frustratie

12 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
Deze namiddag mijn 2de AV vergadering meegemaakt.

Onmiddellijk aangevallen door mede-eigenaars die duidelijk bespeeld waren door syndicus en voorzitter RVM.

Oorzaak: de vraag om het onderhoud van de gemeenschappelijke delen op een wettelijke manier te laten uitvoeren.

Syndicus wou zelfs niet laten stemmen over de punten die ik aangebracht had, deed mee aan de beraadslagingen (geen advies), kleineerde mij en eigenaars die niet aanwezig konden zijn.

Hij vond het ook niet nodig dat betalingen gestaafd werden door facturen (zwart werk!), kende de inhoud van zijn eindbalans niet. Documenten die niet of te laat raadpleegbaar zijn. (per post zijn ze te laat verzonden). Mensen die geen pc hebben moeten maar naar de bib gaan......

Stemopnames zijn andermaal fout, bij sommige punten kregen enkele eigenaars zelfs geen kans om hun stem uit te brengen. De notulen werden neit voorgelezen.... Enz. enz.

En de eenzame eigenaar die op zijn rechten staat blijft andermaal in de kou staan omdat de wetgeving zo weinig hulpmiddelen verleent.

Een goede raad aan toekomstige kandidaat-eigenaars: koop een huis. dan ben je tenminste uitsluitend verantwoordelijk voor je eigen daden en behoud je je rechten.
 
Een enorm gedegouteerd en teneergeslagen eigenaar. Sorry voor deze uiting van frustratie.
baguetje
nescio1
Offline
beterschap op komst
lebragard
Offline
gelezen advies van een deskundige....

Baguetje :
Dat er syndicussen zijn die een loopje nemen met de wet en de bepalingen van de basisakte aan hun laars lappen is zeker waar. Een voldoende reden voor de mede-eigenaars om alert te zijn via de Raad voor de mede-eigendom en de Algemene Vergadering. Syndicussen die voelen dat alles van nabij wordt opgevolgd zullen de neiging tot....wel vergeten. In het andere geval dient men dringend een andere syndicus te zoeken die zijn taak wel naar behoren vervult.

#1
Beterschap op komst ? Essentie van de zaak blijft : de (eigengereide) syndicus
Eindelijk had men nu de gelegenheid om komaf te maken met de werkwijze van de syndicus.
Een syndicus mag doen wat hij wil zolang de AV meegaat in zijn verhaal. De meeste mede-eigenaren kennen de wet mede eigendom niet voldoende en vertrouwen op het advies van de syndicus !

Beterschap zou er zeker zijn indien :
De wetgever een duidelijke bepaling toevoegde aan de wet : dat de syndicus enkel en alleen uitvoering kan geven aan beslissingen genomen op een AV , die beantwoorden aan haar maatschappelijk doel en binnen het wettelijk kader dat haar tegenstelbaar is (artikels 577-2 t/m 14 B.W., de basisakte, het reglement van mede-eigendom, het reglement van orde, bepalingen die de mede-eigendom aanbelangen,de deontologie van de syndicus en zijn contract.

Dit zou dan betekenen dat indien de syndicus onregelmatige, onrechtvaardige, bedrieglijke beslissingen laat nemen en toch uitvoert= syndicus mee verantwoordelijk.

Nu is het zo dat de VME de eindverantwoordelijkheid draagt en de syndicus vrijuit gaat en de individuele mede eigenaar de dupe , het slachtoffer is zoals oa. Baguetje en duizenden anderen , als dat een troost is voor Baguetje !

 
baguetje
Offline
allen
beste vrienden, dank voor de morele steun.

wat Geens beoogt is m.i. inderdaad geen voldoende oplossing. het probleem ligt niet alleen in het manipulatieve gedrag van de syndicus (en hier ook van de RVM), maar in de ondeskundigheid en desinteresse van de mede-eigenaars.

toestemming geven aan een jurist om de vergadering bij te wonen en dan nog enkel en alleen om advies te geven aan 1 mede-eigenaar is onvoldoende. 

daarenboven gaat men de informatieplicht van de RVM ook nog afbouwen zodat  finaal die  arme eigenaar die op zijn rechten staat, in de kou en in zijn blootje blijft staan. info op de AV is een lachtertje en komt te laat.

een onafhankelijk orgaan (geen vrederechter, geen BIV) waar men zonder dure en langdurige procedures (vrederechter kost gauw 2000 euro) terecht kan met de klachten én die kan optreden/bestraffen zou een stap vooruit zijn.

syndicus en RVM zijn quasi onschendbaar.
baguetje
lebragard
Offline
indien de syndicus......Indien
Alles valt of staat hoe de syndicus zijn werk moet doen. Hij is verplicht , is meestal een beroeps , wordt ervoor betaald , maar kan doen en laten wat hij wil als de VME meegaat in zijn verhaal = dat op zich is al fout. 
Ja iedereen moet de wet kennen ect.....en RvM zijn ook de gewone mede-eigenaars (sic) 
(de RvM heeft wettelijk géén autonome beslissingsbevoegdheid ,de raad van mede-eigendom heeft vooral een controletaak. Krijgt deze ook andere bevoegdheden, dan moet de algemene vergadering hier uitdrukkelijk over beslissen. Houd er wel rekening mee dat een delegatie van bevoegdheden die eigenlijk aan de algemene vergadering of de syndicus toebehoren, ongeldig is.)

Stel de syndicus verantwoordelijk voor zijn beleid en 99% van de klachten hier zijn opgelost !

een onafhankelijk orgaan (geen vrederechter, geen BIV) waar men zonder dure en langdurige procedures (vrederechter kost gauw 2000 euro) terecht kan met de klachten én die kan optreden/bestraffen zou een stap vooruit zijn.


