dubbele boekhouding in de mede-eigendom

1 antwoord [Laatste bericht]
wimke
Offline
Aangezien het uitoefenen van het ambt van boekhouder onderhevig is aan een inschrijving bij de beroepsfederatie van boekhouders stel ik mij de vraag of het de bedoeling van de wetgever is geweest om de dubbele boekhouding verplicht in te voeren in mede-eigendommen van meer dan 20 kavels dan ook dient uitgevoerd te worden door een erkend boekhouder?
Willy Govaers
Astrid CLABOTS oud
Offline
Boekhouding
Geachte

Tot hiertoe is niet nader bepaald aan welke kwalificiaties de commissaris inzake rekeningen moet voldoen. Nu reeds geeft men in de rechtsleer aan dat dit iemand is met een minimum notie van het boekhouden.
Wél is het zo dat momenteel bijvoorbeeld een Unie van Vlaamse Syndici besprekingen voert met de beroepsorganisaties van de boekhoudkundige beroepen : immers, in deze nieuwe wettelijke opdracht ligt "brood" verscholen voor deze beroepsgroepen. Anderzijds stelt zich de vraag naar kostprijs en noodzaak van het contracteren met dergelijke professional ... Er zal op dat punt ook veel afhangen van het af te wachten uitvoeringsbesluit, waarin de nadere regels inzake de verplicht te voeren boekhouding zullen worden bepaald (en in welke mate hier specialisme voor vereist zal zijn ...)
Tot nader order hoeft het dus nog niet.
Beste groeten
Astrid CLABOTS

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom