Goedkeuring jaarrekening

1 antwoord [Laatste bericht]
rudy1906vds
Offline

Hallo,

Ik krijg vandaag het verslag binnen van de AV betreffende de boekjaren 2019-2020 en 2020 -2021. Op deze vergadering was ik niet aanwezig.
De syndicus zegt in dit verslag het volgende 
- de afrekening zoals voorgelegd aan de AV is door de RVM voor het versturen nagezien, besproken en goedgekeurd. De afrekening en balans zijn opgemaakt door de syndicus en nagezien door de RVM over de periode 1.10.2019 - 30..9.2020 en  1.10.2020 - 30.9.2021 en bijgevolg goedgekeurd. , verder zijn er geen opmerkingen. Er staat toch nergens expleciet vermeld dat de AV zijn goedkeuring gegeven heeft wat betreft de afrekening, of ben ik mis ?

- volgens de syndicus heeft de VME geen werkkapitaal doch werkt men met provisies. Het zijn toch de opgevraagde provisies die het werkkapitaal vormen, of vergis ik mij ?

rudy
SIEBE
Offline
AV
In de eerste plaats keurt niet de RVM de boekhouding; afrekening en balans goed. Het is de gehele vertegenwoordigde AV die deze goedkeuren en kwijting geven aan de syndicus.
Het is de rekencommissaris die de boekhouding controleert en de AV zijn bevindingen meedeelt.
De RVM kan mede stemmen over de boekhouding en syndicus maar niet alleen, dat is eren ptrivilege voor de mede eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd op de AV.

Zeker deze afrekeningen nakijken.

Wat is een werkkapitaal zie hieronder. Een werkkapitaal is altijd aanwezig : en staat op de gemeenschappleijke bankrekening van de VME.

https://www.agencevandenabeele.be/nl/advies/wat-is-een-werkkapitaal

https://www.syndicusservice.be/kb/wat-is-het-werkkapitaal/