. de uitwerking van het werkgebied ”provisies” behoort tot de contractuele vrijheid en dan ook tot de bevoegdheid van de AV.  

2 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline


​De AV heeft inderdaad beslist akkoord te gaan met de syndicus die van de vier kwartaalprovisies boekhoudkundig( dubbele boekhouding)vier definitieve  volledige boekjaren maakt, maar slechts met de vierde afrekening stuurt hij de INVENTARIS REKENING mee, op datum van einde boekjaar. Vier keer per jaar vraagt hij ook aan de Commissaris van de Rekeningen (CVR) die boekhouding na te zien, maar het verslag daarover krijgen we slechts éénmaal, en dan nog pas op de Algemene Vergadering zelf te horen en wordt pas met de notulen meegestuurd ( en niet met de uitnodiging van de AV).

​Waarmee ik probleem heb : iedere kwartaal herbegint de nummering van de diverse journaals ( aankopen, verkopen, enz) met 0...

​Ook misleidend is dat je daardoor nooit kan zeggen wat het balanstotaal van de boekhouding  per jaar is, want een kwartaal balanstotaal van bvb 500000€ is over een heel jaar weliswaar niet 4 x 500000€  maar toch beduidend hoger dan 500000€ zodat ze onder de toekomstige radar van de nationale bank zullen blijven ( cfr VZW's)
 


mvg

Astrid CLABOTS oud
Offline
rekeningen - VME - boekhouding


Geachte

Welke is eigenlijk uw concrete vraag ? 
Indien u het niet eens bent met de boekhoudkundige verwerking van gegevens, zijn er verschillende pistes die u kunt bewandelen.

1. U kunt zich richten tot de Commissaris van de Rekeningen
2. U kunt dit formeel melden aan de syndicus zelf
3. U kunt dit doen aankaarten op de AV

Astrid CLABOTS
Advocaat 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

nescio1
Offline
Radar balanscentrale NBB? Idioot. Gesjoemel = klacht B.I.V.

Uit :
Practische gids voor de syndicus       R. Timmermans (Kluwer)
 
 
p. 293
 
…….
Desalniettemin moeten ook in deze hypothese voor kleine VME’s een aantal algemene principes van boekhouding worden weerhouden.
 
a.  Principe van de periodiciteit
 
401.    Het is op de eerste plaats gebruikelijk dat de syndicus de afrekeningen maakt op basis van een boekjaar.
Het boekjaar is normaliter gelijk aan een kalenderjaar, behoudens voor het beheer van studentenkamers waar het boekjaar samenvalt met het academiejaar.
 
 
…………
d.  Principe van het getrouwe beeld in een jaarrekening.
 
404.   De syndicus moet tenslotte op het einde van een boekjaar een jaarrekening maken.
 
Op grond van de jaarrekening kan worden nagegaan of het saldo van de geldmiddelen effectief en volledig op de rekening(en) van de vereniging staat (500).
 
 
https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/coproprio_nl.pdf
 
p. 22, p. 36