Gevolgen? Syndicus stuurt enkel uitnodiging voor AV maar geen facturenlijst/individuele afrekeningen

8 antwoorden [Laatste bericht]
steffi
Offline

Ik heb in een andere post reeds vragen gesteld over onze niet correct werkende syndicus die we dan ook op de volgende AV op 17/12 wensen te ontslaan, dit nog voor het einde van zijn contract.

Maar het wordt allemaal nog erger. De syndicus heeft nu enkel maar de uitnodiging voor de AV samen met een voorbeeld volmacht formulier verzonden aan alle eigenaars.

Alleen de CVR heeft  tijdens zijn controle een kopie van de facturenlijst gekregen,  die ook dadelijk betwist werd omdat er rekeningen van de electriciteit sinds augustus 2018 niet betaald werden, en waarop ook al aanmaningskosten moesten worden betaald.

Bovendien werden er wel facturen betaald aan bedienden van het syndicuskantoor voor zeer onduidelijk geleverde prestaties, waarvan zelfs geen specificatie werd gegeven van wat er juist werd gepresteerd. Volgens de wet moet de boekhouding toch transparant zijn en moet de mogelijkheid geboden worden om inzage te nemen in alle niet privatieve documenten over de mede-eigendom.

Mijn vragen op dit forum luiden dan ook.
1. Moeten wij de syndicus  nu nog voor de vergadering in gebreke stellen omdat hij  bepaalde punten vermeld in het syndicus contract niet heeft nageleefd?  en zo ja op welke manier moet dan dan? Kan dat met een aangetekende zendig die met zoveel mogelijk eigenaars wordt ondertekend?

2. Kan dit feit ook als contractbreuk aanzien worden, en gebruikt worden om de syndicus direct na de AV op 17/12/2018 niet alleen te ontslaan, maar ook om de vergoeding van 3 maanden extra ereloon te weigeren om te betalen, die 3 maanden extra ereloon zijn  normaal als schadevergoeding verschuldigd is bij het vroegtijdig beeindigen van het syndicuscontract?

3. Kunnen we op de laatste AV dan ook eisen dat de syndicus de HELE BOEKHOUDING en ALLE documenten van de VME zo snel mogelijk en ten laatste binnen de maand  overhandigd, ofwekl aan de nieuwe syndicus ofwelk aan de Voorzitter van de vergadering?

Kan iemand aangeven of en waar ik specifieke wetteksten kan vinden over de hogervelmelde problemen

Met zeer veel dank bij voorbaat

Steffi

nescio1
Offline
kliklijn

…..aan bedienden van het syndicuskantoor voor zeer onduidelijk geleverde prestaties, waarvan…….”
 
https://www.elfri.be/artikel/geen-hoedanigheid-niet-betalen
 
https://www.belgium.be/nl/nieuws/2016/meldpunt_voor_fraude_bedrog_misleiding_en_oplichting 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170103_02655773
(betaalmuur) geen kliklijn bij belastingen
 
 
steffi
Offline
Nesico1 dank voor deze tip
Hartelijk dank voor deze tip. Ik ga op een informele vergadering van de mede-eigenaars (zonder syndicus) voorstellen om inderdaad klacht in te dienen voor deze syndicus bij het meldpunt voor Fraude , bedrog , misleiding en oplichting. Want het is reeds het derde jaar op rij dat er ernstige fouten ontdekt werden  door de rekeningcommissaris. Terwijl voor de rechtzetting van de fouten ook nog een BAV werd gehouden welke dan ook nog eens extra kosten met zich hebben gebracht! 

Ik hoop dan ook dat het meldpunt werkenlijk iets zal doen met onze klacht en zal willen optreden.
't appartement
Offline
leiden (of lijden?) naar...
Op die website lees ik:

"Indien uw rechten als consument of ondernemer geschonden werden of u bent slachtoffer van een vorm van bedrog, kunt u dit melden op deze nieuwe website. Het meldpunt verleent u persoonlijk advies en leidt u vervolgens naar de juiste instantie."

Dat zal zijn naar het BIV of all places....
SIEBE
Offline
Overheidsdiensten
De verwijzing naar die diensten haalt niets uit. Zijn absoluut lege dozen, en gaan u niet helpen. Verwijzen naar hier en daar, maar oplossingen niets.
Ik blijf het steeds herhalen nog meer nieuwe wetgevingen ( 2010 - 2019 ) de VME's in dit geval de eigenaars blijven volledig in de kou staan. Hebben geen verweer middelen, enkel de zwaar betalende ( rechtbank, advokaten, notarissen ... ).
Zelfs de zogezegde in het leven geroepen kliklijn bij de belastingen doet niets en zijn slechts schijn vertoningen. Al die zogezegde overheidsinstanties ten behoeve van de burger, zijn steeds overbelast en hebben geen tijd en veel paraplu's.
 
Astrid Clabots
Offline
voorbereiding AV - ontslag syndicus


Geachte

Met alle respect voor de voorgaande mails, waarin zeker nuttige info staat, denk ik dat u zelf in uw vraag aangaf wat NU voor u acuut nodig is :

Inderdaad, een duidelijke ingebrekestelling vooraf met duidelijke vermelding van fouten die u op het spoor kwam, desnoods onder voorbehoud van verder onderzoek.

Wijs op de fouten en eis dat hij op de AV het VOLLEDIGE dossier mee brengt : indien niet, dat dit een EXTRA fout is die u weerhoudt.
Ontslag op basis van contractuele wanprestatie kan, maar weet dat u dat goed moet motiveren en desgevallend in geval van discussie achteraf daadwerkelijk moet kunnen staven.

Bereid in geval van voorgenomen onstlag ook al even de vervanging van deze syndicus voor. Dit gebeurt eigenlijk best op diezelfde AV, alhoewel de wetgever vanaf 01.01.2019 in een nieuwe soepele oplossing voorziet voor wat betreft een nieuwe AV voor aanstelling van een nieuwe syndicus in geval van vacuüm.

Uw vraag is dus zeer terecht en zonder het te beseffen zat u zelf al voor meer dan de helft op goede weg.

De hierboven gegeven info kan achteraf dienstig zijn. Wanneer het hele verhaal een staartje blijkt te moeten krijgen.

Astrid CLABOTS
CLABOTS 


 

steffi
Offline
dank aan allen voor de de verwittigingen
Ik dank iedsereen voor de tips en vooral voor de verwiittigingen. Een verwittigd mens is er twee waard he!

vriendelijke groeten
Steffi
VE
Offline
facturenlijst opvragen

Mag de syndiucus op eenvoudig verzoek de facturenlijst meedelen aan een mede-eigenaar.
Wat indien hij/zij dat niet doet en enkel een plaatsbezoek op het kantoor toelaat.
Er is geen transparantie via de website van ded syndicus

MVG
Ve
nescio1
Offline
reeds door quimmo aangeven
nieuwe vraag, nieuw onderwerp, nieuwe discussie openen
Vervolgvragen NIET aansluitend op de hoofdvraag zijn verwarrend en worden meestal NIET beantwoord.