commissaris en uitgestelde A.V.

6 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
Onze A.V. die normaal plaats moest hebben in juni 2020 heeft nog steeds niet plaats gevonden.

De syndicus heeft maanden geleden zijn financiële cijfers gepubliceerd en de afrekening opgevraagd.

De commissaris heeft nog geen verslag doorgestuurd. Gaat hij in de fout? Moet hij bij de volgende reguliere A.V. 2 verslagen voorleggen?
baguetje
SIEBE
Offline
AFREKENING
A.V. Kan nog altijd uitgesteld worden. Bij jullie tot juni 2021 ( 2 x voor de prijs van 1 ).
Syndicus kan cijfers meedelen, maar afrekening opvragen zeker niet gezien de AV eerst kwijting moet verlenen. CDR legt zijn verslag op de A.V. voor en zijn commentaren.
Bij de uitnodiging A.V. behoort zijn verslag mee te sturen.

Inderdaad 2 verslagen en 2 afrekeningen in juni 2021. Indien de noodmateregeln het toelaten.
nescio1
Offline
hemelsbreed verschil
 

 
“… gezien de AV eerst kwijting moet verlenen.”

https://blog.smartsyndic.be/qa/wat-houdt-decharge-van-de-syndicus-in/

Er is een verschil tussen "rekeningen goedkeuren" en kwijting (décharge) geven.

 

 

 

SIEBE
Offline
#2 NESCIO1

Inderdaad kwijting is niet gelijk aan goedkeuring rekeningen

Kwijting geldt voor het beheer en de goedkeuring voor de rekeningen.
De 2 gaan welliswaar dikwijls samen. Indien de rekeningen niet kloppen of fouten, verkeerde verdelingen ... opgemerkt worden, kunnen die ook onder de noemer slecht beheer gelden. Het hangt ook allemaal af welk mandaat de CDR op dee vorige A.V. heeft gekregen. In theorie kan de A.V. en de syndicus de CDR volledig muilkorven, door het mandaat heel erg te beperken. Dit is een zeer grote nalatigheid van de wetgever die de rekeningcommissaris wel verplicht maar hem geen wettelijke armslag geeft en de A.V. en de syndicus zijn vleugels kan knippen.
Spreek hier zeker uit ondervinding, aan de lijve ondervonden.

Is een interpretatie, maar correct.

nescio1
Offline
ook (gekruist)
baguetje
Offline
allen
het is inderdaad godgeklaagd dat de wetgeving de taak van de CVR niet nauwkeurig heeft omschreven.

kan de commissaris zich onttrekken aan zijn plicht door corona maatregelen aan te halen? Niet dat zijn job veel inhoudt: hij hoeft geen cijfers op te geven.....
baguetje
nescio1
Offline
vrijheid = blijheid

Gelukkig heeft de wetgever appartementsmede-eigendom 2010-2018 zich NIET opgesteld als een Keizer-Koster die alles in detail wil uitwerken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Keizer_Jozef_II

Vergeet niet dat de wetgeving zowel moet toepasbaar zijn voor een VME bestaande uit 2 kavels als voor een vacantiepark bestaande uit > 200 kavels.