Doorrekening verhoging brandverzekering

2 antwoorden [Laatste bericht]
Jasper
Offline
Wij hebben een blokpolis die zowel de privatieve als de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw omvat.
Als een mede-eigenaar wenst beroep te doen op deze blokpolis dan zal er een franchise en een verhoging van de brandverzekering volgen.

Hoe gebeurt de doorrekening van deze kosten ?
1) Franchise kan waarschijnlijk gemakkelijk toegewezen worden aan de mede-eigenaar die wenste beroep te doen op de brandverzekering ?
2) Moet een andere mede-eigenaar (die geen beroep heeft gedaan op de brandverzekering) ook meebetalen in de verhoging van de premie voor de brandverzekering ?
Jasper
deskundige
Offline
brandverzekering
Beste,

U bedoelt waarschijnlijk dat de de onroerende privatieve en gemeenschappelijke delen door een zgn. blokpolis worden verzekerd.

Wanneer er zich schade voordoet aan een van deze onroerende delen, en het betreft een gedekt schadegeval, dan komt de verzekeraar tussen.

Alsdan betaalt deze laatste de schade minus de contractuele vrijstelling en eventueel minus de vetusteit (sleet).

Wanneer de oorzaak gemeenschappelijk is, dan dient de vrijstelling onder de eigenaars te worden verdeeld.

Betreft het een privatieve oorzaak, dan wordt de vrijstelling ten laste gelegd van de veroorzakende mede-eigenaar.

Een premieverhoging zal zich maar voordoen wanneer er een zeer slechte schadestatistiek voorligt. M.a.w. wanneer er zich teveel (aaneensluitende)  schadegevallen binnen het gebouw voordoen waardoor de verzekeraar te dikwijls verzekeringspenningen dient uit te betalen.

Doch vooraleer dit gebeurt zal meer dan waarschijnlijk eerst de vrijstelling per schadegeval worden verhoogd. Dit kan ook afhankelijk worden gesteld van het soort schade. Wanneer er zich bijvoorbeeld teveel waterschade voordoet, dan kan het zijn
dat de verzekeraar de vrijstelling enkel voor de dekking waterschade verhoogt.

Uiteraard kan in een later stadium, als er zich dus schadegevallen blijven voordoen, ook de premie worden verhoogd en in het slechtste geval kan de verzekeraar de polis opzeggen.

Wanneer er zich een premieverhoging zou voordoen, dan valt deze verhoging ten laste van de VME, in casu dus ten laste van de eigenaars en dit pro rata hun aandeel in de gemeenschappelijke delen.
wimke
Offline
Brandverzekering - blokpolis en privatieve inboedelverzekering
Bij wijze van info kan ik u melden dat het bij de meeste blokpolissen brand ook mogelijk is om de privatieve inboedelverzekering van de bewoners mee te laten verzekeren als bijvoegsel bij deze blokpolis. Het tarief dat hiervoor betaald dient te worden is lager dan wanneer u een apparte inboedel (brand-)verzekering heeft afgesloten.   Ook de aansprakelijkheidsverzekering voor huurders in een mede-eigendom kan hierbij verzekerd worden. Uiteraard met dien verstande dat de premie door de respectievelijke bewoner al dan niet mede-eigenaar zelf dient betaald.

Willy Govaers