Geen voorzitter voor de A.V.

1 antwoord [Laatste bericht]
Lowie
Offline
Wegens verhuis van de man dewelke de laatste jaren steeds voorzitter was, is er niemand die voorzitter wikl zijn (veel oude eigenaars...). IK ben mede-eigenaar en syndicus. Wat moet ik nu doen?
nescio1
Offline
dagvoorzitter gewoonterecht?

Verkiezing dagvoorzitter is niet wettelijk voorzien en geregeld.
 
Herlees basisakte en RIO.
In sommige oudere basisaktes werden er regels vastgelegd inzake het aanstellen van een voorzitter, al dan niet of er zich een kandidaat-voorzitter had gemanifesteerd.
 
Zo kan/kon de taak opgelegd worden aan de mede-eigenaar die het langst eigenaar is, de grootste quotiteit heeft, etc.
 
Idee om zoiets op te nemen in het RIO?
 
Een aldus aangewezen persoon is misschien minder onderhevig aan de kuddegeest tot weigering.
 
 
Continuiteit is voor de VME een belangrijke regel.
 
 
U hoort de vergadering duidelijk te wijzen op haar verplichting een (dag)voorzitter aan te duiden.
 
Indien, ondanks alles, niemand de taak opneemt rest er u niets anders dan in de notulen uitvoerig op te nemen dat u, onder hevig protest van uwentwege, de vergadering voorgezeten hebt.