Onmogelijk te organiseren , wij leven in B met B wetten , belangengroepen , compromissen ect.... een onafhankelijk orgaan !? 


Pas de wetgeving toe zoals die in NL op een VME van toepassing is . Het forum Quimmo zou nog weinig bezoekers kennen.
 

Een VvE besluit kan nietig of vernietigbaar zijn. Het gevolg van een nietig besluit is echter anders dan van een vernietigbaar besluit van de VvE. Bovendien zijn de mogelijkheden om op te treden tegen dergelijke besluiten anders.

Nietigheid en vernietigbaarheid

Een nietig besluit is een besluit dat in strijd is met de wet of de splitsingsakte en het toepasselijk modelreglement. Besluiten waarvoor de VvE geen beslissingsbevoegdheid heeft, zijn ook nietig. Een nietig besluit kan niet genomen worden en moet worden geacht niet te bestaan. Een vernietigbaar besluit is een besluit dat in strijd is met de bepalingen in de akte van splitsing over hoe besluiten tot stand komen: bijvoorbeeld over de vereiste meerderheid van bepaalde besluiten, het quorum of over de wijze van oproepen voor de vergadering. Ook zijn besluiten van de vergadering die in strijd zijn met het huishoudelijk reglement of VvE-besluiten die in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid vernietigbaar.

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
 
nescio1
Offline
bemiddeling ?
SCORPIOEN
Offline
Een enorm gedegouteerd en teneergeslagen eigenaar. Sorry voor de

Beste,

Ik ben een deelgenoot in dat soort frustraties, maar geef de moed niet op.

Wel heb ik geleerd dat je best niet alles ineens te berde brengt, en sorteer voor jezelf een drietal prioriteiten die aan de rebben hangen bvb boekhouding, stembeurten,...

Dat de mede-eigenaars zelf medeverantwoordelijk zijn is het toppunt, want zonder dat ze het beseffen worden ze door de syndicus en C°  dom gehouden en bang gemaakt.

Als die Syndicus en C° veel geld heeft en een goede ons-kent-ons netwerk heeft,  kost het jezelf ook veel geld...en op eerste zicht veel verloren moeite.

Niettemin " Nooit de moed opgeven "

 


mvg

baguetje
Offline
Een enorm gedegouteerd en teneergeslagen eigenaar. Sorry voor de
Dankjewel.
baguetje
Quimmo
Offline
Onveschilligheid

Een volk krijgt de politiekers die het verdient en een VME krijgt de syndicus die ze verdient.

U kan proberen de syndicus buiten te krijgen, maar dat lukt waarschijnlijk enkel indien u aan de andere mede-eigenaars kan aantonen dat ze a. ergens in hun portefeuille gepakt worden, b. wanneer ze echt ontevreden zijn door zaken die blijven aanslepen of c. wanneer ze bang zijn voor mogelijke persoonlijke gevolgen. Al de rest kan hen weinig schelen.

We zijn destijds met Quimmo gestart om de mede-eigenaars iets in handen te geven om te overleggen buiten de AV om, maar we hebben helaas ook moeten vaststellen dat de interesse om een overleg in elke VME op poten te zetten beperkt is. De meeste mensen klagen graag op een forum of op de AV op het moment dat ze al nadeel ondervinden, maar tonen weinig motivatie om de zaken mee in handen te nemen.

Zie ook wat achtergrondinfo:

http://www.quimmo.be/nl/blog/hoe-kunnen-we-onze-syndicus-ontslaan-en-ver...

http://www.quimmo.be/nl/blog/vme-eigenaars-ongeval-lift-appartement

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

baguetje
Offline
Onverschilligheid
dank je voor het anwtoord.

ik overleg eerstdaags met de advocaat van de Eigenaarsbond. Ik dien zeker een klacht in tegen de syndicus bij het BIV wegens overtreding tegen de plichtenleer (art.78 van hun erecode). Het zwartwerk kan ik makkelijk bewijzen (26 e-mails rond uitbetalingen) en uit de notulen van de laatste vergadering blijkt dat hij geweigerd heeft om over mijn 14 punten te laten stemmen. Die stemming was nochtans uitdrukkelijk gevraagd bij het indienen van mijn agendapunten.

 
baguetje
chrisguillaume
Offline
Zeker het B.I.V. op de hoogte

Zeker het B.I.V. op de hoogte stellen. Indien Uw brief voldoende gegevens bevat, treden zij zeker op. Ik veronderstel wel dat het een  beroepssyndicus is, want anders doen ze niets natuurlijk. En meestal, bij mij toch al 2 keer, gaat de syndicus het zo spoedig mogelijk in orde maken, en krijg je als uiteindelijk antwoord dat alles geregeld is. (het eerste antwoord is dat ze de zaak gaan onderzoeken) Enerzijds beschermen zij hun leden,(wat dacht je ?) maar anderzijds is het probleem gratis opgelost. 

Quimmo
Offline
Zoals @scorpioen aanhaalt is

Zoals @scorpioen aanhaalt is stemmen over 14 punten ook wel veel, al zijn er misschien wel 14 mistoestanden. Pak eerst de prioriteiten aan.

Indien uw VME groot is (en dus rendabel), zal uw syndicus misschien moeite doen om de zaken recht te trekken. Bij een kleine VME (bvb 10 kavels), kan het ook wel zijn dat hij zal kijken om zijn mandaat zo vlug mogelijk te stoppen. Veel verdient hij toch niet aan dergelijke kleine gebouwen. Zie dat u dan een plan B heeft.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nescio1
Offline
ook