Hoe dringende punten aanpakken ivm niet doorgaan van AV

2 antwoorden [Laatste bericht]
yvesvn
Offline
Wat is de beste manier om te zorgen dat de dringende punten die moeten gestemd worden op de AV , toch kunnen doorgaan. ?(uitstel door Covid toestand)
bv laten stemmen per email ?
Budget voorstel maken en laten stemmen per email ?
Als de stemming 100% moet zijn is dit natuurlijk een utopie
Andere oplossingen?
Yves
't appartement
Offline
dringende zaken
Over dringende herstellingen kan de syndicus beslissien.
Astrid Clabots
Offline
VME - COVID 19 - Dringende aangelegenheden

Geachte

Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden, al mogen we er nu niet naartoe...
> Dringende en bewarende maatregelen kunnen en moeten door de syndicus genomen worden, achteraf behoeven zij goedkeuring;we merken wel dat ook syndici nu wel eens worstelen met de grens van wat dringend en bewarend is en wat niet ... Eventueel bij twijfel best dat zij hun actie goed motiveren en aankondigen, en daarbij - als dat in dat geval mogelijk is - nog kort ruimte geven voor reactie...
> Er bestaat een mogelijkheid om schriftelijk tot stemming over te gaan, dit vereist evenwel een UNANIEME repliek + een repliek die UNANIEM is (iedereen, en iedereen JA of NEEN).. Vraag is of elk agendapunt zich daar in de gegeven context toe leent (financieel belang, documenten die zijn meegedeeld of niet, uitleg die nodig is, debat ...) ...
> En anders ... wachten... tot een volgende (B)AV kan plaats vinden ...  U kunt tijd winnen door weliswaar al zoveel mogelijk informatie door te sturen en uit te wisselen.

Astrid CLABOTS
CLABOTS