corona Update

1 antwoord [Laatste bericht]
Baton
Offline
'Coronawet Justitie goedgekeurd – impact algemene vergaderingen VME'

https://legalnews.be/burgerlijk-recht/verbintenissenrecht/coronawet-just...

en

Coronawet Justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
Op 24 december is de coronawet inzake Justitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het wetgevend proces is daarmee compleet. De voor de syndici zo belangrijke bepalingen zijn - zoals eerder reeds meegegeven - retroactief in werking getreden op 1 oktober 2020.
 
nescio1
Offline
aanklikbaar

Belgisch Staatsblad 24 december 2020
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/summary.pl
dan:
2020-12-24
 
blz. 93780-1