'geheime vergadering VME'

18 antwoorden [Laatste bericht]
Geert111
Offline

Goede middag,

Ik werd door een mede-eigenaar voor het vredegerecht gedagvaard omdat onze huurders voor overlast zorgden. De rechtszaak verliep volgens hem niet snel genoeg en het ereloon van zijn (en ook van mijn) advocaat liep hoog op, daarom stelde zijn advocaat voor om de zaak te stoppen. Ik had liever een uitspraak gehad zodat wij in de toekomst een houvast zouden hebben als we nogmaals met een dergelijk probleem geconfronteerd zouden worden maar mijn advocaat vond het ook beter om te stoppen daar, gezien de financiële situatie van onze huurders, er weinig of geen kans was om de kosten te recupereren.


Een paar weken geleden kreeg ik de jaarafrekening waarop het ereloon van de advocaat van deze mede-eigenaar vermeld staat. Het blijkt nu dat er achter mijn rug een vergadering met de andere mede-eigenaars geweest is waarop besloten werd om tussenbeide te komen in de hoge erelonen van zijn advocaat. Men heeft ingestemd in het belang van de VME omdat dit probleem iedereen kan overkomen en men loyaal wou zijn.
Rare redenering toch?  Als men een procedure begint, weet men dat deze lang kan aanslepen en moet men niet de hulp van de gemeenschap inroepen. Zijn procedure was trouwens overbodig want de VME had zelf ook al een advocaat genomen tegen onze huurders. Het ereloon van deze laatste neem ik zonder probleem voor een deel op mij maar kan ik iets inbrengen tegen de manier van werken met een ‘geheime vergadering’? Ik sta er wel alleen voor met mijn kosten! Wie gaat loyaal zijn tegenover mij?
Dank voor een reactie.
Gr.

 

PatrickRommel (niet gecontroleerd)
Een ‘geheime vergadering’
Een ‘geheime vergadering’ lijkt me onwettig en ongeldig als niet zoals voor een (B)AV alle ME's uitgenodigd zijn, bestaat er een duidelijk verslag van aub?
Geert111
Offline
ik heb zeker geen verslag
ik heb zeker geen verslag ontvangen want deze vergadering werd speciaal zonder mij samengeroepen omdat 'mijn huurders de oorzaak van alle ellende zijn' en vermoedelijk zal er geen verslag zijn want alles gaat er nogal losjes aan toe. Het is pas vandaag dat ik het vernomen omdat ik een andere ME op de man af vroeg of hij wist dat het ereloon afkomstig was van een persoonlijke procedure van een andere ME tegen mij. Nog een andere bedenking : ik ben rekeningcommissaris, kan men mij dan zo maar negeren?
naicwill
Offline
Een geheime vergadering is
Een geheime vergadering is onwettig maar waarschijnlijk begrijpbaar
voor wie de situatie heeft gekend. deze eigenaar heeft waarschijnlijk
jaren de terreur van uw huurder moeten ondergaan.Hij heeft een procedure
moetn beginnen omdat jij uw huurder niet wou buitenzetten.
Tot hij uw appartement in brand stak.De andere mede eigenaars
zijn waarschijnlijk van mening dat de vme de procedure zelf
vroeger hadden moeten beginnen en betalen daarom de
kosten van zijn advocaat, elk volgens zijn aandeel.
Ik begrijp niet waarom ze solidair met u zouden moeten
zijn.U hebt ze jaren onrechtstreeks last bezorgd,niet 
ingegaan op hun grieven en ondertussen de huurinkomsten
opgestreken van deze huurder.
Als je voor de toekomst een houvast wilt hebben,luister
dan naar de mede eigenaars die moeten leven met
uw huurders. dan was het misschien zo ver niet
gekomen.


 
SCORPIOEN
Offline
geheime vergadering VME

@geert 111

Ik zou uitleg vragen wie beslist heeft die advocaatkosten ten laste te nemen van de ME, als ze daarop antwoorden dat een AV dat beslist zou hebben, die AV aanvechten omdat je niet uitgenodigd werd.

Als ze niet antwoorden, tout court aftrekken van hun rekening aan u, en zien hoe ze daarop reageren, en desnoods naar de vrederechter stappen.

Wel belastend voor u is dat u als commissaris van de rekeningen dat niet gedetecteerd hebt als u de de boekhouding hebt nagekeken. Kan je nog rechtzetten als je nog een verslag moet maken voor de jaarlijkse statutaire vergadering.

