financiƫel beheer bij einde termijn, middenin boekjaar?

6 antwoorden [Laatste bericht]
Pojkan23
Offline
Syndicuscontract loopt 5 september af midden in het boekjaar (dat loopt tot december). Kantoor wil enkel nog grote gebouwen beheren dus vernieuwt zijn kandidatuur niet.
Er is een BAV gepland voor de aanstelling van een nieuwe syndicus. Kunnen we verwachten dat de huidige syndicus de boekhouding nog bijwerkt tot het einde van zijn contract?
Ik vroeg ernaar bij de syndicus, die meedeelde dat in deze periode de boekhouding niet aan de orde is. Nu volgt de syndicus zelfs geen achterstallige provisies meer op, met alle gevolgen vandien.
Wij als mede-eigenaars vinden het logisch dat de syndicus zijn financiëel beheer en boekhouding moet bijwerken tot het einde van zijn termijn. Wat mogen we op vlak van financiëel beheer verwachten van de syndicus tegen het einde van zijn termijn, zo midden in het boekjaar?
 
SIEBE
Offline
BOEKHOUDING
Syndicus moet zijn wettelijke taken uitvoeren tot einddatum van zijn contract.
Boekhouding midden boekjaar of niet moet steeds op punt staan. Een boekhouding moet dagelijks bijgewerkt en opgevolgd worden. Indien hij dit niet doet in gebreke stellen.

Bovendien moet jullie op BAV of bij einde contract 5.9.2021 kwijting of non kwijting kunnen geven aan die syndicus.
Hij moet de boekhouding en jullie dossier ordentelijk binnen de 30 dagen overdragen aan de nieuwe syndicus. Deze kan desnoods de boekhouding voorleggen op een AV, waarop jullie kunnen oordelen. Is ook de taak van de rekencommissaris om toe te kijken of alles normaal gebeurt(de) en afgesloten wordt op 5.9.2021.
Verhaal van nieuwe syndicus begint slechts op moment aanstelling en ondertekening contract. 
 
Pojkan23
Offline
In gebreke stellen
Wie stelt best in gebreke: rekencommissaris, een mede-eigenaar of alle mede-eigenaars in naam van de vereniging?
SIEBE
Offline
#2
Het beste is allemaal tesamen.

Rekencommissaris kan dit zeker ook uit zijn mandaat. Syndicus moet hem de gevraagde gegevens bezorgen teneinde zijn taak als rekencommissaris naar behoren te doen.
Zonder gegevens geen controle.
nescio1
Offline
Klacht B.I.V. nu

De syndicus hoort tot op de laatste dag een boekhouding te voeren die volledig is en conform de wettelijke beschikkingen.

 

Doet hij dit niet dan bent u eigenlijk moreel verplicht klacht neer te leggen bij het B.I.V.

Een afzonderlijke klacht per deontologische fout.

 

nescio1
Offline
Klacht gerecht = syndicus

Alleen een syndicus kan een VME juridisch geldig vertegenwoordigen.

 

Eventuele gebreken in de overgedragen boekhouding kunnen aanleiding geven tot kosten voor rectificatie die, ons inziens, gedragen horen te worden door de voorgaande syndicus.

 

U kan dit op de agenda plaatsen van de eerstvolgende vergadering met de nieuwe syndicus. Best geeft u hem  u reeds volmacht om uw belangen via juridische weg bij de rechter  te verdedigen.

 

Dergelijke taken zijn voor de nieuwe syndicus buitencontractueel.

 

Hij zal u deze prestaties dan ook aanrekenen tegen zijn uurtarief. Tracht een forfait overeen te komen.

 

 Vraag inspraak in de keuze van de advocaat: ervaring geschillen mede-eigendom, reputatie, uurtarief, ….

 

Geef de voorkeur aan een advocaat-syndicus

Pojkan23
Offline
Geef de voorkeur aan een advocaat-syndicus...
"Geef de voorkeur aan een advocaat-syndicus"

Wat zijn de voordelen van een advocaat-syndicus, naar uw ervaring? (Onze syndicus = advocaat-syndicus.)
Zijn klachten bij orde der advocaten gemakkelijker? Of is de deontologische verplichting misschien voordeliger? Of een andere reden...