Geen kandidaten voor raad

5 antwoorden [Laatste bericht]
Helmcor
Offline
In een gebouw van meer dan 20 appartementen is een raad van mede-eigendom verplicht.Hoe ziet die raad eruit(samenstelling,aantal personen)?
Wat indien er GEEN kandidaten voor de raad worden gevonden en er dus geen raad kan worden samengesteld.
Astrid CLABOTS oud
Offline
Raad van Mede - Eigendom

De Raad van Mede - Eigendom (RME) kan enkel samengesteld worden uit (mede) - eigenaren van een kavel.
Over samenstelling en hoeveelheden leden is niets specifieks bepaald. Het woord "Raad" impliceert mijns inziens een minimum van twee personen. Men zou de Voorzitter van de Algemene Vergadering tevens tot Voorzitter van de RME kunnen benoemen.
De oprichting van dergelijke RME is van dwingend recht. Wanneer men geen kandidaten vindt, ontlopen de mede - eigenaren hun verantwoordelijkheid terzake en zijn zij zelf verantwoordelijk voor het niet naleven van de wet. Een syndicus doet er uiteraard goed aan om dit nauwgezet te notuleren, zodanig dat de aansprakelijkheid op de mede - eigenaren berust.

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

DEGO
Offline
Raad van mede-eigendom
Is de raad van mede-eigendom verplicht vanaf of meer dan 20 appartementen. Of gaat het om kavels (appartementen zijn woongelegenheden).  Meestal zijn er immers ook commerciële panden; worden deze meegeteld?
Eddy Devries

Met vriendelijke groeten,

DEGO

Quimmo
Offline
Het is vanaf 20, dus 20 of

Het is vanaf 20, dus 20 of meer. De wet spreekt over "ten minste twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen". Er is dus niet specifiek sprake van wooneenheden, ook de commerciële kavels worden dus meegerekend.

De volledige tekst van de wet vindt u hier.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Lieve en Marc
Offline
Voorzitters
Men zou er goed aan doen nog eens te herhalen dat er volgens de nieuwe wet op de Mede eigendom er slechts een beperkt voorzitterschap is en dat er geen Raad van Beheer meer is met een Voorzitter.
​De voorzitter van de AV is slechts een tijdelijke functie; na de vergadering is hij terug een gewone mede- eigenaar! Hiervan wordt nogal eens misbruik gemaakt.
​De Raad v ME heeft geen voorzitter; deze functie bestaat niet ten overstaan van de Algemene Vergadering. De Raad kan wel intern een voorzitter kiezen om bv. bij gelijkheid van stemmen de knoop door te hakken.
Lieve en Marc
Lieve en Marc
Offline
Voorzitter AV en RvME
Het voorzitterschap van de AV is slechts een tijdelijke functie en heeft niets meer te maken met het voorzitterschap van de vroegere beheerraad die helemaal niet meer bestaat.
Na de ondertekening van de notulen van de AV houdt het voorzitterschap op en wordt hij terug een gewone eigenaar die ook zo door de Vrederechter zal aangesproken worden.
Het Voorzitterschap van de AV gaan combineren met een soort Voorzitterschap van de RvME is het slechtste wat je kunt doen. Het is nu al moeilijk, dank zij deze kramikkelijke armstoelweteging, om de eigenaren hun rechten te kunnen bekomen: dit voorzitterschap gaan combineren drijft ons terug naar de vroegere Beheerraad wat dus juist niet de bedoeling is. Ga maar eens luisteren naar de diverse AV' s waar nog steeds de Voorzitter/ RvME het allemaal voor het zeggen heeft,waar zelfs de eigenaren geen punten op de agenda mogen zetten omdat dit een uitsluitend voorrecht is van de leden van de RvME, enz...
Ik ben tegen de stelling dat een partner, die een notariële volmacht heeft bekomen om het appartement te beheren, geen lid zou kunnen zijn van de RvME of de originele eigenaar niet zou mogen vertegenwoordigd worden door haar/ zijn volmachtdrager. Als de eigenaar van een appartement door bv. gezondheidsredenen zijn/ haar appartement niet meer kan beheren heeft hij/ zij geen enkele mogelijkheid meer om mee toezicht uit te oefenen opdat de beslissingen van de AV correct zouden uitgevoerd worden door de Syndicus.
Al deze tekortkomeingen in de wet leiden er toe dat er op vele plaatsen terug beheerraden ontstaan die, samen met de hulp van de Syndicus, de VME overheersen.
Lieve en Marc