Commissaris doet geen controles

Geen reacties
Marc De Block
Offline
In de jaarlijkse afrekening vond ik een verschil van 840€ die "verdwenen" was. Er stonden ook verschillende betalingen DOOR de vme AAN de vme.
Aan de RVME was 6.000€ onkostenvergoeding betaald waar dit volgens de verslagen slechts 1.500€ mocht zijn. Zij hebben geen enkele bijkomende taak vanuit de AV gekregen de laatste jaren. 
Op mijn vragen aan de commissaris werd ik tijdens de AV afgesnauwd dat hij dat niet wist en dat hij nooit een verslag maakte en ook nog nooit had gedaan. Hij trad dan ook terug uit zijn functie.
Op dezelfde vergadering werd dezelfde commissaris eenzijdig door de syndicus aangeduid als de nieuwe commissaris  zonder zijn kandidatuur te stellen en zonder dat hierover gestemd werd. In het verslag staat dat hij unaniem werd verkozen. 
 
Marc De Block