !)

louisleonard
Offline
camera's
Dank voor uw antwoord.  Betreffende stemming van de A.V. : welke meerderheid is nodig ?
2/3 of 50%+1. ?

Callens R

Baton
Offline
camera


camera's zijn reeds geplaatst....= volstrekte meerderheid 50 + 1
Art. 3.87. 
  § 8. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___privacy/een_be...