De verantwoordelijkheid van een CVR is niet te onderschatten, vraag is dan ook, bent u ervoor verzekerd ( burgerlijke verantwoordelijkheid )?

good luck


mvg

naicwill
Offline
Wat vooraf ging
En om de actie van de  mede eigenaars te begrijpen.
Er konden ook doden gevallen zijn en nu nog eens 
naar vrederechter gaan omwille van een kleine bijdrage
in de kosten van de advocaat waarvan uw eigen 
huurder aansprakelijk is .....

http://quimmo.be/nl/forum/wonen-in-een-appartement/overlast-door-huurders-1

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/dure-dienst-ingeroepen-zonder-goedkeuring-van-alle-eigenaars

http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/goedkeuring-afrekeningen
Geert111
Offline
Wat gebeurd is, is erg maar

Wat gebeurd is, is erg maar zo eenvoudig ligt het niet hoor! Van bij de eerste klachten heb ik inlichtingen ingewonnen bij meerdere advocaten en hun oordeel was unaniem : oppassen met burenruzies, laat je niet meeslepen, meld de klachten aan de huurders en vraag dat ze zich gedragen.
De VME heeft een advocaat aangesteld die heel goed werk geleverd heeft maar dat de zaak niet vlotte lag enkel aan vertraging bij de verdediging van de huurders.
De ME vond de actie van de VME (uitdrijving van mijn huurders) niet voldoende en wou ook mij pakken, wat uiteraard zijn goed recht is en ik heb mij verdedigd.
Halverwege de procedure heeft deze ME mij via zijn advocaat gevraagd of ik wou stoppen en ik heb ingestemd ook al verloor ik dan bij (waarschijnlijke) winst van de procedure mijn RPV.


Ik begrijp dat de VME geneigd is te sympathiseren met de ME maar omdat deze ME de procedure vroegtijdig gestopt is, is er geen uitspraak geweest en ben ik even onschuldig als hij en mag niemand mij iets verwijten! Zelf was ik liever doorgegaan tot het einde dan wisten we tenminste wat er ons in de toekomst te doen stond bij een gelijkaardige situatie maar ik wou de gemoederen niet ten top drijven.
De VME heeft er 1 jaar over gedaan om een procedure te starten, men heeft me 2x gevraagd had of ik zou tegenwerken, heb telkens gezegd dat ik mij bij de uitspraak zou neerleggen. Betrokken ME had blijkbaar geen probleem met de lange aanloopperiode. Mijn huurders leefden hun huurcontract stipt na, moest ik dan de procedure van de VME in gevaar brengen met een eigen procedure? Zou het sneller tot resultaat geleid hebben?
@naicwill, iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is, ik toch ook? Ik bekijk deze opdeling van de kosten als een ‘valse beschuldiging’ aan mijn adres en .. luisteren naar de VME (die emotioneel reageren) als houvast is geen optie, een procedure daarentegen wel. Weet je wat een advocaat me zei : iemand die een procedure start en halverwege afbreekt zou de advocaat van de tegenpartij moeten betalen.
@SCORPIOEN heb de facturen aan de syndicus gevraagd tijdens een huisbezoek en per mail maar geen reactie. Vandaag gaat een AS de deur uit om ze op te eisen en bezwaar aan te tekenen tegen de vergadering en het opgespliste ereloon op mijn factuur. Een verzekering heb ik in mijn mail gevraagd maar zoals gezegd geen reactie.
 

laspiaggia
Offline
@naicwill: voor de
@naicwill: voor de allereerste keer hier, denk ik, ben ik het met u oneens. Had Geert111 best een procedure opgestart om zijn huurder buiten te zetten? Misschien wel, misschien niet. De huurder had wellicht even goed brand gesticht. En de uitkomst van die procedure was dan nog onzeker geweest, want een huurder die stipt betaalt, is extreem moeilijk buiten te zetten wegens overlast. Dit heb ik zelf al ondervonden.
Dus ik zou Geert111 niet met alle zonden van Israël willen overladen.

@Geert111: Dat men sympathiseert met een ME die (erge) schade lijdt, is normaal en zelfs mooi. Dat men hierover een stemming organiseert, ook. Dat men dit achter uw rug doet, is niet normaal en kan eigenlijk niet.
Maar, afhankelijk van de situatie - en die zult u zelf het best inschatten - valt toch te overwegen hiertegen geen actie te ondernemen. U riskeert nog meer onenigheid met uw buren die u meer kan kosten dan opbrengen. In dat geval kunt u hen misschien laten weten dat u het niet eens bent met hun handelswijze, maar om de lieve vrede de zaak laat rusten. Ik vrees dat geen enkel forum op deze vraag het juiste antwoord kan geven.

mvg aan beiden
naicwill
Offline
Waar ik mij aan erger,is dat
Waar ik mij aan erger,is dat Geert nu maanden na de feiten
niet kan begrijpen welk miserie die eigenaar jaren heeft geleden
met zijn huurder met als toppunt inbraak en brand in diens appartement.

Ik citeer Peter Leyseele:
"Wanneer het een dispuut betreft dat zich tussen twee bewoners afspeelt, dan kan de eigenaar/bewoner die de hinder ondervindt, zelf op basis van o.a. artikel 544 Burg. Wb (abnormale burenhinder) en 1382 Burg. Wb. (foutaansprakelijkheid) een rechtstreekse vordering tegen de huurder en verhuurder instellen. De tussenkomst van de VME is daarvoor m.i. niet nodig."

Dit is een normale procedure door zijn advokaat  en dus geen
beschuldiging aan het adresvan  Geert,zoals hij wil laten voorkomen.
Geert heeft later ook beslist niet mee te doen met de procedure
die de  Vme opgestart had.Hier is waarschijnlijk ook beslist de
kosten van de procedure die de eigenaar was begonnen te betalen
door de VME. Vermits hij niet meedeed,was hij hier niet van op de hoogte.

Nogmaals zijn bijdrage is klein in vergelijking met het leed dat de
eigenaar heeft geleden en de inkomsten die Geert heeft ontvangen
van deze huurder.

Dit is een voorbeeld van solidariteit onder mede eigenaars
wat 1 van de doelstellingen is van de nieuwe wet.
Geert vindt dat emotioneel reageren of een beschuldiging
aan zijn adres en vindt zelf dat de mede eigenaar
zijn advokaat zou moeten betalen.

geert:"de VME had zelf ook al een advocaat genomen tegen onze huurders. Het ereloon van deze laatste neem ik zonder probleem voor een deel op mi"

Dit vind ik nog het toppunt. Hij betaalt zonder probleem zijn 
deel maar heeft hij zich afgevraagd wat de andere mede eigenaars
vinden dat zij ook daar hun deel in moeten betalen voor zijn huurder?
Zij hebben enkel last gehad van deze huurder,Geert al de huurgelden
en dus betaalt hij zonder probleem zijn deel.
Hier zou geert zijn solidariteit kunnen tonen : kosten veroorzaakt
door zijn huurder niet verhalen op mede eigenaars maar zelf
betalen.
Rare kronkels.
 
Geert111
Offline
Meer dan een jaar na de

Meer dan een jaar na de eerste klachten was er een vergadering van de VME (waarop ik eveneens aanwezig was) om te stemmen over het opstarten van een procedure tot uitzetting van mijn huurders. Ik heb aan de VME gezegd dat ik mij onthield omdat er zonder mij toch al een meerderheid was maar dat ik zou meedelen in de kosten.
Net zoals ik bang was om voordien reeds zelf een procedure tegen de huurders te starten omdat ze hun huurcontract stipt naleefden en bovendien beide steuntrekkende invaliden waren, wou ik ook nu te allen prijze vermijden dat mijn deelname de procedure in het gedrang zou brengen (ook waarschuwing van advocaten ivm burenruzie)! Wat zou er gebeurd zijn indien ik een procedure had opgestart en verloren had?
Op deze vergadering werd met geen woord gerept over een aparte procedure van de ME tegen mij; hij en ik zaten naast mekaar aan tafel en ’s anderdaags zat er een dagvaarding in mijn bus.


Enkele maanden na de eerste klachten vernam ik van mijn huurders dat ze op vraag van de syndicus voor de Vrederechter verschenen waren voor uitzetting uit het appartement maar dat ze geweigerd hadden en er een PV van niet verzoening werd opgesteld met clausule dat ze bij de eerstvolgende klacht effectief zouden uitgezet worden. Er zijn nog meerdere klachten gekomen maar behalve het opstellen van PV’s gebeurde er niets.
@naicwill
Eerst nog een kleine opmerking : mijn huurders hebben niet ingebroken of brand gesticht bij de ME maar ze hebben brand gesticht in mijn appartement.
“Dit vind ik het toppunt” : de procedure van de VME had tot doel te weten wat men in een soortgelijke situatie exact moest doen want de één denkt zus en de ander zo (de advocaat van de VME gaf later zelfs aan de syndicus toe dat ik niets kon doen). Een mede-eigenaar verwoordde het als volgt : “wat Geert nu overkomt, kan ieder van ons overkomen”. Een uitspraak van de rechter zouden we later kunnen gebruiken bvb. in het huishoudelijk reglement, in onze huurcontracten, … Iedereen zou er dus baat bij hebben en daarom was iedereen akkoord zijn deel van de kosten te dragen!
“miserie” : klopt, en de andere mede-bewoners misschien nog meer dan de ME en nu gun ik je een binnenpretje, ik heb waarschijnlijk nog de meeste miserie gehad want elke aparte klacht kwam bij mij. Maandenlang slapeloze nachten, iedere avond na het werk vlug op het antwoordapparaat kijken of er geen bericht met klachten op stond, oplossingen zoeken, instanties bevragen en overal tegen een muur oplopen. Ik heb zelfs geprobeerd om via de sociale dienst van het OCMW druk op de huurders uit te oefenen om evtl. hun uitkeringen te bevriezen, ben enkele malen zelf bij de politie geweest.... Elke klacht heb ik met de huurders besproken en gevraagd zich behoorlijk te gedragen. Ik had telkens het gevoel dat ze het probeerden omdat ze mijn moeilijke situatie begrepen maar de verhouding is verzuurd toen ik, na de dagvaarding van de ME, mijn huurders zelf in tussenkomst gedagvaard heb met alle gevolgen vandien.
Ik blijf er bij dat de procedure van de ME onnodig was en dat hij die dus zelf moet betalen. Misschien een stom voorbeeld maar stel, je koopt een appartement op de 10e verdieping en na enkele jaren moeten de ramen geschilderd worden maar jij kan het zelf niet omdat je te oud bent of geen terras hebt om op te staan. Ga jij dan klagen bij de andere mede-eigenaars, die jonger zijn of wel een terras hebben, dat jij een schilder moet aanspreken? Ga jij ze vragen of ze hun ramen ook willen laten schilderen en de kosten delen? Ik dacht het niet!
Zoals laspiaggia schreef : een moeilijke vraag. Jammer dat er geen uitspraak was.
 
 

naicwill
Offline
Lees ook eens de adviezen van
Lees ook eens de adviezen van de deskundigen:
http://www.quimmo.be/nl/forum/wonen-in-een-appartement/overlast-door-huurders

 
 
naicwill
Offline
Solidariteit
Wat betreft de grotere solidariteit tussen de mede-eigenaars, verwijst spreker naar de discussie in de Kamer en naar de toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel, waarbij werd geklaagd over de houding van veel mede-eigenaars. Deze zouden zich onvoldoende inzetten voor het beheer van het gebouw, wonen de algemene vergaderingen niet bij en hebben geen belangstelling voor een mandaat in de raad van beheer. Voor de meesten tellen enkel de persoonlijke aangelegenheden. Terecht wordt betoogd dat wie een goed koopt in een appartementsgebouw een zekere solidariteit moet aan de dag leggen, en zich dient te schikken naar de regels van de mede-eigendom. Het lijkt wenselijk dat kandidaat kopers van een appartement op dit punt meer worden gesensibiliseerd. Al te veel wordt in de publiciteit en in het rechtsverkeer de aankoop van een woning en de aankoop van een appartement in mede-eigendom voorgesteld als zijnde hetzelfde.

ps.geert:ramen zijn normaal gemeenschappelijk en indien ze moeten
geverfd worden,solidaire beslissing vme zoals ook overtreding
inwendug reglement  of reglement mede eigendom
laspiaggia
Offline
RE: solidariteit

Akkoord, naicwill, (meer) solidariteit moet er natuurlijk zijn. Ik denk dat iedereen die ook maar een heel klein beetje van mede-eigendom af weet, dit terdege beseft. Maar eigenlijk krijg ik bij het herlezen van deze topic nergens de indruk dat de vraagsteller niet solidair is geweest. Hij is naar de AV geweest, is het gesprek aangegaan met de andere ME, heeft gezocht naar een oplossing... Dat die oplossing niet gevonden is, kan hem toch moeilijk worden verweten? Dat vind ik althans. Zeker gezien het vaak precaire statuut dat verhuurders hebben t.o.v. hun huurders. Uw visie is misschien anders, dat kan. Het blijft een subjectieve discussie, waar we nog heel lang mee kunnen doorgaan: had hij beter dit, had hij beter dat...?
Objectief punt is dat het recht toch nog altijd voor gaat op de solidariteit, of niet?
Hij als ME heeft het recht om op z'n minst uitgenodigd te zijn op een AV. En als daar zaken beslist worden in zijn nadeel, heeft hij het recht om daar actie tegen te ondernemen. Of dat verstandig zou zijn, laat ik in het midden want daar kunnen we ook nog uren over discussiëren.
Tenslotte nog een objectief punt waar ik graag mee zou afsluiten: laat ons niet vergeten dat iedereen hier slachtoffer is: de VME, de afzonderlijke ME's, de verhuurder, iedereen! En de huurder waarschijnlijk ook, want ik denk niet dat het gerecht kan lachen met brandstichting, al hebben ze nog zoveel "achterstand".

PS: Het uitzicht van het gebouw is altijd gemeenschappelijk. De ramen zelf en de raamkozijnen zijn soms privatief en soms gemeenschappelijk. Dus soms door de ME zelf te verven (in een vooraf vastgelegde en voor iedereen verplicht te volgen kleur natuurlijk) en soms door een door de VME aangestelde. Naar mijn ervaring is het allergrootste deel echter privatief.

mvg!

naicwill
Offline
 @laspiaggiaZoals een
 @laspiaggia
Zoals een appartement kopen niet hetzelfde is als een huis
kopen,is een appartement verhuren niet hetzelfde als een huis
verhuren.Niet enkel de betaling van de huur is belangrijk maar
ook het omgaan met de andere eigenaars is nog belangrijker.
Geert is tweemaal uitgenodigd wanneer er sprake was van het
beginnen van een procedure wegens overlast.Dus hij kende de
toestand en kon dus zoals advokaat Clabots in een andere post
schrijft zelf een procedure beginnen tegen zijn  huurder zodat
noch eigenaar noch de vme een procedure moesten beginnen.
Hij heef echer het standpunt ingenomen van verhuurder van
een huis en de andere mede eigenaars met de problemen
van de  huurder laten zitten,zodat er 2 procedures opgestart
waren met de kosten(=aandeel) die nu aan hem aangerekend
worden ook voor procedure mede eigenaar.
Hij heeft dit slechts ontdekt nadat hij zijn afrekening gekregen
heeft van de A.V. waar hij niet aanwezig was. Hij moest daar zijn
want hij is rekencommissaris en moest dus verslag uitbrengen
over zijn controle van de boekhouding.Maar hij heeft zelf zijn werk
als commissaris niet gedaan,wat in mede eigendom toch een zware 
overtreding is.Dan nog komen zeuren over een kleine som
als men zelf zijn plicht niet doet... en andere terechtwijzen...


 
PatrickRommel (niet gecontroleerd)
Dat men dit achter uw rug
Dat men dit achter uw rug doet, is niet normaal en kan eigenlijk niet.

Ik deel deze mening, mvg, PR
laspiaggia
Offline
@naicwill
Beste naicwill,

Ik ben het eens met al uw premissen, die ik objectief vind, maar met vrijwel geen enkele van uw gevolgtrekkingen, die naar mijn mening subjectief zijn.
Maar we gaan mekaar niet van onze mening kunnen overtuigen, zo blijkt wel.
Let's agree to disagree then.
naicwill
Offline
@geert111:"Zelf was ik liever
@geert111:"Zelf was ik liever doorgegaan tot het einde dan wisten we tenminste wat er ons in de toekomst te doen stond bij een gelijkaardige situatie"

@quimmo: "

Voor problemen met huurders kunt u bijvoorbeeld proberen vast te leggen dat de eigenaar van wie de huurder kosten of overlast veroorzaakt, hiervoor een schadevergoeding aan de VME dient te betalen. Bijvoorbeeld na vaststelling van het probleem door minstens 2 eigenaars.
http://www.quimmo.be/nl/aanpassing-basisakte-reglement-van-mede-eigendom

Met deze boete zouden dan de kosten van de vme kunnen
terugbetaald worden want nogmaals:
@Geert wil niet betalen in  kosten mede eigenaar wegens
afspraak in procedure waar hij toch niet wou aan deelnemen,
dit is waarschijnlijk daar onder de eigenaars beslist ,dit was 
denk ik niet zo geheimzinnig,maar hij wou er niet aan
deelnemen.
Wel in kosten VMe, maar vraagt Geert zich dan eens af 
waarom de andere mede eigenaars moeten betalen voor de
overlast van zijn huurder in de procedure vme..
Hij is aansprakelijk voor zijn huurder en zijn veel te laks
optreden(verkoos de inkomsten van zijn huurder in plaats
van direct in te gaan op de klachten van de vme die
tweemaal een vergadering met hem plande zodat hij
degelijk alle klachten kende en hij dus volgens wat
advokaat Clabots postte een procedure tot uitdrijving
had moeten beginnen.Dan had noch de mede eigenaar
noch de vme een procedure moeten beginnen en dus door 
Geert kosten moesten doen,maar geert verkoos de huur
en liet andere procederen.

"1. Huurovereenkomst tussen mede - eigenaar en huurder
Tussen de mede - eigenaar en zijn huurder kwam (uiteraard) een huurovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst strekt deze beide partijen dan wel tot wet, doch de VME of eender welke andere derde staat hier volledig buiten. Met andere woorden, derden - zoals u en de VME - kunnen geen rechten putten uit deze overeenkomst. Het lijkt mij dan ook niet correct dat u - nota bene op basis van de bestaande huurovereenkomst, waarin u géén partij bent - een huurder zou kunnen uitdrijven, u baserende op een clausule uit het RvME (ik heb de clausule natuurlijk niet gelezen, waarvoor alle voorbehoud). Wél zou u formeel appel kunnen doen op de verhuurder, en deze verzoeken om zijn huurder te wijzen op de geplogendheden binnen het gebouw, en op diens plicht om zich als huurder te gedragen als een goed huisvader. In concreto beheer ik momenteel zo'n dossier, waarin de verhuurders "klachtbrieven" ontvingen vanwege de buren, en waarin ik thans tracht de huurder uit te drijven (ik gebruik daar wel als kapstok - en dat is niet onbelangrijk - dat de huurder op de koop toe het gehuurde goed beschadigt ...)."

 

naicwill
Offline
@geert:"Graag had ik geweten
@geert:"Graag had ik geweten of dit wel een goed idee is want ik hoor en lees soms dat ik als verhuurder mij niet mag inmengen bij 'feitelijke' overlast? Hen vragen om zich te gedragen, zoals ik doe, zou voldoende zijn. De benadeelden moeten, zo vaak als nodig, de politie sturen, de pv's verzamelen en daarna naar de vrederechter stappen.
Tegenover mij zijn de huurders (tot op heden) correct met betalingen, melden van mankementjes die hersteld moeten worden, .... Als ik mij teveel ga bemoeien kunnen ze zich tegen mij keren en misschienn de boel afbreken?"

Nergens staat dat correct betalen de verhuurder vrijstelt
om geen procedure te beginnen tegen zijn huurder voor overlast
of dat hij zich niet mag inmengen,
zie ook deze post:,Geert heeft altijd de verantwoordelijkheid
bij de andere gelegd,hij moest niets doen zodat de huurder
zolang mogelijk de huur betaalde, de overlast daar had hij geen
last van.
 

"Hierover is op dit forum al veel gesproken.

Als mede - eigenaar kan u zich beroepen op de veroorzaakte burenhinder.
Als syndicus dient er toegezien te worden op naleving reglement van mede - eigendom en de huurder hiertoe aangemaand, in overleg met de eigenaar.
Desnoods is het aan de eigenaar om stappen te ondernemen tegen zijn huurder die het reglement niet naleeft.
Veel hangt er ook van af of de verhuurder een verwijzing naar het reglement opgenomen heeft in de huurovereenkomst en of effectief werd bedongen dat de huurder zich naar dit reglement te schikken heeft. In voorkomend geval begaat, bij niet - naleving, de huurder eencontractuele fout dat gesanctioneerd kan worden (in extreme omstandigheden zelfs met ontbinding van de huur).
Als de verhuurder geen verwijzing naar het reglement heeft opgenomen, kan de huurder zich uiteraard achter onwetendheid verschuilen...
_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/naleven-reglement-mede-eigendom

 
Quimmo
Offline
Ik heb niet de moed om de

Ik heb niet de moed om de hele discussie na te lezen op argumenten pro en contra en over de schuldvraag te filosoferen. Maar een VME kan natuurlijk niet zonder een officiëel samengeroepen algemene vergadering beslissen om welke kost dan ook op zich te nemen.

Strikt genomen kunt u volgens mij dan ook weigeren dit deel van uw afrekening te betalen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom