CDR

3 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
Hallo,

Wij zijn en kleine VME, 5 mede-eigenaars.
1 ervan is al syndicus, een ander CDR en nog een ander voorzitter van de AV.
Nu is de vraag of de voorzitter van de AV ook kan worden aangeduid als CDR of andersom ( de CDR als voorzitter)?

Alvast dank
SIEBE
Offline
voorzitter
Een voorzitter VME is enkel geldig op 1 AV. Na de AV is zijn taak beëindigd.
Hij tekent de notulen.

CDR kan voorzitter zijn indien hij tevens eigenaar is. Een CDR kan gerust een buitenstaander zijn, welke op de AV een mandaat verkrijgt.
 
nescio1
Offline
antwoord gekruist met # 1

  
Herlees uw basisakte, reglement van mede-eigendom en RIO.
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/aanduidinng-voorzitter-av
 
Tenzij anders opgelegd in de statuten, wat zeer uitzonderlijk zou zijn, (zie link # 4), is de functie van voorzitter AV, gewoonlijk slechts een dagvoorzitter, zeer tijdelijk.
 
Zij vervalt grotendeels na het medeondertekenen van de notulen.
 
Er is dan ook geen bezwaar dat hem de taak van CvR zou toebedeeld worden.
 
In een zeer kleine VME is het onvermijdelijk dat bepaalde functies gecombineerd worden, al moet men rekening houden met de wettelijke onverenigbaarheden. 
 
Een spreiding van de verantwoordelijkheden blijft steeds aangewezen uit efficiëntie van de controles. 

 

Astrid Clabots
Offline
cumul functies VME

Geachte

Cumul kan in een aantal gevallen, maar is te vermijden.
Evenwel, indien men het met een beperkt aantal chinese vrijwilligers moet doen, dan kan het soms niet anders... 

Het ware dan kies dat degene die cumuleert zelf duidelijkheid verschaft in welke hoedanigheid deze tussenkomt.

Vriendeljike groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS