Ereloon syndicus

2 antwoorden [Laatste bericht]
DEGO
Offline
Is het ereloon van een syndicus onderworpen aan btw?
Ik lees op meerdere websites van syndici dat het ereloon vrijgesteld is van btw ingevolge art. 13 §2 van het BTW wetboek.  Is dit zo?
Andere info zegt dat dit afhankelijk is of het kantoor (meestal kantoren met verkoop van vastgoed en met beheer als nevenactiviteit) al dan niet btw-plichtig is.
Graag uw advies.  Dank.

 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Roel De Cleermaecker
Offline
Het antwoord op bovenstaande

Het antwoord op bovenstaande vraag hangt grotendeels af van de wie als syndicus optreedt en of deze optreedt en prestaties aanrekent in het kader van diens statutaire opdracht als syndicus.
 

Wanneer de syndicus natuurlijke personen zijn, worden ze als niet-belastingplichtigen beschouwd, omdat ze, voor de toepassing van de BTW, geacht worden te handelen in een band van ondergeschiktheid ten aanzien van de algemene vergadering die hen benoemt, afzet, hun vergoeding vaststelt, hun kwijting verleent, enz.

Voor de onderwerping aan de BTW hebben ze dienvolgens niet de hoedanigheid van zelfstandige. Als niet-belastingplichtigen kunnen deze syndici, natuurlijke personen geen BTW aanrekenen op hun vergoedingen. De administratie aanvaardt dat syndici die onder de vorm van een rechtspersoon optreden, voor de regeling van de natuurlijke personen kunnen kiezen. Het betreft dus een mogelijk om de niet-onderwerping aan de BTW aan te vragen, met alle gevolgen die daaruit voortvloeien.
Treedt de syndicus rechtspersoon op buiten zijn statutaire opdracht, is deze wel BTW plichtig. 


 

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Van Wynsberghe Jan
Offline
Het is inderdaad zo dat een
Het is inderdaad zo dat een syndicus rechtspersoon een verklaring moet indienen bij het BTW kantoor waaronder hij resorteert om vrijgesteld te zijn van BTW.