handelingen syndicus

2 antwoorden [Laatste bericht]
Ilse
Offline

Verleden jaar (2011) heb ik, te samen met nog een mede-eigenaar, een apt aangekocht. Het betreft een apt blok waarbij we in totaal met 3 eigenaars zijn. Sinds 1998 zijn er geen officiële AV meer geweest.
Verleden jaar kwam de uitnodiging van de AV als volgt aan:
1. gewone brief afgegeven zonder aftekening door mezelf, mits vraag of dit mocht op die manier waarbij ik toegestemd had.
2. brief bevatte uitnodiging + brandverzekeringuittreksel: er zat geen afrekening van het vorig jaar
3. brief werd niet ondertekend door de syndicus, er staat geen datum van wanneer de brief is opgesteld en zelfs de benoeming syndicus wordt niet vermeldt in de brief.

Tijdens de AV:
1. AV punten stonden al op planning, hij had niet gevraagd of hij wij ook punten hadden.
2. hebben we niet in de boeken mogen kijken want hij deed al zeer geprikkeld hierover
3. Het punt syndicus stond niet op de planning, en had hij tussendoor in de rapte gevraagd of we ermee akkoord waren dat hij de syndicus taak opnieuw op zich nam. Wij beiden zagen hier geen erg in en hadden ja gezegd, maar we wisten niet dat er ook een overeenkomst diende getekend te worden, wat we dus ook niet gedaan hebben. Zelfs het vergaderverslag dat opgestuurd werd, vermeldt niet de uitkomst dat hij als syndicus is aangeduid.
4. Tijdens vergadering hebben zowel ik als andere eigenaar vrijwel aanwezigheidsattest getekend, maar hijzelf heeft dat niet getekend. We hebben ook geen bewijs dat we alledrie daar zijn geweest. Het originele heeft de 'syndicus' bijgehouden. We hebben moeten aftekenen voor de afrekening van vorig jaar maar ook hier hebben we geen bewijs van teruggekregen. Al onze bladen, brieven die we van de 'syndicus' hebben gekregen, zijn allemaal ongetekend.
5. Taken zoals onderhoud werd resoluut door hem opgeëist. Hij komt samen met zijn vriendin poetsen en onderhoudt de tuin. Het voorstel om poetsvrouw ofzo aan te stellen werd resoluut afgeketst.

Na verschillende aanvaringen met hemzelf ben ik de wet wat nader gaan bekijken en merk ik op dat er toch wel vrij veel punten zijn waar hij zich niet aan houdt en hierdoor heb ik vermoeden dat hij zelfs geen syndicus is en dat we dringend dit punt dienen te bespreken op een vergadering, die in aantocht is.
1. schriftelijk overeenkomst is wettig: maar wat moet er precies instaan?
2. uitnodiging van vergadering: wat dient er zeker in opgenomen te worden? Datum van opsturen? Aftekenen door syndicus? Vermelding syndicus?

Nu ben ik opnieuw uitgenodigd en deze brief werd ipv aan mij af te geven, gewoon bij een ander familielid afgegeven die niet eens bij mij inwoont. Nergens staat vermeld dat ik moet gaan, op de envelop staat enkel mijn voornaam, maar zelfs geen achternaam of adres. De afrekening zit er weer niet bij en alle brieven zijn weer niet eens getekend.
Volgens mij mag dat allemaal niet. En is dat wel allemaal wettig?
Wat als ik nu niet ga opdagen op de vergadering? Kan hij mij iets aandoen?
En hoe kan ik dat aankaarten als hij mij erop wijst?

Kunt U mij verder helpen?

Mvg
Ilse

Quimmo
Offline
Professionele syndicus?

Gaat het om een professionele syndicus? Dan zou hij een BIV nummer moeten hebben, of bijvoorbeeld advocaat of boekhouder zijn.

Indien niet, mag het in principe enkel een andere mede-eigenaar zijn die deze rol vervult. De door u geschetste toestanden kunnen natuurlijk gewoon te wijten zijn aan onkunde of slordigheid, maar als het op deze vlakken gebeurt kan ook de rest van het beheer foutlopen en zit de VME vroeg of laat met de brokken. Ik weet niet of hij beseft dat hij persoonlijk aansprakelijk is voor eventuele problemen ten gevolge van zijn fouten?

Nu, gezien u geen contract heeft en niets officieel verloopt, heeft u dus eigenlijk geen syndicus. U zou met 20% van de stemmen een bijzondere algemene vergadering kunnen laten samenroepen met als agendapunt de aanstelling van een syndicus. Of de vrederechter kunnen vragen een voorlopige syndicus aan te stellen, met als opdracht een definitieve syndicus te zoeken en op een AV aan te stellen. Een professionele syndicus kost natuurlijk wel iets (uw huidige misschien ook?), maar dan kan u in principe een aanpak volgens de regels verwachten. En heeft hij ook een aansprakelijkheidsverzekering om de kosten van eventuele fouten te vergoeden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Van Wynsberghe Jan
Offline
Hopelijk is dit geen
Hopelijk is dit geen professionele syndicus ....