goedkeuren rekeningen - individuele afrekeningen

3 antwoorden [Laatste bericht]
Madeleine Anna
Offline
Op 16/11 ll heeft onze algemene vergadering plaatsgevonden.
Op die datum werden de rekeningen goedgekeurd. Er zijn ook geen opmerkingen gemaakt door de rekencommissaris.
Op 16/12 ontvingen wij een schrijven van de syndicus waarin ons het volgende werd gemeld:

"Bij een nacontrole van de boekhoudkundige documenten werd opgemerkt dat de maandelijkse opvragingen niet op een correcte manier werden verwerkt. Deze werden volledig als provisie in de werkingsmiddelen aanzien in plaats van een opvraging voor provisie en reservekapitaal zoals beslist in een algemene vergadering onder de vorige beheerder. Om de boekhouding af te werken conform de beslissingen van de algemene vergaderingen uit het verleden dienen wij dit aan te passen. De vorige beheerder maakte bij de opvraging geen onderscheid tussen werkingsmiddelen en reservefonds. Dit werd niet eerder opgemerkt.

Zodra de boekhouding volledig is aangepast en nadat alles opnieuw wordt bekeken door de rekencommissarissen, zal een digitale algemene vergadering bijeengeroepen worden om de nieuwe documenten goed te keuren. Wij zullen samen met de uitnodiging ook de privatieve individuele afrekeningen mee doorsturen zodat dit vooraf uitgebreid kan bekeken worden.

In tussentijd zullen wij nog geen afrekening opsturen. Wij zullen uiteraard wel het verslag doorsturen en de aangepaste provisie zoals beslist in de algemene vergadering van 16/11 opvragen. U zal merken dat het reservekapitaal nu afzonderlijk wordt opgevraagd van het werkkapitaal en beiden op een afzonderlijke rekening dienen te worden gestort."

Kan dit zomaar? Kunnen er nog wijzigingen worden uitgevoerd aan goedgekeurde rekeningen? 
 
SIEBE
Offline
PROVISIES
Mijn persoonlijke mening.

Op de AV werd unaniem kwijting gegeven aan de boekhouding. En als ik goed begrijp in het verleden. Zonder tegenstem. Dus verslag/notulen AV zijn bindend. Niemand kan de 4 maanden reclamatierecht opeisen. De beslissingen van de AV zijn wat ze zijn en niet herroepbaar.

Belangrijk feit : foutieve zaken ( ook indien kwijting gekregen ) uit het verleden kunnen niet teruggedraaid worden. Wel aangepast vanaf de laatste AV na goedkeuring.

Dus alle provisies behoren nu tot het werkkapitaal. Syndicus kan niet op zijn eentje alles terugdraaien.

Mijn raad afzetten syndicus en rekencommissaris : deze hebben zware nalatigheden begaan ( niet ter verrijking maar door onbekwaamheid ).

Mijn optie : BAV ( 20% aandelen ) bijeenroepen.

Maatregelen treffen omtrent syndicus en rekencommissaris ( desnoods afzetting ).
Mogelijke oplossing op de agenda zetten : 
De tot op heden opgevraagde provisies gewoon op werkkapitaal laten staan en alsdusdanig beschouwen ( zij worden toch verrekend op uw jaarafrekening ). De huidige provisies aanpassen zoals syndicus nu aanhaalt.
Het werkkapitaal is nu toch zeker meer dan gespijsd. Nadien de toestand regulariseren in gesplitste provisies voor werk- en reservekapitaal. Is de transparantste manier van werken voor iedereen en duidelijk te volgen. In de jaarafrekening zullen jullie dus nu meer provisies tegenover de kosten hebben. Dus wordt nu verrekend in + of -.
Misschien dit jaar de provisies voor reservekapitaal laten optrekken zo dat de reservekapitaalrekening ook gespijsd wordt. Wel mits akkoord BAV.

Vraagje : hoe werden de provisies in het verleden VOOR  het nu afgesloten boekjaar opgevraagd en op welke bankrekeningen ( appart voor reserve en werkkapitaal ) ? En zijn deze fouten slechts gebeurd in het laatste boekjaar of ook voorheen ?

Door de boeking van de provisies op het werkkapitaal zullen jullie allemaal minder moeten betalen of meer terugtrekken; dus kan voor dit jaar de reserve provisie opgetrokken worden mits stemming.
Provisie reserve kapitaal minimum 5 % van totale gemeenschappelijke lasten voorbije boekjaar, MAAR MAG MEER ZIJN NIET MINDER.

 
Madeleine Anna
Offline
Provisies
De voorbije jaren werd gevraagd de provisies op de werkrekening te betalen. 
Er zijn nooit aparte opvragingen gedaan voor werk- en reservekapitaal.
SIEBE
Offline
WERK- EN RESERVEKAPITAAL
Is volledig fout. En de AV gaf er kwijting voor = iedereen in de fout.

Verwijs naar mijn advies in mijn reactie.

Werkkapitaal op een aparte bankrekening
Reserve kapitaal op een andere aparte bankrekening.

Is nu na de laatste AV of eerstcolgende BAV van toepassing.
Fouten uit het verleden en waarvoor kwijting gegeven zijn niet recht te zetten met terugwerkende kracht.
Juiste en nieuwe werkwijze kan slechts na een AV of BAV ingaan.

Ook een degelijke rekencommissaris aanstellen, is een noodzaak.