Gebouw met 10 app en 9 eigenaars hoeven die wel een syndicus?

7 antwoorden [Laatste bericht]
Lucky Boy
Offline
Zijn wij verplicht om een syndicus te hebben in een blok 9 eigenaars en 10 appartementen. Is er een mogelijkheid om dit zelf onderling te doen?
Wat zijn onze verplichtingen tegenover de wet?
Graag wat meer inlichtingen of zijn mensen die in zo een regeling zitten?
Quimmo
Offline
U moet een syndicus hebben

Beste,

Elk appartement in mede-eigendom moet verplicht een syndicus hebben, u kunt zich daar niet aan onttrekken. Wat wel mogelijk is, is dat een van de mede-eigenaars vrijwillig deze rol op zich neemt. Hij zal dan wel moeten voldoen aan alle regelgeving die de wet een syndicus oplegt, er is geen verschil tussen de verantwoordelijkheden van een professionele syndicus en een vrijwillige syndicus. Bovendien moet hij verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, op kosten van de vereniging van mede-eigenaars. Wat ook ten zeerste aan te raden is.

Let op: ook in geval van een vrijwillige syndicus moet hij expliciet aangesteld worden door een beslissing van de algemene vergadering en een contract afsluiten met de VME. Anders kan iemand hem achteraf verwijten van de taken van een syndicus uitgevoerd te hebben zonder officieel aangesteld te zijn.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Pacco
Offline
Nieuwe wetgeving mede-eigendommen.
Ik ben mede-eigenaar in een blokje van 6 appartementen.
Momenteel is het een mede-eigenaar die de taak van syndicus uitoefent (onbezoldigd).
Kan men op deze manier blijven verder werken met de nieuwe wetgeving ?
Dat er een aansprakelijkheidsverzekering moet afgesloten worden had ik al vernomen.
Ik heb me laten vertellen dat de VME een ondernemingsnummer moet aanvragen en een boekhouding bijhouden.
 
Wie kan er ons vertellen wat er moet veranderen om op een eenvoudige mannier en toch inregel met de wetgeving het beheer in eigen handen te houden.
 
Alvast bedankt
Quimmo
Offline
Ja, u kan inderdaad op deze

Ja, u kan inderdaad op deze manier blijven verder werken met de nieuwe wetgeving. De wetgever heeft bewust deze mogelijkheid open gehouden.

Waar moet u wel op letten, in een notedop:

  • De syndicus dient inderdaad een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Indien de syndicus onbezoldigd is, zegt de wet expliciet dat deze verzekering door de VME betaald dient te worden.
  • De syndicus dient ook duidelijk aangesteld te zijn door de algemene vergadering. Zoniet loopt hij het risico dat zijn mandaat ooit in vraag gesteld wordt en dat gemaakte kosten op hem verhaald worden.
  • Er moet een schriftelijk contract zijn tussen de VME en de syndicus, al is hij een vrijwillige syndicus. Hiervoor kunt u inspiratie opdoen bij verschillende voorbeeldcontracten op Internet of bij eigenaarsverenigingen.
  • Een boekhouding is inderdaad verplicht. Voor een mede-eigendom van 6 appartementen volstaat echter een eenvoudige enkelvoudige boekhouding.
  • De vrijwillige syndicus dient daarenboven alle regels te volgen die ook van toepassing zijn op de professionele syndicus.
  • Of een website voor de VME nu al dan niet verplicht is staat nog steeds ter discussie, zeker voor de kleine, vrijwillige syndicus. In elk geval kan hij er op deze site gratis een aanmaken.

Op deze site vindt u ook een samenvatting van de nieuwe wetgeving op de mede-eigendom.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Pacco
Offline
Nieuwe wetgeving mede-eigendommen.
Bedankt voor de informatie, maar wat betreft het ondernemingsnummer, is dat verplicht ?
deskundige
Offline
Beste, KBO nummer moet

Beste,

Het KBO nummer moet volgens de nieuwe Wet verplicht op alle documenten uitgaande van de VME worden vermeld.

De syndicus kan deze opzoeken via de Kruispuntbank van Ondernemigen (link public search).

Indien er voor het betreffende gebouw nog geen nummer werd toegewezen, dan dient dient te worden aangevraagd op het bevoegde hypotheekkantoor.
 

Pacco
Offline
Nieuwe wetgeving mede-eigendommen.
Hallo,

Hoe en waar vind ik het bevoegde hypotheekkantoor.
Quimmo
Offline
Op de site van de overheid

U kunt de lijst van hypotheekkantoren raadplegen op http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php?lang=nl. Zoek op "Administratie", selecteer AKRED, selecteer Dienst Hypotheekbewaring.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom