eigengereide RVM

1 antwoord [Laatste bericht]
baguetje
Offline
Gisteren een chaotische AV meegemaakt waar wegens 'tijdsgebrek' en een slechte leiding over geen enkel punt formeel werd gestemd..... Wat niet zal blijken uit het verslag van de syndicus.

Volgens de syndicus hield de goedkeuring van de afrekening 2021-2022 impliciet in dat de afrekeningen 2019-2020 2020-2021 eveneens goedgekeurd werden....

Een eigenreide RVM gaf een overzicht van het aantal telefoontjes en e-mails die ze gestuurd hadden naar leveranciers. Over beslissingen die ze zonder bevoegdheid namen tijdens het overleg met de syndicus werd gezwegen.

Ze weigeren ook verslag uit te brengen over de voorbereidende vergaderingen van de RVM.

Zo besliste de RVM o.a.
1) tegen het RIO in om parkeren op het binnenplein toe te staan bij eenvoudige melding ipv. het vragen van toestemming aan de syndicus
2) om een bepaald deel van de gemeenschappelijke ruimte niet te laten schilderen omdat deze volgens een aangesproken firma eerst bepleisterd moet worden. de RVM koppelde hiervoor niet terug naar de AV met de vraag welke houding moest aangenomen worden.
3) door de AV van 2019 goedgekeurde jaarlijkse schoonmaak van de ondergrondse garage niet laten uitvoeren
4) enz....

Hoe kan tegen deze beslissingen (juridisch) protesteerd worden? Ze werden niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AV. 
baguetje
SIEBE
Offline
chaos
Hopelijk waren er op de AV tegenstemmers. En werd er geen kwijting gegeven aan de syndicus en de RVME. Dan kan men naar de vrederechter stappen.

Kwijting moet gegeven worden per boekjaar.

De RVME moet er op toezien dat alle beslissingen van AV en het RIO uitgevoerd worden door de syndicus; anders blijven zij in gebreke.

Ik weet stilaan ook dat u daar in een penibele situatie zit, zonder steun. En dat maakt het enorm ingewikkeld en zwak voor de eigenaar die gerechtigheid wilt.