commissaris vd rekeningen versus kwijting boekjaar

2 antwoorden [Laatste bericht]
Pojkan23
Offline
Ik ben commissaris van de rekeningen en heb in mijn controleverslag een reeks opmerkingen gemaakt over fouten in de boekhouding. Een aantal facturen van techniekers bv. werd opgemaakt op het ondernemingsnummer en adres van een voormalig syndicuskantoor, onze VME is geheel niet op deze facturen vermeld. Ook is er een factuur op naam van het bedrijf waarvan onze eigenaar-syndicus zaakvoerder is, de goederen op die factuur hebben op geen enkele manier iets te maken met deze VME, fouten met BTW...en nog een aantal andere gebreken. In de statuten is helaas niets over de werking van de commissaris vastgelegd.

Mijn vraag is in welke mate de syndicus verplicht is om de boekhouding aan te passen aan de opmerkingen van de commissaris wanneer echt duidelijk is dat het om fouten gaat? Deze eigenaar-syndicus gaat voorlopig niet in op de opmerkingen uit het verslag.

Mijn tweede vraag is welke rol de AV in kwijting van de rekeningen heeft indien de syndicus de boekhoudkundige fouten niet rechtgezet heeft. Kan de AV gewoon met 50+1 meerderheid kwijting voor de boekhouding geven, ook al is de boekhouding objectief gezien niet correct?

Mijn derde vraag: wie mag niet stemmen over kwijting aan de commissaris van de rekeningen? (eigenaar-syndicus 50 %, eigenaar-commissaris 20%, derde eigenaar 30%)


Mijn bedenking is- de onverschillige houding in deze VME in het achterhoofd houdend- dat  de commissaris-controle misschien tot niets lijdt als de foutieve boekhouding simpelweg zou kunnen worden goedgekeurd door de AV.

Dank bij voorbaat voor jullie advies!
Baton
Offline
vragen...

Mijn vraag is in welke mate de syndicus verplicht is om de boekhouding aan te passen aan de opmerkingen van de commissaris wanneer echt duidelijk is dat het om fouten gaat? Deze eigenaar-syndicus gaat voorlopig niet in op de opmerkingen uit het verslag.

Syndicus is niet verplicht om de boekhouding aan te passen rekening houdend met de opmerkingen van de CvR. 
Wat te doen is geen décharge aan de syndicus en eventueel naar de vrederechter.....


Mijn tweede vraag is welke rol de AV in kwijting van de rekeningen heeft indien de syndicus de boekhoudkundige fouten niet rechtgezet heeft. Kan de AV gewoon met 50+1 meerderheid kwijting voor de boekhouding geven, ook al is de boekhouding objectief gezien niet correct?

Ja het is immers de AV die beslist.....


Mijn derde vraag: wie mag niet stemmen over kwijting aan de commissaris van de rekeningen? (eigenaar-syndicus 50 %, eigenaar-commissaris 20%, derde eigenaar 30%)

eigenaar-commissaris mag niet mee stemmen , de anderen wel !

VME telt slechts drie leden ?...."gezond boerenverstand" brengt een apothekerweegschaaltje altijd in balans.

"Siebe ", specialist ter zake zal me (eventueel) aanvullen.....

SIEBE
Offline
#1 Baton
Sluit mij aan bij Baton.

Een rekencommissaris heeft als taak te rapporteren aan de VME. Controle en toezicht op de syndicus en boekhouding en naleving van de boekhoudregels ( in jullie geval enkelvoudige boekhouding ) .
Indien de AV kwijting geeft aan de boekhouding en de syndicus : is dit zo. Enkel de tegenstemmer kan nog actie ondernemen binnen de 4 maanden na de AV.

Indien de facturen zijn geboekt zoals u zegt, zou ik indien de syndicus uw adviezen niet opvolgt en de fouten corrigeert; ofwel de vrederechter inschakelen ofwel de BTW administratie en de fiscus.
Neem zeker kopies van deze facturen. Zend tevens een aangetekend schrijven aan de syndicus om in gebreke te stellen en te waarschuwen voor acties naar de overheidsinstellingen.

Prangende vraag is : naar welke bankrekening en wie worden de betwiste facturen overgeschreven vanuit de VME ( bankrekening ) ?

Indien u en uw andere mede-eigenaar geen kwijting geven aan de syndicus/Boekhouding dan zijn jullie in de meerderheid ( vermits jullie de meerderheid hebben van de stemgerechtigden ) en krijgt de syndicus dus geen kwijting van AV.

https://www.oximo.be/nl/nieuws/mag-medeeigenaar-die-syndicus-is-mee-stemmen

Een factuur voor de gemeenschappelijke delen van de VME : moet uitgemaakt worden op de VME en niet op de syndicus; facturen mogen wel opgestuurd worden aan de syndicus.

Dus u beiden geen kwijting geven aan de syndicus en boekhouding. Indien geen wettelijke aanpassing door syndicus = vrederechter.