duur overeenkomst syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
naicwill
Offline
Verleden jaar is eer overeenkomst tussen de VME en de syndicus gesloten voor de duur van 3 jaar. Di jaar legt de syndicus ons een nieuw contract voor conform de nieuwe wet met  terug een duur van 3 jaar vanaf nu.
Dit is in feite de verlenging van het vorige contract met 1 jaar., wat niet nodig was.
Mag het oude contract niet blijven bestaan tot vervaldatum vermits de nieuwe wet  dwingend is.
Of kan ik in het nieuwe contact niet eisen dat de duur van het vorig contract gerespecteerd wordt.
Indien dit kan maar een meerderheid van de VMe tekent zijn contract, moet ik mij hier bij neerleggen?
.
Quimmo
Offline
De wet laat niet toe een

De wet laat niet toe een contract van meer dan 3 jaar af te sluiten met de syndicus. Maar als er natuurlijk met wederzijds akkoord een nieuw contract afgesloten wordt om het oude te vervangen, kan dit mijns inziens terug een duur van drie jaar hebben. Wat is de reden geweest om een nieuw contract op te maken? Staan er ook effectief nieuwe zaken in m.b.t. de nieuwe wet, of heeft hij zijn tarieven aangepast?

Uiteindelijk moet het nieuwe contract wel gestemd worden door de algemene vergadering, gewoon iedereen apart laten tekenen volstaat niet. U kunt dan natuurlijk de AV motiveren om een contract van 2 jaar te eisen met zelfde einddatum als het oorspronkelijke, een syndicuscontract kan max 3 jaar zijn maar korter kan natuurlijk ook. Om uw visie door te drukken zult u dan ook argumenten nodig hebben. Maar indien een meerderheid van de AV stemt voor een nieuw contact van 3 jaar, dan zie ik niet wat daar tegen in te brengen is. Is de AV al voorbij?

Veel kans natuurlijk dat uw syndicus gewoon deze kans gebruikt om een extra jaar zekerheid voor zichzelf te creëren.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
Ik  denk inderdaad  dat de
Ik  denk inderdaad  dat de syndicus  deze kans gebruikt om een extra jaar zekerheid voor zichzelf te creëren.
Hierbij gaat hij  in tegen de nieuwe wet  en respecteert het oude contract niet meet door het impliciet uit te
breiden naar 4 jaar. In het nieuwe contract staan juist een deel verwijzingen naar artikels uit de nieuwe wet. Het ereloon is hetzelfde gebleven.
Een nieuw contract was niet nodig vermits de nieuwe wet van dwingend recht is en dus ook voor de bestaande contracten geldt . Zo worden bestaande contracten die nog een looptijd hebben van 1 tot 3 jaar  onder het mom van de nieuwe wet door sluwe syndici "verlengd met 3 jaar "door het aanbieden van een nieuw onnodig contract zodat het "oude contract" in feite een duur krijgt van 4 tot 6 jaar.
Bij ons wordt een AV afgehaspeld op minder dan  1 uur, de meeste eigenaars beseffen niet een wat er juist gebeurt en  je hebt weinig tijd om tussen te komen. Elk uur is er een andere AV.
Ik zal trachten het nieuwe contract te beperken tot 2 jaar maar vrees dat de syndicus mij niet veela tijd zal laten om te argumenteren.
Quimmo
Offline
Om toch een positieve

Om toch een positieve invalshoek te vinden: afhankelijk van hoe tevreden u bent met uw syndicus, is het op zich natuurlijk al niet slecht dat hij zijn prijzen niet verhoogt in het kader van de nieuwe wet.

Het afhaspelen van de vergaderingen op een uur zal nu wel héél ambitieus zijn als hij alle regels van de nieuwe wet wil volgen, om niet te zeggen onmogelijk. Nog meer omdat er nu een mede-eigenaar de vergadering moet voorzitten.

Nu, de ervaring dat er op een AV te weinig tijd is om je punt te maken en anderen te overtuigen is net de basisreden geweest waarom we deze site opgestart hebben. Het is veel beter van in een privaat on-line forum enkele maanden of weken op voorhand de koppen bij elkaar te steken zodat tenminste de (meeste) neuzen in dezelfde richting wijzen tegen dat de vergadering plaatsvindt. Dat is de ervaring die ik zelf heb in een mede-eigendom. Anders zijn het op de vergadering de meest assertieven die snel hun mening doordrukken en de rest volgt braafjes. De nieuwe wet gaat daar niets aan veranderen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom