Een lepe truc voor het bekomen van een laadpaal?

17 antwoorden [Laatste bericht]
Janneman
Offline

Een lepe truc voor het bekomen van een laadpaal?
Een mede-eigenaar (alweer dezelfde verhuurder van het immo-kantoor in onze woonblok) wil de huurders van zijn kantoor ter wille zijn door ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de voorwaarden om een laadpaal voor hun, en dus onze, deur te krijgen.
De voorwaarden zijn:
1.Je een particulier bent die een elektrische wagen (dus geen hybride) heeft gekocht, besteld of in gebruik heeft (bv. leasingwagen).
2. Je thuis geen oprit of garage hebt.
3. Er binnen een straal van 500 meter van je woning geen publiek toegankelijk oplaadpunt is (gepland).
https://www.fluvius.be/nl/thema/duurzame-mobiliteit/wagen-opladen/publiek/publieke-laadpaal-aanvragen?app-refresh=1642576132278

Nu is de verhuurder zinnens om doelbewust dat kantoor te verhuren zonder garage; een private oprit heeft hij niet, maar wel vier keldergarages in onze woonblok (er zijn er acht in totaal) die fungeren voor het opbergen van eigen archieven en als werkplaats voor de bloemenwinkel die hij ook verhuurt. Kunnen de huurders van dat kantoor een aanvraag indienen en zeggen dat ze beantwoorden aan de gestelde eisen gezien ze geen garage hebben? Het zou wel straf zijn, want dan kan het omgekeerd ook: ik heb een garage, maar wil een publieke laadpaal voor mijn deur. Wel, ik verhuur mijn garage, zodat ik kan zeggen: nee, ik heb geen garage om mijn wagen op te laden. Is dat alles geen lepe truc?

En tot slot: de verhuurder is een zelfstandige makelaar, mede werkzaam in het kantoor dat hij verhuurt; en zijn de leidinggevenden en werknemers van een immo-kantoor particulieren?

Alvast bedankt voor de reactie.  

Baton
Offline
laadpaal


Laadpaal = art 3.82 §2 is onverkort van toepassing ook voor (al) de mede-eigenaars 

 Art. 3.82. Veranderingswerken


  § 2. Bovendien hebben individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren het wettelijke en kosteloze recht om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemeenschappelijke delen aan te leggen, te onderhouden of te hernieuwen, in de mate dat deze werken tot doel hebben om de infrastructuur voor de eigenaar of eigenaars en gebruikers van de ............

er is géén lepe truc mee gemoeid , is wettelijk zo voorzien.

Janneman
Offline
reactie op Baton
Bedankt Baton.
Ik heb het artikel gelezen, maar mijn vraag ging eigenlijk over het plaatsen van een laadpaal op de openbare weg. En daar zie ik dan 3 voorwaarden, waar aan voorwaarde 1 en 2 niet voldaan wordt.   

En wat een laadpaal op de gemeenschappelijke delen betreft.
https://www.wanted.law/nl/Most-Wanted/Wanted-Facts/Artikel/Id/24811/Elek...
 

De kosten, zowel van het plaatsen als van de syndicus (voor het opstellen van een dossier bijvoorbeeld), vallen ook ten laste van de aanvrager, aangezien er hoe dan ook geen bijkomende kosten mogen zijn voor de andere mede-eigenaars.

Dit laatste is belangrijk, aangezien het plaatsen van een laadpaal meestal met meer gepaard gaat dan de loutere plaatsing van de laadpaal zelf. Zo kan het zijn dat de werken een te zware last vormen voor de andere mede-eigenaars, dat het vermogen van het gebouw de laadpaal niet kan dragen, dat de installatie van een nieuw (zwaarder) elektriciteitsnetwerk onvermijdelijk is, etc.  Ook in het licht van het capaciteitstarief dat vanaf 2022 zou gelden kan men het netwerk niet zomaar verzwaren zonder een akkoord binnen de vereniging van mede-eigenaars omtrent de kostenverdeling hiervan. Een dialoog op een algemene vergadering over de intentie om (een) laadpa(a)l(en) te plaatsen lijkt in dat opzicht dus zeker aangewezen.


Mijn vraag: hoeveel stemmen zijn vereist om het elektriciteitsnet te verzwaren als dat nodig zou zijn? En waar gaat men zijn auto opladen? Op de gemeenschappeliijke oprit naar de keldergarages kan uiteraard niet en op de gemeenschappelijke delen rond het gebouw is geen plaats. Op straat met verlengkabels kan dan weer wel, maar dan ook weer niet voor de oprit. En voor zover ik weet moet er een 4/5de meerderheid zijn om in de muren te boren of de klinkers op te breken, of vergis ik mij?
 
Baton
Offline
laadpaal
Janneman
Offline
reactie op Baton

Baton, bedankt, we weten alweer veel meer, maar we bljven nog met de meest crusiale vraag: die laapaal op de gemeenschappelijke delen hoeft geen probleem te zijn, zolang hij de doorgang niet hindert en aan bepaalde plaatsen geen bestemmingsverandering geeft  (o.a. op de oprit van de gemeenschappelijke keldergarages, en op de plaats die bestemd is voor het plaatsen van fietsen in de daartoe gebetonneerde fietsenrekken). 
De vraag is: waar gaat de medeigenaar en/of zijn huurders hun wagen opladen? Op de gemeenschappelijke ruimte is er geen plaats. Op straat kan, maar dan met verlengkabels, en niet voor de oprit. Uiteraard zullen we hem die vraag stellen als het zover is, maar misschien kunt u al een reactie geven die ons tot een antwoord voorberied. 

Groetjes en nogmaals bedankt

 

Astrid Clabots
Offline
locatie opladen


Beste


De vraag kan gesteld worden of het effectief laden, meer bepaald de positionering van een voertuig, geen burenhinder kan veroorzaken (beperkte doorgang ...). Nog los van veiligheidsproblematieken.

Die vraag mag men toch op voorhand stellen, me dunkt.

Per analogiam zou men kunnen denken aan hoe de gemeenten zich thans zelf opstellen tov laadkabels die vanuit een garage overheen een trottoir op de openbare weg naar een voertuig "lopen". Alsook de rechtspraak over wat "laden en lossen" betekent... Het woord lading kreeg ... met het opladen voor voertuigen soms ten onrechte een andere .. lading.

Astrid CLABOTS
CLABOTS 

 

Janneman
Offline
reactie Astrid Clabots

Beste mevrouw, bedankt voor uw nuttige reactie.

Ik begrijp ook niet wat ze van plan zijn, maar dat die mede-eigenaar een verzoek tot het plaatsen van een laadpaal zal indienen op de vergadering, staat als een paal boen water. De laadpaal op zich hoeft geen probleem te zijn, maar waar laden? Op straat voor onze deur? Met verlengkabels over de stoep? En op de gemeenschappelijke ruimte rondom het gebouw is geen plaats, en al helemaal niet op én voor de gemeenschappelijke oprit.  
En inderdaad: Het woord lading kreeg ... met het opladen voor voertuigen soms ten onrechte een andere .. lading. -- Je moet echter van kwade wil zijn, of de opponent als onnozel aanzien, om het laden van goederen en het laden van een batterij onder dezelfde noemer te plaatsen.  

Groetjes

Janneman
Offline
reactie op Baton

Beste Baton,

Toch nog één vraagje. Stel dat die mede-eigenaar zijn laadpaal krijgt, maar dat hij ook voorstelt om op de gemeenschappelijke oprit naar de keldergrages (8 garages, waarvan 4 van hem) zijn wagen en die van zijn huurders te willen laden, en daardoor het normale gebruik van de 4 andere garages onmogelijk maakt. Hoeveel stemmen heeft hij nodig om aan die oprit een bestemmingverandering (bijkomende bestemming) te geven? Ik denk dat zelfs 4/5de niet volstaat aangezien we dan nog altijd één eigenaar in de onmogelijkheid stellen zijn garage nog langer te gebruiken.

Groetjes

Baton
Offline
AV beslissing


Indien de AV , tegen beter weten in , een besluit neemt die de "rechten" van een ander miskent , moet de betrokkene "neen stemmer" (binnen de 4 maand) beroep doen op een vrederechter en dit met toepassing van   Art. 3.92.Rechtsvorderingen (577-9)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020020416&table_name=wet


en zoals aangegeven in #5 men kan steeds naar de vrederechter "burenhinder" cfr. art.544 BW (sinds 1 september 2021 , hervorming goederenrecht art.3.101 BW)
 

Janneman
Offline
reactie Baton

Bedankt Baton. 

De indiener heeft 50% + 1 van de stemmen (geen 2/3de). Niemand staat te springen om hem ter wille te zijn in zijn vraag om de oprit ook als laadplaats voor elektrische wagens te mogen aanwenden. Hij durft mensen omkopen en bang maken. Hij zal waarschijnlijk schermen met zijn 50% +1 Mijn vraag blijft in deze: met hoeveel stemmen moet zijn vraag goedgekeurd worden opdat ze aangenomen moet worden, of kan zoiets nooit goedgekeurd worden, omdat daardoor de garage van één of meerdere garage bezitters zo goed als onbruikbaar wordt gemaakt?
​Sorry dat ik aan je vel blijf zitten, maar voor ons is het ook geen pretje. 

Groetjes
 

SIEBE
Offline
laadpaal
Baton
Offline
# Siebe


#Siebe , duidelijke link forumadvoacten

#Janneman art.3.82 kan van toepassing zijn als de aanvrager er zich op beroept.
(antwoord #1)

Titel 4. Mede-eigendom cfr. 3.82
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020020416&table_name=wet
  
en

indien de VME/AV anders of niet zou beslissen is #8 van toepassing.
 

Janneman
Offline
reactie op SIEBE

Bedankt SIEBE, maar die links waren me al bekend en geven geen antwoord op mijn vraag. 

SIEBE
Offline
#12
Volgens mij geeft link 2 een duidelijk antwoord op uw vraag : 
50%+1    duidelijk punt STEMMING lezen.
SIEBE
Offline
#7
De aanvrager moet op de AV ( ingediend punt ) duidelijk zijn waar die laadpaal komt. Normaal hebben de andere eigenaars bij de uitnodiging recht op een complete uitleg omtrent de plaatsing hoe en waar ?
Syndicus legt dan ook de wettelijke situatie ( zoals reeds aangehaald door Baton ) waaraan moet voldaan worden.

De voorwaarden gestemd op de AV, zijn bindend.

En hoeveel wagens kunnen gelijktijdig opladen ? 
https://www.tsg-charge.be/kenniscentrum/kan-een-laadpaal-meerdere-autos-...

Bij goedkeuring op de AV : door syndicus een protocol laten opstellen voor gebruik laadpaal : max 1 of 2 wagens tegelijk, de andere 2 blijven in hun garage tot hun beurt.
Janneman
Offline
reactie opSIEBE

SIEBE, ik lees daar een antwoord op de vraag of een mede-eigenaar een laadpaal mag plaatsen (ik heb geen probleem met een laadpaal), maar mijn vraag is of een mede-eigenaar de gemeenschappelijke oprit mag aanwenden om zijn wagen op te laden, waardoor hij het gebruik van de garages in de kelder onmogelijk maakt.

SIEBE
Offline
zie # 14
Duidelijke afspraken maken op de AV.
Andere garage gebruikers mogen niet gehinderd worden in hun gebruik van de garage.
Janneman
Offline
Reactie op SIEBE

SIEBE, dat is duidelijk. En aangezien er geen plaats is om op de gemeeschappelijke delen te staan met een wagen, zal hij zijn wagen op straat, en met behulp van kabels moeten opladen. En voor de oprit mag hij dan natuurlijk ook niet staan. Ik ben benieuwd naar zijn agendapunt desaangaande dat deze week verstuurd moet zijn.