een mede-eigenaar ondertekent zonder mandaat een contract voor de VME

5 antwoorden [Laatste bericht]
Bety
Offline
Hallo, misschien kan iemand ons adviseren in onderstaande.

Het contract met onze vorige syndicus is afgelopen en over een contract met de nieuwe syndicus is er nogal wat heen- en weer communicatie, met telkens kleine wijzigingen aan het contractontwerp. Dit omdat er op de AV waarop gestemd werd over de aanstelling van een nieuwe syndicus, er een meerderheid was voor een mede-eigenaar-syndicus die geen contract had voorbereid. En over een mandataris was er ook geen akkoord. Ik stemde zelf tegen de mede-eigenaar-syndicus (liever een professionele syndicus met een vooraf gekend contract) maar ik probeer het beste alsnog uit de wacht te slepen, beter een contract dan geen contract en geen syndicus. Er was nu eenmaal een meerderheid voor de medeëigenaar-syndicus die geen contract kon tonen.
Nu we uiteindelijk met alle mede-eigenaars (klein gebouw) akkoord lijken over een ontwerpcontract, blijk het volgende.
Eén mede-eigenaar had het eerste ontwerp blijkbaar reeds getekend enkele weken geleden. Dit zonder mede-weten van andere mede-eigenaars! Zij heeft het contract getekend in de hoednigheid van 'vertegenwoordigster van de Vereniging van Mede-eigenaars'. Ze heeft de VME daarover niet ingelicht en geen kopie bezorgd. Bovendien wist ze dat niemand akkoord was met het eerste contractontwerp.

Wat met het feit dat er een agendapunt was voor het aanstellen van een mandataris voor ondertekening syndicuscontract, maar in de tumult van de vergadering is men vergeten bij dit punt te blijven stilstaan? En dus werd er geen madataris aangesteld. Deze dame is sinds 3 weken eigenaar, er bestond zeker geen algemeen mandaat of wat dan ook om haar een bevoegdheid te geven.

De andere mede-eigenaars en ik, wij zijn perplex. Kan één mede-eigenaar zomaar contracten aangaan en ondertekenen?
 
nescio1
Offline
zich sterk maken voor anderen

Eis kopie van het contract.

 

Sommige syndici presenteren een contract waarbij de aanvrager zich “sterk” maakt voor de andere mede-eigenaars.

 

https://www.elfri.be/artikel/sterkmaking

Mocht het hogerstaande  het geval zijn dan vraagt u best raad aan een advocaat.

nescio1
Offline
warrige uitleg

Werd er een vergadering gehouden waarin met behoorlijke meerderheid een nieuwe syndicus werd aangeduid en zijn hiervan rechtsgeldige notulen opgemaakt?

 

Dan kan de nieuwe syndicus een BAV bijeenroepen met als agendapunt: aanduiden (2) mandaathouders ondertekenen syndicuscontract.

TIP: neem steeds in het syndicuscontract de bepaling op dat na ondertekening alle mede-eigenaars een kopie ontvangen.

nescio1
Offline
Warrige uitleg.2

Het contract met onze vorige syndicus is afgelopen.”

 

Exacte einddatum?

 

Valt u dan onder?

 

B.W. 577-6 § 2 (laatste alinea)(wetgeving versie 2018)

 

SIEBE
Offline
WARRIG ?
De topic is heel mistig.

Contract met vorige syndicus is verlopen.
Nieuwe syndicus ( ?? ) aangesteld op de AV ?
Zonder contract en goedkeuring. Geen mandatarissen.

DUS : 20 % aandelen bijeen brengen en een BAV bijeenroepen met enige agendapunt : aanstelling syndicus na voorlegging sluitend contract en voorwaarden + goedkeuring contract door de AV. Alle aanwezigen + gevolmachtigden laten ondertekenen bij akkoord of een of meerdere mandatarissen aanstellen om het contract te ondertekenen.

Men kan geen syndicus aanstellen en dan over de contractvoorwaarden gaan palaveren en marchanderen.
Contract eisen voor goedkeuring en definitieve aanstelling of afkeuring.
Bety
Offline
Omschrijving feiten
 
Inderdaad, mijn topic was niet duidelijk omschreven, sorry. En bedankt voor de commentaren van Nescio en Siebe.
 
BAV op 20 aug. “Aanstelling syndicus wegens einde contract, duurtijd van het nieuwe syndicusmandaat, aanstelling mandataris voor ondertekening contract
-3 offertes van beroepssyndici met contractontwerp lagen voor: stemresultaat: geen meerderheid
-1 mede-eigenaar stelt zich kandidaat als syndicus zonder toelichting over vergoeding, duurtijd, zonder ontwerpcontract: stemresultaat: volstrekte meerderheid (ik stemde tegen)
Mandataris ondertekenen contract: niet beslist (ik wilde dit bespreken maar andere mede-eigenaars wilden dit niet)
Duurtijd syndicusmandaat: niet beslist (ik wilde dit bespreken maar andere mede-eigenaars wilden dit niet)
Voorzitter en (bijna)-uittredend syndicus gaven geen gehoor aan mijn oproep tot een ernstige bespreking en mijn oproep om te kiezen voor een syndicus met een duidelijke offerte/contract.
 
21 aug De verkozen mede-eigenaar-syndicus stuurt via e-mail enkele voorstellen om op te nemen in zijn contract. O.a. dat de syndicus steeds bevoegd is bedragen tot 800 EUR uit te geven zonder de VME te consulteren. Ik antwoord diezelfde dag zeker niet akkoord te zijn met die bepaling van 800 EUR, dewelke nooit werd gestemd door de Algemene Vergadering.
 
23 aug. Eén mede-eigenares tekent een syndicuscontract tussen Meneer X mede-eigenaar-syndicus en de Vereniging van Mede-eigenaars  ‘vertegenwoordigd door Mevrouw Y’. Van deze intentie was geen andere mede-eigenaar op de hoogte. Ze had geen mandaat om een contract te tekenen. Ze bracht ons ook niet op de hoogte van het feit dat ze een contract had getekend.
 
25 aug einde contract uittredend beroepssyndicus
 
09 sept Er wordt via e-mail heen-en weer gepalaverd over contractvoorwaarden. Mede-eigenaar-syndicus antwoordt dat er sinds 23 augustus al een ondertekende sundicusovereenkomst bestaat, getekend door Mevrouw Y. Hierdoor kwamen we op de hoogte van het bestaan van een contract.

Intussen heb ik wel een kopie gevraagd en gekregen van dat contract.